De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Respons ervaringscertificaten beoordelen Aantal uitgezette certificaten: 81 Aantal teruggekregen certificaten: 45 Van 9 certificaten is bekend dat er geen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Respons ervaringscertificaten beoordelen Aantal uitgezette certificaten: 81 Aantal teruggekregen certificaten: 45 Van 9 certificaten is bekend dat er geen."— Transcript van de presentatie:

1 Respons ervaringscertificaten beoordelen Aantal uitgezette certificaten: 81 Aantal teruggekregen certificaten: 45 Van 9 certificaten is bekend dat er geen reactie meer komt. Van 27 certificaten is niets bekend.

2 Ervaring van de instellingen # certificatenABCD 018--5 1 – 512131914 6 – 104233 11 – 15---- 16 en meer33-- A = Aantal ervaringscertificaten beoordeeld van de “eigen” aanbieder B = hoe vaak heeft dit geleid tot vrijstelling of diploma C = Aantal ervaringscertificaten beoordeeld van “andere” aanbieder D = hoe vaak heeft dit geleid tot vrijstelling of diploma

3 Verdeling JaJa / NeeNee Aantal certificaten-93 Hierboven is een verdeling gemaakt van de unanimiteit van beoordeling van de diverse certificaten. In totaal zijn er 14 certificaten beoordeeld. Alleen die certificaten waar minimaal 2 beoordelingen op terug zijn gekomen zijn meegenomen in de verdeling (totaal 12 certificaten).

4 Argumenten voor een positieve beoordeling In de onderbouwing wordt uitgebreid toegelicht waarom en op basis van welke bewijzen de erkenning wordt afgegeven Erg uitgebreid gerapporteerd Bewijsmateriaal wordt zo omschreven dat een onderwijsinstelling duidelijk kan lezen wat er met de bewijsstukken wordt aangegeven. Duidelijk uitgewerkt, goed onderbouwd / de relevante cursussen staan opgeschreven Er wordt beschreven hoe de aangeleverde bewijsstukken passen bij de werkprocessen en er wordt vermeld waaruit dat is gebleken. Er is verslag van het CGI toegevoegd, waarin de gespreksinhoud summier is weergegeven.

5 Argumenten voor een negatieve beoordeling (1) Per werkproces ontbreekt de onderbouwing waarom en met welke bewijzen de kandidaat dat aangetoond heeft (specifieker zijn in de beschrijvingen). De criteria ontbreken op basis waarvan het oordeel of iets behaald is gebaseerd is. De onderbouwing bij Nederlands en LLB ontbreekt Er is geen sprake van portfolio opbouw met bewijsstukken Slechts een interview met de leidinggevende van de kandidaat en een werkplaatsbezoek Beschrijving van de werkervaring is op hoofdlijnen beschreven, om te verzilveren is het portfolio nodig Informatie over het kwalificatiedossiers dat gebruikt is ontbreekt Het professionele kader ontbreekt. De rapportage richt zich voornamelijk op het wat, welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Er wordt niet ingegaan hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden. Twee assessoren zouden het assessment moeten uitvoeren (niet 1) Het is moeilijk vast te stellen als je niet deskundig bent in het kwalificatidossier In de onderbouwing wordt verwezen naar bewijsstukken, maar volgens evc richtlijnen is het volledig om de inhoud en vorm van het bewijsstuk te omschrijven.

6 Argumenten voor een negatieve beoordeling (2) Er zijn gedateerde bewijzen en in mindere mate relevant voor het doel van het ervaringscertificaat. Niet alle werkprocessen zijn bevraagd tijdens het assessment Het is wel duidelijk voor welke vrijstellingen dit ervaringscertificaat geldt, maar leidt niet tot verzilvering. De beschrijving bij de onderbouwing is te algemeen De conclusie heeft geen onderbouwing Het afsluitend gesprek met kandidaat ontbreekt Er zijn geen competenties benoemd Beschrijving van de werkervaring bij het doel van de kandidaat is onvolledig Er is twijfel of de gerapporteerde observaties de inhoud van de werkprocessen afdekken. De onderbouwing is wel duidelijk voor de kerntaken en LLB, maar niet voldoende duidelijk voor NL en Engels. In de onderbouwing wordt niet getoond wat is waargenomen en wat is gebleken uit het gesprek met leidinggevende. Er worden in 1 rapportage verschillende kwalificatiedossiers genoemd, niet eenduidig. Waar geldt het ervaringscertificaat voor?

7 Algemene tips om overdraagbaarheid te vergroten (1) Portfolio meesturen of op aanvraag beschikbaar zijn Een standaard voor de EVC rapportage (eventueel per crebonummer) Rapportage van de ingezette instrumenten op aanvraag beschikbaar In een onderbouwing uitgebreid toelichten waarom en op basis van welke bewijzen de erkenning wordt afgegeven Onderbouw per werkproces, zorg dat duidelijk is met welk bewijs dat wordt aangetoond en waaruit dat blijkt Geef duidelijk, objectief in concreet gedrag aan wat bewezen is via welk exameninstrument Opsomming van het bewijsmateriaal per kerntaak, voor de overzichtelijkheid In het algemeen formuleren van criteria wanneer een werkproces is aangetoond Als een deelnemer een diplomadoel heeft, moeten de diploma-eisen uit het KD worden genoemd Diploma eisen uit het KD voor Nederlands en Engels vermelden Overzichtslijst van gehanteerde bewijzen toevoegen Uniforme wijze van noteren van bewijzen en werkervaring Korte en krachtige inhoudelijke conclusie formuleren Voor een examencommissie is het noodzakelijk om kennis te hebben van het kwalificatiedossier


Download ppt "Respons ervaringscertificaten beoordelen Aantal uitgezette certificaten: 81 Aantal teruggekregen certificaten: 45 Van 9 certificaten is bekend dat er geen."

Verwante presentaties


Ads door Google