De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 12 Je projectverslag schrijven en presenteren Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 12 Je projectverslag schrijven en presenteren Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill,"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 12 Je projectverslag schrijven en presenteren Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

2 Beginnen met schrijven
Enkele tips: Neem de tijd Schrijf als je geest helder is Zoek een vaste plek om te schrijven Stel jezelf een bepaald doel Gebruik een tekstverwerker Stel een plan op Stop met schrijven op een hoogtepunt Laat je werk door anderen lezen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

3 Je projectverslag structureren
Aanbevolen structuur: Samenvatting of abstract Inleiding Literatuuroverzicht Methode Resultaten Discussie Conclusies Bibliografie Appendices Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

4 Schrijven voor verschillende doelgroepen
Verschillen tussen een wetenschappelijk verslag en een adviesrapport Het wetenschappelijke verslag: Is meestal langer Wordt verbeterd en van een cijfer voorzien Bevat een beschrijving van de context Het adviesrapport: Is minder gericht op theorieontwikkeling Bevat aanbevelingen aangaande de activiteiten van de organisatie Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

5 Structuur van het verslag (1)
Samenvatting of abstract Vier korte alinea’s waarin de volgende vragen worden beantwoord: Wat zijn mijn onderzoeksvragen en waarom zijn deze belangrijk? Hoe hoop ik deze vragen te beantwoorden? Welke antwoorden heb ik gevonden? Welke conclusies kunnen we hieruit trekken? Overgenomen uit Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

6 Structuur van het verslag (2)
Inleiding De onderzoeksvragen en een duidelijke beschrijving van de doeleinden van het onderzoek Een korte achtergrond en een routekaart Het literatuuroverzicht Om het onderzoek in een bredere context te plaatsen Om aan te tonen hoe je onderzoek andere onderzoeken aanvult Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

7 Structuur van het verslag (3)
Checklist kader 12.3 Neem de checklist in kader 12.3 door om te lezen wat je in het hoofdstuk over gebruikte methoden moet opnemen Vrij naar Robson (2002) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

8 Structuur van het verslag (4)
De resultaten Rapportage van je bevindingen Het ondersteunen van feiten met citaten van deelnemers De discussie Het interpreteren van de resultaten en het relateren hiervan aan de onderzoeksdoelstellingen De implicaties van het onderzoek aangeven Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

9 Structuur van het verslag (5)
Een matrix gebruiken bij de planning van de inhoud van de hoofdstukken met resultaten en conclusies Saunders et al. (2011) Figuur Een matrix gebruiken bij de planning van de inhoud van de hoofdstukken met resultaten en conclusies

10 Structuur van het verslag (6)
Conclusie Het beantwoorden van de onderzoeksvragen Voldoen aan de onderzoeksdoelen De uitkomsten van het onderzoek Het aangeven van je bijdrage aan het onderzoeksgebied Het aangeven van de implicaties voor toekomstig onderzoek Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

11 Structuur van het verslag (7)
Bibliografie Gebruik de conventie die door je universiteit wordt geaccepteerd (bijv. Harvard, APA) Noem de bronnen van alle citaten in de tekst Controleer de citaten om plagiaat te voorkomen Appendices Neem alleen essentieel materiaal op Neem een kopie op van het interviewschema Gebruik zo min mogelijk appendices Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

12 Je projectverslag structureren (2)
Belangrijke aandachtspunten: De titel Een duidelijk verhaal De lezer helpen door: Het verslag op te delen De hoofdstukken in te leiden en samen te vatten Relevante tabellen en diagrammen te gebruiken Een passende schrijfstijl te gebruiken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

13 Schrijfstijl Aandachtspunten: Helderheid en eenvoud: vermijd jargon
Controleer spelling en grammatica Verzeker de anonimiteit van de deelnemers Controleer elke versie apart Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

14 De eerste versie beoordelen
Checklist kader 12.7 Neem de checklist in kader 12.7 door voor tips om je eerste versie te verbeteren Saunders et al. (2011)

15 Mondelinge presentatie
Drie stappen: Planning en voorbereiding Visuele hulpmiddelen gebruiken Presentatie Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

16 Samenvatting: hoofdstuk 12
Schrijven is een creatief proces en een goede manier om je gedachtes te ordenen Een projectrapport heeft een duidelijke structuur nodig om het verhaal te kunnen vertellen Alle informatie moet gemakkelijk te vinden zijn Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

17 Samenvatting: hoofdstuk 12
Gebruik een heldere stijl en controleer de tekst op grammatica- en spelfouten Herzie de eerste versie meerdere keren Houd rekening met de beoordelingscriteria Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

18 Samenvatting: hoofdstuk 12
Een gebrek aan voorbereiding is een garantie voor mislukking Visuele hulpmiddelen helpen de toehoorders om het verhaal te begrijpen Onthoud: Vertel je toehoorders wat je gaat zeggen Zeg het Vertel ze wat je zojuist hebt gezegd Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens


Download ppt "Hoofdstuk 12 Je projectverslag schrijven en presenteren Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill,"

Verwante presentaties


Ads door Google