De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectmatig werken...en dan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectmatig werken...en dan?"— Transcript van de presentatie:

1 Projectmatig werken...en dan?
BMC 4/4/2017 Projectmatig werken...en dan? Bijeenkomst Arbeidsontwikkeling 23 juni 2009 4/4/2017

2 Even voorstellen…. Machteld Koelewijn
BMC 4/4/2017 Even voorstellen…. Machteld Koelewijn Bestuur en Management Consultants Landelijk projectleider SW & MKB: Samen aan het werk ( 4/4/2017

3 Opbouw van de workshop Inhoudelijke informatie Praktische vertaling
BMC 4/4/2017 Opbouw van de workshop Inhoudelijke informatie Projectmatig werken Praktische vertaling - De kracht, zwakte, kansen en bedreigingen van projectmatig werken in uw organisatie…. 4/4/2017

4 Improvisatie Projectmatig Routinematig
BMC 4/4/2017 Afbakening werkzaamheden Improvisatie Ad-hoc Onzeker Plotseling Veel vrijheid Chaotisch Projectmatig (Te) Voorzien Redelijk zeker resultaat Planmatig Vooraf doordacht Geleidelijk duidelijk Routinematig Herhalend Zeker resultaat Bekend Weinig vrijheid Procedureaanpak 4/4/2017

5 Definitie projectmatig werken
BMC 4/4/2017 Definitie projectmatig werken Een manier van werken waarbij het leerproces is geënt op het realiseren van een welbepaald project. Kenmerkend hiervoor is dat de actie het leren ondersteunt en dat men leert van de actie. Bron: encyclo.nl 4/4/2017

6 Kenmerken van een project…..
BMC 4/4/2017 Kenmerken van een project….. Een duidelijk begin- en eindmoment Een vooraf gedefinieerd doel Een resultaat dat een eindproduct vormt Een opdrachtgever die betaalt en besluiten neemt Een financieel budget incl. globale kostenraming Een projectorganisatie met een projectleider/ team Een plan van aanpak Uniek 4/4/2017

7 Principes van projectmatig werken
BMC 4/4/2017 Principes van projectmatig werken 1. Richting geven aan de omgeving Inzicht in de betrokken partijen, verwactingen 2. Faseren Het in kaart brengen van de hele aanpak om tot overzichtelijke eenheden te komen. Vb. Vanuit het gewenste resultaat terugdenken 3. Beheersen Leidinggeven aan een project 4/4/2017

8 1. Richting geven aan de omgeving
BMC 4/4/2017 1. Richting geven aan de omgeving Wie zijn betrokken? Welke verwachtingen spelen een rol? Welke eisen worden gesteld? Welke risico’s brengt dat met zich mee? lijnmanagement                            opdrachtgever                              maatschappij                              Project maatschappelijk middenveld                           belangengroepen                             projectleider                              bedrijfsvoeringaspecten                              gebruikers                              4/4/2017

9 2. Faseren 2.1 Initiatieffase 2.2 Definitiefase 2.3 Ontwerpfase
BMC 4/4/2017 2. Faseren 2.1 Initiatieffase 2.2 Definitiefase 2.3 Ontwerpfase 2.4 Voorbereidingsfase 2.5 Realisatiefase 2.6 Nazorgfase Bron: Wijnen en Kor 4/4/2017

10 Orientatie, globale probleemstelling,
BMC 4/4/2017 2.1 Initiatieffase Orientatie, globale probleemstelling, haalbaarheidsonderzoek, opstellen projectopdracht 2.2. Definitiefase Eisen, wensen, randvoorwaarden en gewenste projectresultaat worden vastgelegd in plan van aanpak 2.3 Ontwerpfase Uitdenken: ontwerpen, brainstormen. Welke aanpak vormt de beste oplossing voor het vraagstuk 4/4/2017

11 Ontwerp wordt geschikt gemaakt voor realisatie. Vb.
BMC 4/4/2017 2.4 Voorbereidingsfase Ontwerp wordt geschikt gemaakt voor realisatie. Vb. draaiboek, overeenkomsten, experimenten, proeftuinen. 2.5 Realisatiefase Invoeren, implementeren en/of uitvoeren van het projectresultaat staat centraal. 2.6 Nazorgfase - Gebruik van het projectresultaat en overdracht van informatie. 4/4/2017

12 BMC 4/4/2017 4/4/2017

13 Beheersen - Tijd: planning en urenbudget
BMC 4/4/2017 Beheersen - Tijd: planning en urenbudget - Geld: budgettering, begroting, boekhouding - Kwaliteit: monitoring, toetsing - Informatie: overdracht, juist en op tijd - Organisatie: samenwerking, besluitvorming, afstemming - Communicatie: doelgroep, boodschap en middel(en) - Resultaat en proces: verloop, uitkomsten, verloop 4/4/2017

14 Communicatie Zeg wat je doet - Doe wat je zegt
BMC 4/4/2017 Communicatie Zeg wat je doet - Doe wat je zegt - Laat zien wat je zegt en doet FASE Activiteiten projectplan Doelgroep Boodschap Wanneer Middel Initiatief Definitie Ontwerp Etc. 4/4/2017

15 Projectmatig werken in uw organisatie…
BMC 4/4/2017 Projectmatig werken in uw organisatie… Maak in groepjes een analyse van de Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen met betrekking tot projectmatig werken in uw organisatie (bijv. Werkgeversbenadering/ pilot’s de vries/ etc.) 2) Plenaire terugkoppeling….. - Impressie - Wat hebben we nodig als SW-bedrijven..? 4/4/2017


Download ppt "Projectmatig werken...en dan?"

Verwante presentaties


Ads door Google