De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van mbo naar hbo; enkele kanttekeningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van mbo naar hbo; enkele kanttekeningen"— Transcript van de presentatie:

1 Van mbo naar hbo; enkele kanttekeningen
Jeroen Ongering Decaan/ loopbaanadviseur ROC Aventus Voorzitter van de sectie Bve van de NVSNVL

2 Van mbo naar hbo Doorstuderen is booming
Keuzeproces dat studenten doorlopen, verloopt onverantwoord Niet ingebed in curriculum, maar geïsoleerd proces Dient deel te zijn van (studie-) loopbaanbegeleiding (LOB)

3 Van mbo naar hbo Veel studenten kiezen voor studeren, niet voor een bepaalde studie Veel studenten kiezen niet voor inhoud (wel met dollartekens in de ogen!) Veel studenten kiezen veel te laat: ‘Wet van Ongering’

4 Van mbo naar hbo Wet van Ongering:
Studenten die tijdig het vervolg van hun (studie-)loopbaan kiezen (werk of studie), hebben een grotere kans die keuze tot een succes te maken. Keerzijde: studenten die later kiezen, zijn de eersten die vertrekken. Niet bewezen, maar…….

5 Van mbo naar hbo Wat verklaart het succes van een vroege keuze?
Eerdere (studie-)loopbaankeuze vaak vrucht van zorgvuldiger proces; vroegtijdige keuze biedt mogelijkheden voor verdieping: bezoeken van open dagen, meeloopactiviteiten, mhbo-trajecten, maar ook: juiste focus.

6 Van mbo naar hbo Mhbo-trajecten:
samenwerking tussen mbo- en hbo-instellingen gericht op verbeterde doorstroom; bevorderen van studiesucces, voorkomen van uitval; voor hbo: vergroten van de mbo-instroom; voor mbo: extra profiel; meer dan werken alleen.

7 Van mbo naar hbo Ontwikkelingen in het mbo:
Niveau 1 & 2: funderend beroepsonderwijs Niveau 3 & 4: middelbaar beroepsonderwijs ‘Mbo–nieuwe stijl’ profileert zich op meer dan alleen werken; van niveau 4 studeert meer dan 60% door! Mbo ‘verlost’ van vermeend negatief imago niveau 1&2 (uitspraak MBO Raad!). Maar: echte keuze voor focus op verdere studie wordt niet gemaakt!

8 Van mbo naar hbo Curricula in mbo blijven beroepsgericht; nadruk op kwalificatiedossiers Ruimte voor voorbereiding op verdere studie komt uit restruimte; daar moet geconcurreerd worden met goedkope BPV Echte keuze wordt vermeden!

9 Van mbo naar hbo Echte keuze
Bereid de student voor op een echte keuze in het mbo (niveau 3 & 4): keuze voor werk: meer BPV; voorbereiding op de arbeidsmarkt; keuze voor studie: voorbereiding op doorstroom naar hbo (uiteraard in samenwerking met het hbo)

10 Van mbo naar hbo Ook keuzes in het hbo:
kiezen voor investeren in samenwerking met mbo; werk maken van AD Schoten voor de boeg: AD als joint venture van mbo en hbo?? Mhbo-trajecten onderbrengen in AD??

11 Van mbo naar hbo Mhbo-trajecten:
van oudsher smal van opzet. Eén mbo-opleiding komt tot gezamenlijk traject met één hbo-opleiding; vaak opgezet op initiatief van docenten, zonder borging in de organisaties; sterke afhankelijkheid van de docenten die het traject ontwierpen.

12 Van mbo naar hbo Huidige, breed gedragen opvattingen:
mhbo-trajecten moeten mbo-studenten voorbereiden op generieke hbo-competenties; Trajecten moeten breder zijn dan aansluiting vanuit een enkele mbo-opleiding naar een enkele hbo-opleiding. (Overigens hebben betrokkenen op opleidingsniveau het hier moeilijk mee)

13 Van mbo naar hbo Oplossingen die ontwikkeld worden bij mhbo-project Saxion / ROC van Twente / ROC Aventus: formeer hbo-studiegroepen in het mbo die studenten voorbereiden op generieke hbo-competenties. Formeer deze studiegroepen breed, bijv. op domein-niveau;

14 Van mbo naar hbo formeer aansluitend op deze hbo-studiegroepen mhbo-trajecten (rechte doorstroom) waarbinnen studenten vrijstellingen in de propedeuse kunnen verdienen; Laat studenten uitsluitend tot deze mhbo-trajecten toe als ze met succes hebben deelgenomen aan de hbo-studiegroep; garandeer de toegang van mbo-studenten in het hbo, ook als de student niet aan hbo-studiegroep heeft deelgenomen .(instroomrecht)

15 Van mbo naar hbo Toekomstmuziek?
mbo kent volwaardige richting geënt op verdere studie naast beroepsgerichte opleiding; mbo kent programma voor generieke competenties, opgezet en uitgevoerd in samenwerking met hbo; programma voor generieke competenties is voorwaardelijk voor ‘smalle’ trajecten gericht op vrijstelling; doorstroomprogramma’s zijn geïntegreerd in AD-opleidingen


Download ppt "Van mbo naar hbo; enkele kanttekeningen"

Verwante presentaties


Ads door Google