De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het veranderend landschap in het MBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het veranderend landschap in het MBO"— Transcript van de presentatie:

1

2 Het veranderend landschap in het MBO
Trends en ontwikkelingen in het MBO en de betekenis voor opleidingen / opleiden Daniëlle van Pelt Ingrid van Steenhoven

3 Focus op vakmanschap Verkorting opleidingen
Intensivering onderwijstijd Doelmatigheid (arbeidsmarktrelevantie) Bekostiging Herziening kwalificatiestructuur Focus op Vakmanschap is vertaald in de wet Doelmatige Leerwegen en Modernisering Bekostiging

4 Waarom Focus op Vakmanschap?
Beter presteren van deelnemers (meer begeleide onderwijstijd, sneller een diploma) Beter presteren van onderwijsteams (meer begeleide onderwijstijd) Beter presteren van bestuurders (keuzes)

5 Verkorting opleidingen
Basisberoepsopleiding (HZW): ten minste 1 en ten hoogste 2 jaar Vakopleiding (PW3): ten minste 2 en ten hoogste 3 jaar Middenkaderopleiding (PW4): 3 jaar Deze voorstellen treden in werking per 1 augustus 2014

6 Intensivering onderwijstijd
Tenminste 1000 klokuren per leerjaar (was 850): BOT en BPV Eerste leerjaar: tenminste 700 klokuren BOT 250 klokuren BPV Tweede + derde leerjaar: tenminste 1100 klokuren BOT, tenminste 900 klokuren BPV Deze voorstellen treden in werking per 1 augustus 2014 De verhouding BPV BOT verandert in veel gevallen: minder BPV dan nu het geval is. Je mag wel meer programmeren, maar dan ga je al snel over de 40-urige werkweek van de student heen, omdat hier ook nog geen zelfstudie-uren in zitten. Bot = begeleide onderwijstijd Bpv = beroepspraktijkvorming

7 Doelmatigheid voldoende kunnen investeren in de kwaliteit van opleidingen door versnippering van het aanbod tegen te gaan (doelmatigheid); aansluiten op de vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt en sectoren waarvoor zij werken (arbeidsmarktrelevantie); rekening houden met de bereikbaarheid voor studenten (toegankelijkheid). Dit vraagt erom dat scholen gaan samenwerken en hun opleidingsaanbod afstemmen met elkaar en met het werkveld

8 Bekostiging Wordt gekoppeld aan verblijfsduur
Doorstromen naar hoger niveau wordt hierdoor moeilijker Nieuwe bekostiging wordt ingevoerd vanaf bekostigingsjaar 2015 In het cascademodel, dat dus vanaf 2015 ingevoerd wordt, is het niveau van bekostiging in het eerste verblijfsjaar van een student het hoogst en neemt dit af naarmate het aantal schooljaren van de student toeneemt. Dit model prikkelt scholen het onderwijs in het eerste jaar te intensiveren en de studie als geheel compacter te maken. In het eerste jaar geldt een bekostiging van 1,2. In het tweede tot en met het vierde jaar is de bekostigingsfactor gewoon 1,0. Voor een eventueel vijfde en zesde leerjaar geldt een bekostiging van 0,5. Voor deelnemers die nog langer een mbo-opleiding volgen ontvangt de school geen bekostiging meer.

9 Herziening kwalificatiestructuur
Heldere en eenvoudige kwalificatiestructuur Minder kwalificatiedossiers Andere opbouw Dossiers worden nu ontwikkeld en voor de zomervakantie door de minister vastgesteld Vaststellen voorjaar 2014 Invoeren per augustus 2015 Verplicht per augustus 2016

10 Kwalificatiedossier Generieke basis: talen, rekenen, loopbaan & burgerschap Beroepsgerichte basis: kerntaken die voor alle profielen gelden Profieldeel Keuzede(e)l(en)

11 Pedagogisch Werk (concept)
Generieke basis: Niveau 3: Nederlands en rekenen 2F, loopbaan & burgerschap Niveau 4: Nederlands en rekenen 3F, Engels, loopbaan & burgerschap Dus: verhoogde taaleis niveau 3 zit niet in generieke basis

12 Pedagogisch Werk (concept)
Beroepsgerichte basis Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling Werken aan kwaliteit en deskundigheid

13 Pedagogisch Werk (concept)
De profielen van dit kwalificatiedossier: Pedagogisch medewerker kinderopvang (3) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang (4) Onderwijsassistent (4) Elk profiel heeft eigen kerntaken en werkprocessen

14 Pedagogisch Werk (concept)
Mogelijke keuzedelen: Vroeg- en voorschoolse educatie; met taaleis! (niveau 3) Doorstroom naar mbo 4 (niveau 3) Jeugdzorg (niveau 4) Doorstroom PABO (niveau 4) Doorstroom hbo – algemeen (niveau 4) Diversiteit Pedagogisch handelen BSO


Download ppt "Het veranderend landschap in het MBO"

Verwante presentaties


Ads door Google