De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom"— Transcript van de presentatie:

1

2 Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom
Ad Woudenberg/Rini Romme April 2013

3 Agenda Toelichting herziening Overzicht structuur Opbouw model dossier
Wat verandert er Nu de praktijk Agenda

4 Herziening in perspectief
Redenen van herziening Instroom staat onder druk, havo populair Betere doorstroom vmbo-hbo (Sneller) meebewegen met arbeidsmarktontwikkeling Meer duidelijkheid in examinering Structuur aanpassen aan onderwijspraktijk

5 Overzichtelijke structuur
Beroepengroepen waar zit verwantschap? Doelmatigheid en uitvoerbaarheid welke groepen leerlingen zijn samen te voegen Uitgangspunten mbo gehandhaafd kwaliteitscriteria (transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar, duurzaam én doelmatig) drievoudige kwalificatie

6 Nieuwe elementen Architectuur van een nieuwe structuur
Format kwalificatiedossier Specialistisch niveau 4 Entreekwalificaties Gemeenschappelijke bouwstenen Exameneisen Keuzedelen

7 Herkenbare opbouw diploma’s
Basis: gemeenschappelijk (min. 50%) gedeelde beroepstaken, typerende beroepshouding, vakkennis algemene basis (talen, rekenen, loopbaan&burgerschap) Profiel: differentiaties beginnend beroepsbeoefenaar Keuze: verrijking (15%) verbreding of verdieping relevant voor arbeidsmarkt of voor doorstroom

8 beroepsgerichte basis
Basis, profiel, keuze keuze a keuze b keuze c keuze d diploma- eisen profiel 1 profiel 3 profiel 2 beroepsgerichte basis algemene basis

9 Specialist Gemeenschappelijke bovensectorale elementen als bouwsteen
Ondernemerschap Leidinggeven/management Werkvoorbereiding Vakspecialisme Doorstroom

10 Entree kwalificaties Een of enkele kwalificatiedossiers (vergelijkbaar met vmbo) Beperkt aantal profielen per dossier Keuzes voor doorstroom naar niveau 2 of uitstroom arbeidsmarkt

11 Gemeenschappelijke bouwstenen
Herkenbare, identificeerbare eenheden Op kerntaak en/of werkproces niveau Voorbeelden: Verkoop Logistiek Commercie Penvoerderschap kenniscentra

12 Keuzedelen (1) Voorwaardelijk voor diplomering
onderdeel van het examen niet voorwaardelijk voor ‘beroepskwalificering’ evt. te koppelen aan branchecertificaat Opgesteld door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk vaststelling door paritaire commissie beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen 15 % van de nominale studieduur contacttijd + bpv + zelfstudie

13 Keuzedelen (2) Beroepsspecifieke accenten
binnen de sector: bijv. diëtetiek in de thuiszorg buiten de sector: bijv. warmte-installaties in de glasteelt Innovaties snel een plek geven bijv. reparatie van elektrische auto’s bijv. buitenschoolse opvang in landbouwbedrijven Sectoroverstijgende elementen bijv. ondernemerschap, leiding geven, extra vreemde taal doorstroom: binnen mbo en mbo-hbo

14 Keuzedelen (3) Voorbeelden van beschikbare keuzedelen Eetwensen
Bereidingstechnieken versbreed en voedingsleer Bekledings- en zinkconstructies Gebruik computer Solliciteren World Class Manufacturing

15 Antwoorden gewenst Kenmerkend beroepssituatie
Omvang en verhouding basisdeel en profieldeel Keuzedeel positionering borging legitimering Penvoerderschap

16 Nu de Praktijk….. Praktijktest fase 1: Dossier en structuurtest
78 dossiers vrijgegeven Keuzes vanaf heden beschikbaar Systemen en processen DUO en saMBO~ICT Implementatietoets Is er onderwijs van te maken? Is het examineerbaar?

17 …en het proces Vrijgave kwalificatiedossiers februari 2013
Start praktijktest februari/maart 2013 Eerste evaluatie/tussenresultaten 18 april 2013 Eind mei 2013 afronding praktijktest fase 1 7 juni 2013 advies SBB aan minister OCW Eind juni besluit op welke wijze continuering Augustus 2013 vervolg implementatie herziene kwalificatiedossiers

18 Tijdpad gericht op 2014/15 Vaststelling dossiers door Minister OCW (mede namens EZ) op 1 februari 2014 Wet-/regelgeving klaar Systemen op orde (CREBO + BRON + Administratiesystemen) Studenten inschrijven (intake) Curricula + examens uitwerken Start eerste cohort 1 augustus 2014


Download ppt "Diploma’s mbo: bouwstenen in de beroepskolom"

Verwante presentaties


Ads door Google