De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter Lourens – Ministerie van OCW-Bve

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter Lourens – Ministerie van OCW-Bve"— Transcript van de presentatie:

1

2 Peter Lourens – Ministerie van OCW-Bve
Focus op Vakmanschap Peter Lourens – Ministerie van OCW-Bve Henk Kuppens – MBO Raad

3 prestatiebekostiging
Nieuwe kwalificatie structuur Modernisering bekostiging focus op vakmanschap Taal en rekenen Examinering SBB prestatiebekostiging

4 Doel presentatie  Het actieplan “Focus op Vakmanschap” geeft voor de komende jaren richting aan de sector MBO. Het is een plan gericht op verbetering van het MBO. Geen van de doelstellingen van het actieplan kan worden bereikt zonder een adequate invulling van informatie-uitwisseling en de inzet van ICT.

5 Doel Presentatie Daarom is door saMBO-ICT een opzet voor een programmaplan iFoV ontwikkeld, genaamd “Focus op Vakmanschap , vertaling naar informatie en systemen” (iFoV)Het saMBO-ICT programma iFoV richt zich op de vertaling van het actieplan naar informatie en systemen, een belangrijke voorwaarde om de beoogde doelstellingen van het actieplan te behalen . Vandaag kijken we naar de maatregelen, en inventariseren we aandachtspunten.

6 Verdeling Macro Budget
(uweb en web) Oud Nieuw Een budget Een ongedeeld macrobudget voor entree opleidingen geen diploma bekostiging niveau 2 t/m 4 Geen aparte verantwoording

7 Niveau 1 factor 1 Niveau 2 factor 0,4 (niet bol-dt) Dan verdelen
VOA verdeling (uweb) Oud Nieuw Niveau 1 factor 1 Niveau 2 factor 0,4 (niet bol-dt) Dan verdelen Verdelen over het macrobudget met grootste deel voor entree opleidingen.

8 Toelatingseisen (web)
Oud Nieuw Niveau 1 geen eisen Niveau 2 vmbo basis als er een niveau 1 vooropleiding bestaat, anders geen eisen Niveau 3-4 minimaal vmbo kader Entree niet toelaatbaar niveau 2-4 dan toelaatbaar entree (ook vo opgebruikt) Niveau 2 minimaal vmbo basis Niveau 3-4 minimaal vmbo kader

9 Voltijd en deeltijd (uweb)
Oud Nieuw BOL factor 1 BOL deeltijdfactor 0,3 BBL factor 0,4 BBL factor 0,3 (zonder BPV) Inservice factor 0,8 BBL factor 0,5 (lnv) Entree opleiding BOL factor 1 Entree opleiding BBL factor 0,5 Niveau 2-4 opleiding BOL factor 1 Niveau 2-4 opleiding BBL factor 0,4 Geen bekostiging voor: - BOL-DT - BBL zonder BPV

10 BOL BBL EX(exameninschrijving)
diploma bekostiging (web) Oud Nieuw BOL BBL EX(exameninschrijving) BOL en BBL bekostigd EX niet bekostigd mits: Diploma EX alleen bekostigen indien er bekostigde ingeschreven is geweest afgelopen 2 jaar

11 7 OCW factoren 5 LNV factoren
Prijsfactoren (uweb) Oud Nieuw 7 OCW factoren 5 LNV factoren Kan bepaling in wet instellingsfactor toch opleidingsfactor

12 wegingsfactoren verblijfsjaren 1 (uweb)
Oud Nieuw Geen ENTREE OPLEIDING: Jaar 1 factor 1,2 Jaar 2 factor 0,6 Jaar 3 en verder geen bekostiging

13 Wegingsfactoren verblijfsjaren 2 (uweb)
Oud Nieuw Geen NIVEAU 2-4 OPLEIDING: Steilheid cascade Versnellingskamer

14 Wegingsfactoren verblijfsjaren 3 (uweb)
Oud Nieuw Van entree opleiding naar niveau 2-4 opleiding begint cascade opnieuw Na 3 jaar niet ingeschreven zijn cascade opnieuw MBO breed worden de jaren geteld (BRON) Geen

15 Diplomabekostiging (uweb)
Oud Nieuw Niveau Niveau 2 2 Niveau 3 4 Niveau 4 4 Elk jaar mag er een diploma bekostigd worden Entree geen Niveau 2 1 Niveau 3 3 Niveau 4 5 Correctie op eerder behaalde diploma Geen bekostiging van diploma’s behaald door onbekostigde deelnemers (examendeelnemer wel bij uitgesteld examen)

16 Overgangsregime (uweb)
Oud Nieuw NVT Bekostigingsjaar 2015 Oud en nieuw berekenen Basis gegevens 2013 In 4 jaar afbouwen overgangsregeling

17 Opleidingen (web) Oud Nieuw Niveau 1 0,5 t/m 1 jaar
Niveau 4s 1 t/m 2 jaar Normatieve studiejaren Entree 1 volledig studiejaar Niveau 2 1 t/m 2 studiejaren Niveau 3 2 t/m 3 studiejaren Niveau 4 3 volledige studiejaren (mag bij regeling een langere worden) Niveau 4s 1 volledig studiejaar Studiejaar heeft studielast van 1600 klokuren

18 300 uur 120 begeleide onderwijstijd 60% of meer BPV
IIVO BBL Oud Nieuw 300 uur 120 begeleide onderwijstijd 60% of meer BPV 200 uur begeleide onderwijstijd (BOT) 610 BPV 40 BOT of BPV

19 850 iivo alle jaren Maximaal 60% BPV
IIVO BOL (web) Oud Nieuw 850 iivo alle jaren Maximaal 60% BPV 1 jarige opleiding 1000 IIVO - Minimaal 700 BOT Minimaal 250 uur BPV 50 uur BOT of BPV

20 850 iivo alle jaren Maximaal 60% BPV
IIVO BOL (web) Oud Nieuw 850 iivo alle jaren Maximaal 60% BPV 2 jarige opleiding 2000 IIVO - Eerste jaar minimaal 700 begeleide onderwijstijd - minimaal 1250 BOT totaal minimaal 450 BPV 300 BOT of BPV

21 850 iivo alle jaren Maximaal 60% BPV
IIVO BOL (web) Oud Nieuw 850 iivo alle jaren Maximaal 60% BPV 3 jarige opleiding 3000 IIVO - Eerste jaar minimaal 700 begeleide onderwijstijd - minimaal 1800 BOT totaal minimaal 900 BPV 300 BOT of BPV

22 Weinig ruimte onderwijstijd
Oud Nieuw Weinig ruimte onderwijstijd Meer ruimte onderwijstijd

23 administratieve lasten
Oud Nieuw Leveringen BRON Geen veranderingen levering BRON Intern: Intake voor Entree, niveau 2-4 niet meer hetzelfde Bewijs geen vooropleiding voor Entree Per deelnemer bepalen bekostiging, door loopbaan die al doorlopen is - Aanpassingen voor nieuwe kwalificatie structuur

24 Inrichting onderwijs Oud Nieuw Nieuwe normen onderwijstijd BOL en BBL
Verkorten, intensiveren en nieuwe kwalificatiestructuur allemaal van invloed op onderwijs inhoud


Download ppt "Peter Lourens – Ministerie van OCW-Bve"

Verwante presentaties


Ads door Google