De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk Organisatiebeheersing 30 september 2010 Een matuur HRM-beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk Organisatiebeheersing 30 september 2010 Een matuur HRM-beleid."— Transcript van de presentatie:

1

2 Netwerk Organisatiebeheersing 30 september 2010 Een matuur HRM-beleid

3 Het menselijk kapitaal is wellicht het belangrijkste “productie” middel waarover een publieke werkgever beschikt om de doelstellingen te realiseren. “de juiste persoon op de juiste plaats” De mens vormt een strategische factor in de organisatie. HRM

4 Een matuur HRM beleid De organisatie maakt bewuste keuzes op het gebied van HRM, in functie van het realiseren van de organisatiedoelstellingen De nodige instrumenten zijn uitgewerkt en worden toegepast Evaluatie en bijsturing

5 Uittekening van een HR-beleid De strategische en operationele doelstellingen van het beleidsdomein en de entiteit zijn doorvertaald naar eigen beleidskeuzes op het vlak van HRM en passen binnen het globale kader van de Vlaamse overheid, en dit wordt als geheel helder gecommuniceerd Doelstelling inzake organisatiebeheersing (principe 1 van de managementcode P&O):

6 Binnen de contouren van de regelgeving kan het management het personeelsbeleid vrij invullen en eigen accenten leggen Principes van de Managementcode P&O als richtsnoer voor het voeren van een HR-beleid

7 Eigen beleidskeuze

8 Afgestemd op de specificiteit van de organisatie Uitgaan van de specifieke behoeften (doelstellingen) van de organisatie Een antwoord bieden op de belangrijkste uitdagingen en risico’s m.b.t. HRM waarmee de organisatie wordt geconfronteerd

9 Uitdagingen en risico’s

10 Enkele aandachtspunten bij het bepalen van het HRM beleid Geen oefening voor HRM alleen Uitgaan van een SWOT/omgevingsanalyse Formulering van strategische HRM keuzes/doelstellingen en vertaling in operationele doelstellingen voor HRM Formele bekrachtiging door het management Toelichting aan de personeelsleden Plan-do-check–act: aandacht voor evaluatie en bijsturing

11 HRM instrumenten Afgestemde processen, functies en competenties Werving en selectie loopbaanontwikkeling Vorming, training en opleiding Kwaliteitsvol leidinggeven Combinatie werk-privé evaluatie beloning beëindiging opvolging personeelsbudget

12 Aandachtspunten bij het uitwerken van HRM instrumenten Te weinig doordachte keuze qua instrumenten Evenwicht tussen de organisatiekant en de menskant (P&O)

13

14 Evaluatie en bijsturing

15 Contactgegevens Adres: Interne Audit van de Vlaamse Administratie Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Tel: 02-553 45 55 Fax: 02-553 45 45 E-mail: interneaudit@vlaanderen.be


Download ppt "Netwerk Organisatiebeheersing 30 september 2010 Een matuur HRM-beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google