De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spijbelbegeleiding: CLB aan zet!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spijbelbegeleiding: CLB aan zet!"— Transcript van de presentatie:

1 Spijbelbegeleiding: CLB aan zet!
Het CLB als schakel in de aanpak van problematisch afwezige jongeren in het secundair onderwijs

2 Inleiding

3 Het woord ‘spijbelen’ Fatsen Schoolduiken
Het Engelse ‘to play the truant’ Franse ‘buissonnier’ Duitse ‘schulken’

4 Startschot onderzoek spijbelproblematiek
Verkennend departementaal onderzoek ( ) Brusselse Nederlandstalige secundaire scholen Projecten en onderzoek Sterkte - zwakte analyse Nieuwe regelgeving

5 Hoofdstuk 1: Spijbelen

6 1 Begripsomschrijving Definities
Spijbelen, een vorm van antisociaal gedrag Signaalwaarde Verschillende vormen van schoolverzuim

7 2 Juridisch kader Regelgeving i.v.m. de leerplicht
Het gelijke onderwijskansendecreet

8 3 Wetenschappelijk onderzoek
Waarschuwing Cijfermateriaal Onderwijsspiegel Rapport Problematische Afwezigheden Conclusie

9 4 Jongeren aan het woord De stem van de jongere Shari en Elke Reinhart
Kim

10 Hoofdstuk 2: De (de)motivatie van de spijbelaar

11 1 Etiologische en beïnvloedende factoren
Vier probleemclusters Schoolgebonden Samenlevingsgebonden Leerling gebonden Gezins- of oudergebonden Empirisch onderzoeksmateriaal

12 2 Gebonden aan school Maatschappelijke kwetsbaarheid
Dynamische driehoek

13 3 Beleving van de spijbelende jongere
Jonas Lispelt Stefanie Hanne

14 Hoofdstuk 3: Vormen van spijbelbeleid

15 1 Verschillende complementaire visies
Integrale aanpak Vaak een multifactorieel probleem Wisselwerking tussen micro (leerling) meso (gezin/school) macro (samenleving) Goed in het oog houden

16 2 Rol van de school Preventief beleid Remediërend beleid
registratie en opvolging

17 3 Spijbelbegeleiding, een zaak van alle betrokkenen
De ketting Een gedeelde zorg voor school en CLB Samenwerking met politie en justitie

18 4 Nieuwe initiatieven Time out projecten bijv. Arktos, SWOB, SWAT
Antwerpen, Centraal Meldpunt dataverzameling dosiers beheren werken vanuit vogelperspectief Nederland: Spijbelrechter

19 Hoofdstuk 4: Het CLB als essentiële schakel in de spijbelbegeleiding

20 1 Specifieke rol en functie van het CLB
CLB – werking Poel van expertise Vraaggestuurde werking

21 2 Spijbelbegeleiding in een CLB
Enkele uitgangspunten Verplichte begeleiding Suggesties voor een efficiënte begeleiding

22 3 Partners in de samenwerking
De school Beleidscontracten/-plannen Individuele begeleiding of schoolondersteuning Andere CLB’s Schoolwisselingen Externe diensten Draaischijffunctie Besluit

23 Algemeen besluit Dat het CLB om als volwaardige partner te worden beschouwd aan de tafel van actoren, betrokken in de spijbelbegeleiding, zeker en vast een aantal troeven in de hand heeft. HET CLB IS AAN ZET …..


Download ppt "Spijbelbegeleiding: CLB aan zet!"

Verwante presentaties


Ads door Google