De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Te laat komen beter laat dan (n)ooit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Te laat komen beter laat dan (n)ooit"— Transcript van de presentatie:

1 Te laat komen beter laat dan (n)ooit
Voorstellen om te voorkomen

2 Wat doen we eraan ? Een brief schrijven als het teveel wordt
Een nota in de agenda Telaatkomkaartjes aan de poort Ouders persoonlijk op de vingers tikken Erover praten in de leraarskamer

3 Wat zeggen we ? Het is verschrikkelijk vervelend…
‘t zijn altijd dezelfde… Niets helpt… Vriendelijkheid is geprobeerd… ‘t zijn niet de kinderen maar de ouders die schuld moeten bekennen…

4 Waarom denk je zijn kinderen (ouders) te laat ?
Leerlinggebonden oorzaken Oudergebonden oorzaken Schoolgebonden oorzaken Samenlevingsgebonden oorzaken

5 Waarom denk je… Leerlinggebonden oorzaken
Moeilijke eter, ochtendhumeur, slecht uitgeslapen, ziekjes Een zwakke motivatie voor de school Faalangst en zich niet goed voelen in de klas De kloof tussen het schoolgebeuren en de leefwereld van de instapper, de kleuter, de leerling.

6 Waarom denk je… Oudergebonden oorzaken
Onmacht van de ouders in de opvoeding Weinig of geen stimulans van de ouders bij de studie van hun kinderen Kansarmoede van de ouders Weinig of geen contact tussen ouders en school Gebrek aan respect voor de reglementering De eigen cultuur van allochtone gezinnen

7 Waarom denk je… Schoolgebonden oorzaken
Geen communicatie t.o.v. ouders Een verstoorde relatie leerkracht- leerling Een onbegrijpelijke reglementering gebrekkige schoolinfrastructuur, Een lakse of foute controle op wettigingen van afwezigheden

8 Dit helpt ! Gerichte informatiecampagnes
Betere registratie afwezigheden Ondersteunen positief schoolklimaat Duidelijke afspraken school - CLB Leerlingen en ouders betrekken Beleid op maat van doelgroepen Afspraken medische attesten Sterkere samenwerking met welzijn ( sow ) Projecten voor ernstige problemen Streng als het moet ondersteund door lokale besturen informatie departement

9 En als het dan nog niet helpt?
nood aan planmatige actie ! Voorbereiding met het kern/zorgteam Betrekken van het CLB/kleuterparticipatie Zorgvuldiger het registratiesysteem aanvullen en bijhouden Personeelsvergadering: elementen aanreiken voor een visie In het zorgteam een visietekst uitschrijven De visietekst klaarzetten als aanvulling op het schoolreglement De visietekst voorstellen in de ouderraad/moedergroep Plannen en starten van de actieweek/periode

10 En dan… actie ! Een projectweek
Een fijn telaatkomkaartje door de kinderen/ouders aan de poort bedeeld Kinderen/ouders die tijdig zijn belonen ( speldje, bloemetje op de jas ) De ontvangst ‘s morgens kindvriendelijker maken ( muziek op de speelplaats, speelkoffers voor kleuters ) Ouders kansen laten op de speelplaats te blijven (blauwe wolk) Ouders betrekken bij de ochtend ( bedelen van fruit… ) Communicatie via website, schoolkrant, projectbrochure, affiche, poortactie

11 Wat moeten we ons eigenlijk afvragen?
Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen graag naar school komen ? Hoe gaan we om met leerlingen die vaak afwezig zijn of te laat komen ? Op welke wijze wordt er samengewerkt tussen school, CLB,LOP, 2KP, gemeente? Hoe worden ouders geïnformeerd over het beleid rond afwezigheden/te laat komen ? Hoe worden leerlingen geïnformeerd over het beleid rond afwezigheden/te laat komen ? Hoe worden nieuwe teamleden geïnformeerd over het beleid rond afwezigheden ? Hoe worden teamleden geïnformeerd over inhoud en betekenis van regelgeving inzake afwezigheden ? Wat moeten teamleden doen inzake opvolging, begeleiding.

12 Actie… jawel,maar… Belangrijk is dat een visie rond ‘op tijd zijn’ nooit los kan staan van het algemeen zorgbeleid op school en dus vertrekt vanuit de noodzaak aan een positief schoolklimaat


Download ppt "Te laat komen beter laat dan (n)ooit"

Verwante presentaties


Ads door Google