De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 2 van de presentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 2 van de presentatie"— Transcript van de presentatie:

1 Deel 2 van de presentatie

2 Attituderapport leerkrachten
Wat Attitude-monitoringsinstrument voor leerkrachten en klassenraden Ontwikkeld door leerkrachten, directies en pedagogische begeleiders Uitgewerkt en door CHAINreACTion, LOOA & Infoweb Voor wie Leerkrachten, schooldirecties en klassenraden (als evaluatietool) Leerlingen en ouders (als communicatietool) Doel Leerkrachten en directies een mogelijk attitude – monitoringsinstrument aanbieden dat inspeelt op de drempels rond meten, beoordelen, rapporteren, communiceren en remediëren Kenmerken Autonoom bruikbare software Uitbreidbaar basispakket, eenvoudig in gebruik Bewustmakend & dialoogbevorderend

3 Attitudelogboek voor stagebedrijven
Wat Attitude-monitoringsinstrument voor stagiairs en jonge werknemers Digitaal en complementair met attituderapport leerkrachten Voor wie Voor teamleaders, ploegbazen, mentoren op de werkvloer Voor HR medewerkers als detectie van insteken voor globaal personeelsbeleid Doel Verwachtingspatroon van stagiairs, jonge werknemers en bedrijven beter op elkaar afstemmen Transparant en gelijkwaardige evaluatie Complementair met bestaande evaluatiesystemen

4 Attitude-zelftest voor leerlingen
Wat Online zelfevaluatie voor leerlingen Aanpasbaar met feedback en koppeling naar remediëring Gebaseerd op onderzoek attitudemeter van Will’s Kracht Voor Wie Leerlingen in 3de graad secundair Elke jongere die een spiegel wil voorhouden. Doel Leerlingen aanzetten tot zelfevaluatie en “attitude – awareness” Aanvulling en koppeling met het onderzoek attitudemeter en het project Will’s Kracht.

5 Implementatie Vanuit directie Will’s Kracht kan een ingang zijn
Invloed naar alle doelgroepen Groeien als instelling, groep, onderneming naar een attitudecultuur Sturing en motivatie ? Hoe start / werk ik ermee? Will’s Kracht kan een ingang zijn Met respect voor ieders eigenheid Aanbod van tools

6 Implementatie Jaarplanning is een ideaal instrument ! Voorbereiding
Personeelsvergadering, coördinatoren, jaarthema(‘s), doelgroep, invulling in lessen, welke zaken doen we en wat de investering (en ROI). ! Planning Wie wanneer welke topics, uurroosters, vakken, personeelsvergadering, teamverantwoordelijken ! Uitvoering Opvolging, ondersteuning vanuit Will’s Kracht, … ! Evaluatie en bijsturing Permanent proces, feedback naar eigen organisatie en project

7 Voorbeeld Will’s Workshop in Hotelschool Hasselt (nota) Voorbereiding
Inhoud, trainers (eerst zelf trainen of externe trainer), aansluiten vakinhoud PAV, uurroosters aanpassen (!), randvoorwaarden, Planning Tijdstippen, locatie, opdrachten, afstemming met uurroosters en collega’s Uitvoering Locatie, voorbereiding, materiaal, ondersteuning Will’s Kracht (extra materiaal, gastspreker) Evaluatie en bijsturing Eigen evaluatie, evolutie attitudes, attituderapport, Attitude-Meter (stage)

8 Voorbeeld Softwaretool Attitudemonitoring Voorbereiding Planning
Impact op school, personeelsvergadering, coördinator, doelgroep, evaluatoren, afsprakenkader (consequent evalueren), communicatie naar leerlingen en ouders, teams klassenraden, … Planning Meetmomenten, praktische afspraken, klassenraden, schoolplanning, wanneer evaluaties binnen, administratie en rapporten, contactmomenten, … Uitvoering Evaluaties, samenbrengen in klassenraden, dialoog, communicatie, Evaluatie en bijsturing Impact op de leerlingen, de school, eigen evaluatie

9 Ondersteuning Producten Evenementen Volgkaarten (hoe start ik met…?)
(co) presentaties Website Evenementen World Café directies 10 april 08 (uitwerking volgkaarten + zicht op softwaretool attitudemonitoring) World Café trainers Will’s Workshop 28 april 08 (uitwisselingsplatform voor trainers en ervaringen, evaluatie en bijsturing cursus) Jaarlijkse studiedag met workshops 09 mei 08 (presentatie producten Will’s Kracht, workshop rond gebruik van producten

10 Contact LOOA vzw - Limburgs Overleg Onderwijs Arbeid
Pieter Commerman - projectverantwoordelijke Tel.: – Fax: en Deze presentatie vindt u ook terug op de website van Will’s Kracht (leerkrachten  presentaties)


Download ppt "Deel 2 van de presentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google