De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OnderwijsLoopbaanBegeleiding Leerlingen en ouders van het zesde leerjaar WELKOM Welkomstdia. Korte voorstelling persoon, CLB en OLB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OnderwijsLoopbaanBegeleiding Leerlingen en ouders van het zesde leerjaar WELKOM Welkomstdia. Korte voorstelling persoon, CLB en OLB."— Transcript van de presentatie:

1 OnderwijsLoopbaanBegeleiding Leerlingen en ouders van het zesde leerjaar
WELKOM Welkomstdia. Korte voorstelling persoon, CLB en OLB

2 Jullie zitten nu in het zesde leerjaar, maar voor jullie het weten is het einde schooljaar.
En dan gaan jullie een grote stap moeten zetten. Plots is er voor elk vak een andere leerkracht, wordt er elk uur van lokaal gewisseld, wordt er meer zelfstandigheid gevraagd… Voor velen onder jullie is het Secundair Onderwijs nog onbekend terrein. Daarom zullen er dit jaar verschillende activiteiten gebeuren om het Secundair Onderwijs beter te leren kennen, waarvan deze voorstelling er één van is.

3 Kiezen is moeilijk! Keuzemogelijkheden Interesse Capaciteiten
Gezondheid Studiehouding Kiezen is moeilijk. Om een keuze te kunnen maken moeten we in de eerste plaats weten waartussen we kunnen kiezen, wat de keuzemogelijkheden zijn. Hierbij denken we niet alleen aan de vele richtingen, maar ook aan de schoolkeuze. Enkele aandachtspunten bij het kiezen van een school kunnen bijvoorbeeld van praktische aard zijn, bijvoorbeeld de bereikbaarheid. Ook psycho- sociale zaken spelen mee: grote of kleine school, contacten met andere ouders, het opvoedingsproject van de school,…. Maar ook is het goed om te weten welke richtingen er in de hogere jaren worden gegeven en hoe de leerlingbegeleiding georganiseerd is. Als we dan naar de keuze van de richting gaan is het belangrijk een keuze te maken die aansluit bij de interesse en de capaciteiten van uw kind. Een belangrijke factor in het keuzeproces is ook de gezondheid. Hierbij denk ik niet alleen aan een gezonde levenswijze, maar bvb iemand met een allergie aan haarlak zal het heel moeilijk hebben in de richting Haarzorg. Ten slotte is het ook belangrijk om te kijken naar de studiehouding. Heeft hij of zij de discipline om elke dag voor school te studeren,…

4 We zijn ervan overtuigd dat u als ouder uw kind het beste kent
We zijn ervan overtuigd dat u als ouder uw kind het beste kent. Maar om u bij deze toch moeilijke beslissingen te ondersteunen, geeft de school, in samenwerking met het CLB u een advies. Dit advies zal de eerste keer besproken worden rond de Kerstvakantie en op het einde van het schooljaar. Dit is een advies van de klassenraad, wat wil zeggen dat het vertrekt vanuit verschillende leerkrachten die uw kind geruime tijd in de klas hebben gehad. Het is de bedoeling dat u dit advies meeneemt naar het inschrijvingsgesprek van de secundaire school.

5 Wat na het zesde leerjaar ?
1B De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht. Welke school je ook kiest, minstens 27 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag je zelf kiezen. De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen: •De Basisvorming (27/28u) •Het Keuzegedeelte (4/5u) De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. De vakken uit het keuzegedeelte kan je niet zomaar vrij kiezen. Elke school biedt één of meerdere mogelijkheden aan waartussen jij vrij kan kiezen. Hoewel in theorie sprake is van één 1ste leerjaar A, kunnen scholen eigen accenten leggen. Zo zijn er scholen die meer uren besteden aan sport, circustechnieken, kunstvakken… Andere scholen geven les volgens een bepaalde pedagogische methode of vanuit een bepaalde religieuze achtergrond. Nog andere scholen voorzien meer leerstof om het jaar zwaarder te maken op theoretisch vlak, meestal als voorbereiding op het ASO. Vaak geven scholen hun aanbod in het 1ste leerjaar van de 1ste graad namen als 'de Moderne', 'de Latijnse', ‘de Handel’, 'de Technische', ‘Sport', ‘Kunst’, … Dit vertelt iets over de vakken die gebundeld worden aangeboden. 1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder leerkrachten en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken.

6 1A of 1B? 1A Getuigschrift BaO 1B Geen getuigschrift BaO
Achterstand op rekenen en / of taal Op basis van leeftijd Voor meer regelgeving zie

7 Leren en Werken En dan zit je in 1A of 1B…. De start van een loopbaan in het Secundair Onderwijs, met alweer heel wat keuzemomenten. Hier zien we de huidige structuur van het Nederlandstalig Secundair Onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Zoals jullie zien hebben we drie graden met telkens twee leerjaren. En u ziet ook dat we maar van de onderwijsvormen spreken vanaf het derde leerjaar of het eerste leerjaar van de tweede graad. Vooraleer we verder ingaan op de verschillen tussen de onderwijsvormen, gaan we eerst even stilstaan bij het paspoort dat de leerlingen krijgen om verder door te stromen in het SO, namelijk het attest, en op welke wijze een leerling dit attest krijgt.

8 Examens en attesten Examens? Attesten? B Kerst (Pasen)
Einde schooljaar Attesten? Dagelijks Werk ! A B C Jullie (kinderen) krijgen voor het eerst examens van grote hoeveelheden leerstof. In elke school vinden de examens plaats voor de Kerstvakantie en op het einde van het schooljaar. Sommige scholen geven ook examens voor de Paasvakantie. Maar niet alleen de examens zijn een evaluatie. Er zijn ook de rapporten van het Dagelijks Werk. Dit zijn de evaluaties van kleinere hoeveelheden leerstof, onverwachte toetsen, huistaken,…. Op het einde van het schooljaar, wanneer alle resultaten bekend zijn, komt de klassenraad samen voor de deliberatie. De klassenraad bestaat uit alle vakleerkrachten en de directie, eventueel aangevuld met leerlingbegeleiders en secretariaatsmedewerkers. Na bespreking geeft men een attest aan elke leerling. Je hebt 3 mogelijke attesten

9 hoger leerjaar Ja Ja, maar.. huidig leerjaar A-attest C-attest
B-attest Een A-attest wil zeggen dat je zonder problemen naar een hoger leerjaar kan. Met een B-attest kan je naar een hoger leerjaar, maar sommige richtingen kunnen niet meer (clausulering). Als je toch naar deze richting zou willen gaan kan je er zelf voor kiezen om het jaar opnieuw te doen. Een C-attest ten slotte, geeft aan dat je niet naar een hoger leerjaar kan. huidig leerjaar

10 2° leerjaar BVL 1° leerjaar A 1° leerjaar B
Vanuit 1A gaan de meeste leerlingen naar het tweede leerjaar van de eerste graad. Dit kan met een A-attest. Dit kan met een B-attest (afhankelijk van clausulering), maar dit kan niet met een C-attest. Je kan ook vanuit 1A naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Dit kan met A-, B-, of C- attesten Vanuit 1B kan je naar het BVL met een A- of een C-attest. (B-attest wordt hier niet uitgereikt!) Als je een A- attest haalt ( en tevens je getuigschrift van het BaO) kan je starten in 1A

11 Wat na de eerste graad ? ASO TSO KSO BSO DBSO
Wat na de eerste graad: verschillende onderwijsvormen.

12 www.onderwijskiezer.be Alle info te vinden op www.onderwijskiezer.be
Indien je internet hebt kan je via de link naar de site

13 ASO ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS
Je volgt hoofdzakelijk theorie (leren uit boeken):talen, wiskunde, wetenschappen, economie … Je wordt voorbereid op een studie in het hoger onderwijs    Overlopen dia’s indien je niet op onderwijskiezer kan

14 BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS
Je leert een beroep: bouw, elektrische installaties, bakkerij, haartooi … De praktijk krijgt meer aandacht dan het leren uit boeken Je volgt een zevende leerjaar om je diploma SO te krijgen of je gaat meteen werken

15 KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS
Je krijgt algemene vakken en leert muziek, dans, toneel, creëren met film en geluid of ontwerpen met potlood, papier, verf, klei … Na deze opleiding kan je gaan werken of verder studeren

16 TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS
Je krijgt naast algemene vakken ook technische vakken: chemie, elektromechanica, handel, kleding, bakkerij, landbouw … Deze vakken oefen je eveneens in de praktijk Achteraf kan je gaan werken of verder studeren

17 DEELTIJDS LEREN – DEELTIJDS WERKEN
na een tweede leerjaar kan je een beroep leren in een bedrijf je gaat nog 1 of 2 dagen per week naar school

18 Inschrijvingsprocedure
Voorrang broers en zussen en kinderen van personeel 1e jaar SO => Alle scholen gewoon en buitengewoon SO 4 tot en met 18 november 2013 Rechtstreeks inschrijven op school

19 Inschrijvingsprocedure Scholen die MET een aanmelding werken voor 1A
GO! Vrij onderwijs Stad Brussel Lyceum Martha Somers KA Emanuel Hiel KA Etterbeek KA Anderlecht KA Toverfluit KA Koekelberg Atheneum Brussel KA Sint Pieters Woluwe KA Ukkel Sint-Jozefscollege Sint-Pieterscollege Jan-van-Ruusbroeckollege Sint-Jan-Berchmanscollege Maria-Boodschaplyceum Mater Dei-Instituut Maria Assumptalyceum Sint Niklaasinstituut Lutgardiscollege Atheneum Karel Buls

20 Inschrijvingsprocedure Scholen die MET een aanmelding werken voor 1A
Tijdspad: 6 – 31 januari 2014: registreren persoonsgegevens (rijksregisternummer) en schoolkeuze van uw kind via de website 4 – 21 februari 2014: controle van de documenten door de school of het net van 1e keuze om te bewijzen dat uw kind aanspraak maakt op één van de voorrangscategorieën (Nederlands/ GOK – nietGOK) 24 februari u – 16u: uw kind aanmelden via de website. De tijdsregistratie bepaalt de ordening van uw kind 10 maart – 4 april 2014: uw kind inschrijven in de toegewezen school of een bewijs van niet gerealiseerde inschrijving halen 23 mei – 31 augustus 2014: vrije inschrijvingen

21 Inschrijvingsprocedure Scholen die NIET met een aanmelding werken (1A en 1B)
In deze scholen in Brussel kunt u uw kind rechtstreeks inschrijven voor het 1ste jaar. 10 maart – 4 april 2014: inschrijving voorrangsgroepen (Nederlands/ GOK – nietGOK) 23 mei – 31 augustus 2014: vrije inschrijvingen

22 Inschrijvingsprocedure
Alle info: De definitieve beslissing valt op de Algemene vergadering LOP SO van eind september!

23 Veel succes!

24 Vragen?


Download ppt "OnderwijsLoopbaanBegeleiding Leerlingen en ouders van het zesde leerjaar WELKOM Welkomstdia. Korte voorstelling persoon, CLB en OLB."

Verwante presentaties


Ads door Google