De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het secundair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het secundair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Het secundair onderwijs
DEELTIJDS BEROEPS KUNST 1 A MODERNE BuSO TECHNISCH ASO LATIJNSE 1 B

2 Inhoud infosessie Bewust kiezen Structuur secundair onderwijs
Onderwijsvormen Hoe verder informeren? Vragen

3 Bewust kiezen studie A studie B

4 Zichzelf kennen Graag doen INTERESSE Kunnen AANLEG Studeren
STUDIEHOUDING Zich goed voelen WELBEVINDEN

5 Leren kiezen

6 Op zoek naar een “goede” school
Ik kies een school Op zoek naar een “goede” school

7 Een “goede” school Objectief Subjectief Studieaanbod Bereikbaarheid
Grootte Kosten Infrastructuur Subjectief Cultuur Sfeer Vertrouwen Bekendheid Begeleiding

8 Hoe vind ik de juiste school?
Informatie: Brochures Infoavonden/momenten Scholenbeurs Wuustwezel Opendeurdagen Mond aan mond CLB Websites

9

10 Een foute studiekeuze?

11 De structuur van het secundair onderwijs
Dirk Verrycken CLB Zoersel

12 De structuur

13 De structuur Een basisschema van 3 graden van 2 jaar

14 Vier onderwijsvormen (2e en 3e graad)
ASO - Algemeen Secundair Onderwijs BSO - Beroeps Secundair Onderwijs KSO - Kunst Secundair Onderwijs TSO - Technisch Secundair Onderwijs

15 Vier onderwijsvormen ASO TSO KSO BSO 2° leerjaar 1° leerjaar
Algemeen Technisch KSO BSO Kunst Beroeps 2° leerjaar 1° leerjaar

16 De eerste graad met A en B jaren
Met getuigschrift basisonderwijs Zonder getuigschrift basisonderwijs (12 jaar voor 31/12) Wie gaat naar 1A ? Getuigschrift basisonderwijs Geen getuigschrift: akkoord toelatings- klassenraad + attest met advies CLB Wie gaat naar 1B ? Geen getuigschrift basisonderwijs 12 jaar op 31 december Wel getuigschrift: advies CLB Mét getuigschrift LO naar 1B? Raadpleeg eerst het CLB!

17 Het eerste leerjaar A 1° leerjaar A 1° leerjaar B 6° leerjaar

18 Het eerste leerjaar A

19 Het eerste leerjaar A: een keuzegedeelte Theoretisch Technisch
4 of 5 u Latijn 2 of 3 u Latijn Latijn Algemeen (moderne) Extra algemene vakken Nederlands, Frans, wiskunde … Theoretisch Technisch Extra algemene vakken Extra 2u of 3 u techniek Praktisch Technisch Extra 4 of 5 u techniek Sport = nieuw. Enige school in provincie die Wetenschappen-Sport inricht in 1ste graad vanaf 2009/2010 = Sint-Eduardus in Merksem. Kunst Extra 4 of 5u kunstvakken Sport Extra 4 of 5u sportvakken

20 Het tweede leerjaar A 2° leerjaar A BVL 1° leerjaar A 1° leerjaar B 6° leerjaar

21 Het tweede leerjaar A

22 Theoretisch gerichte opties
Het tweede leerjaar A Theoretisch gerichte opties Artistieke vorming Grieks-Latijn Handel Industriële wetenschappen Latijn Moderne wetenschappen Techniek-wetenschappen Topsport Rudolf Steinerpedagogie / Yeshiva

23 Praktisch gerichte opties
Het tweede leerjaar A Praktisch gerichte opties Agro- en biotechnieken Ballet Bouw- en houttechnieken Creatie en vormgeving Grafische communicatie en media Hotel-voeding Maritieme vorming Mechanica-elektriciteit Sociale en technische vorming Textiel

24 Het eerste leerjaar B 1° leerjaar A 1° leerjaar B 6° leerjaar

25 Het eerste leerjaar B Uitleg over MAVO en TO (meer praktijk dan 1A + voorbeelden) Frans kan in vrij onderwijs een keuzevak zijn

26 Het eerste leerjaar B

27 Het eerste leerjaar B: in de praktijk
Aangepast tempo Aangepaste inhouden Hernemen basisleerstof voor taal en rekenen Via ervaring beroepen leren kennen Klemtoon op praktische toepassing

28 Het Beroepsvoorbereidend leerjaar
2° leerjaar A BVL 1° leerjaar A 1° leerjaar B 6° leerjaar

29 Het Beroepsvoorbereidend leerjaar

30 Vier onderwijsvormen ASO TSO KSO BSO 2° leerjaar 1° leerjaar
Algemeen Technisch KSO BSO Kunst Beroeps 2° leerjaar 1° leerjaar

31 De 2e en 3e graad ASO: Alg. theoretische opleiding
Voorbereidend op hoger onderwijs Sterke input van talen én wiskunde AV

32 ASO: richtingen 2e graad
Economie Grieks-Latijn Grieks Latijn Humane Wetenschappen Wetenschappen Sportwetenschappen

33 ASO: richtingen 2e graad
Wetenschappen –topsport Rudolf Steinerpedagogie Yeshiva

34 ASO: Leerlingenprofiel
Studeren = interessant Nieuwe leerstof = Uitdaging Dagelijkse inzet (+/- 2 u) Ambitie tot Hoger Onderwijs Creatief omgaan met kennis en informatie

35 De tweede en derde graad TSO
Algemene vakken - AV Technische vakken - TV Praktijkvakken - PV Altijd combinatie theorie én praktijk Zeer breed aanbod: van meer theoretisch tot meer praktisch Voorbereiding op hoger onderwijs en/of het beroepsleven

36 TSO : studiegebieden - studierichtingen
3 SOORTEN RICHTINGEN: Theoretisch Theoretisch - technisch Praktisch - technisch

37 TSO: Theoretische richtingen
voorbereiding op het hoger onderwijs industriële wetenschappen techniek-wetenschappen biotechnische wetenschappen grafische communicatie handel handel- talen

38 Theoretisch TSO: Leerlingenprofiel
Vlot verwerken van nieuwe leerstof Dagelijkse inzet (+/-2 u) Ambitie tot Hoger Onderwijs Enige praktische interesse - handvaardigheid

39 TSO: Theoretisch-Technische richtingen
voorbereiding op tewerkstelling of doorstroming naar het hoger onderwijs elektromechanica bouw- en houtkunde chemie sociale en technische wet.

40 Theoretisch-Technisch TSO: Leerlingenprofiel
Vlot verwerken van leerstof Dagelijkse inzet Hoger Onderwijs is geen ‘must’ Duidelijke praktische interesse handvaardigheid

41 TSO: Praktisch-Technische richtingen
voorbereiding op tewerkstelling eerder beperkte doorstromingskansen naar het hoger onderwijs hotel mechanische technieken houttechnieken ...

42 Praktisch-Technisch TSO: Leerlingenprofiel
Regelmatige inzet Uitgesproken praktische interesse Goede handvaardigheid Geen directe bedoeling om Hoger Onderwijs te volgen

43 De tweede en derde graad KSO:
Algemene vakken – AV Kunstvakken – KV Praktijkvakken - PV Altijd combinatie theorie én kunst Zeer breed aanbod: van meer theoretisch tot meer doe-gericht Voorbereiding op hoger onderwijs en/of het beroepsleven

44 KSO: studiegebieden 3 STUDIEGEBIEDEN: Ballet Beeldende kunsten Podiumkunsten

45 KSO: Theoretische en Praktische studierichtingen
Audiovisuele vorming Beeldende en architecturale vorming Woordkunst - Drama 2. PRAKTISCHE : Beeldende en architecturale kunsten Artistieke opleiding

46 KSO: Leerlingenprofiel
Uitgesproken artistieke aanleg en belangstelling Regelmatige inzet (praktijkopdrachten) THEORETISCH PRAKTISCH Ambitie tot Hoger Onderwijs Theoretische interesse Geen directe ambitie tot Hoger Onderwijs Praktische interesse

47 De tweede en derde graad BSO:
Beperkt: Alg. vakken - AV Technische vakken - TV Praktijkvakken - PV Beperkt aanbod algemene vakken. Studiegebieden - studierichtingen Vaak modulair georganiseerde opleidingen Zeer sterk op de praktijk gericht. Voorbereiding op het beroepsleven of op hoger beroepsonderwijs (= HBO5)

48 BSO: Leerlingenprofiel
Uitgesproken praktische aanleg en interesse Goede handvaardigheid Voorbereiding op een beroep Doorstroom naar hoger onderwijs: eerder uitzonderlijk

49 A - attest B - attest C - attest
Hoger leerjaar Ja, maar niet naar... Ja Neen A - attest B - attest C - attest Een leerling die geslaagd is, krijgt een A-attest. Een B-attest houdt in dat de leerling wel ‘over mag gaan’ naar een volgend leerjaar, maar uitgesloten wordt van één of meerdere studierichtingen. Wil de leerling toch één van die studierichtingen volgen, dan moet hij het leerjaar over doen. Een C-attest betekent dat de leerling niet geslaagd is voor het gevolgde jaar, en dus moet ‘blijven zitten’. Dit betekent dat de leerling niet mag overgaan naar een hoger leerjaar. Verandering van studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag wel. Huidig leerjaar

50 INFORMATIE? Opendeurdagen en informatiemomenten secundaire scholen
Scholenbeurs Wuustwezel 19/02/2013 CLB

51 BASO-FICHE

52

53

54

55


Download ppt "Het secundair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google