De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Allochtone jongeren en criminaliteit, demografische aspecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Allochtone jongeren en criminaliteit, demografische aspecten"— Transcript van de presentatie:

1 Allochtone jongeren en criminaliteit, demografische aspecten
Jaarvergadering f-Cap Teylingereind, 15 december 2006 Mw. dr. Joanne van der Leun Criminologie

2 De ideale stad Pierro della Franscesca

3 Realiteit Steeds meer mensen in steden
Veel sociale processen komen versterkt samen in steden Bevolking is selectief samengesteld Relatief jong Veel alleenstaanden Veel kansarmen Veel migranten

4 Criminaliteit in steden
Politiecijfers hoog Slachtoffer-enquêtes hoog Relatie bestaat vrijwel overal en wordt o.a. verklaard vanuit de stedelijke functies, maar ook vanuit meer anonimiteit en selectieve bevolkingssamenstelling.

5 Aandeel bevolking (CBS 2006)
1996 2000 2004 2005 2006 Autochtoon 83,87 82,51 81,01 80,85 80,71 Allochtoon waarvan 16,13 17,49 18,99 19,15 19,29 Westers allochtoon 8,57 8,61 8,73 8,75 Niet-westers allochtoon 7,56 8,88 10,26 10,42 10,54

6 Etnische samenstelling steden (CBS)
CBS data

7 Allochtonen & criminaliteit
Taboe? Opmerkelijk veel onderzoek in Nederland van jaren ’80 – oververtegenwoordiging van bepaalde groepen Lange tijd vooral gericht op vertekening van gegevens Nu veel betere data en genuanceerder beeld

8 Hoofdbevindingen Marokkanen, Antillianen probleemgroepen
Diversificering naar herkomst

9 Verdachtenpercentages naar afkomst, leeftijd en geslacht
12-17 V 12- 17 18- 24 25- 44 25 -44 45 -79 45-79 Totaal Autoch Toon 2.0 0.5 3.8 1.9 0.4 0.8 0.2 0.9 Alloch toon 4.9 1.2 7.5 4.8 1.7 2.2 WODC: Blom et al. 2005

10 WODC: Blom et al. 2005

11 Correctie Leeftijd Geslacht Sociaal economische status
Bij correctie hiervor valt deel van het verschil weg, maar zeker niet alles.

12 Risicofactoren Man < 20 jaar Lage opleiding/ SES Urbanisatie
Etniciteit

13 Meer specifiek Stressvolle gebeurtenissen rond de migratie, bijvoorbeeld het (tijdelijk) gescheiden zijn van gezinsleden. Traumatische ervaringen in het land van herkomst Lang verblijf in opvangvoorzieningen, lange onzekerheid over de verblijfsstatus Discriminatie Dulturele discontinuïteit tussen gezin en school.

14 Integratie?

15 Delictpatronen Geweld: Marokkanen en Antillianen hoog
Vermogensdelicten: Antillianen, Marokkanen en Surinamers Eerste generatie meer geldelijk gewin dan tweede

16 Toekomst? Criminaliteit onder groepen met zwakke verblijfsstatus
Problemen met nieuwere groepen Meisjes?

17 Prognose jongeren (0-15 jr) CBS

18 Stellingen: Criminaliteit is niet alleen een gevolg van de stedelijke demografie, maar ook een oorzaak. Voor de toekomst is niet zozeer het aandeel niet-westerse of islamitische migranten van belang, maar veeleer de vraag of er verbindingen komen/ zijn tussen ‘reguliere’ criminaliteit en radicaliseringsprocessen. Bij een sterk repressief beleid tegenover illegale migranten/ uitgeprocedeerden in de steden nemen de buffers tegen criminaliteit af.


Download ppt "Allochtone jongeren en criminaliteit, demografische aspecten"

Verwante presentaties


Ads door Google