De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal Overleg Opvoedingsondersteunig Gent. Decreet van 13/07/07 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning Raamdecreet – schept een structuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal Overleg Opvoedingsondersteunig Gent. Decreet van 13/07/07 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning Raamdecreet – schept een structuur."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal Overleg Opvoedingsondersteunig Gent

2 Decreet van 13/07/07 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning Raamdecreet – schept een structuur Definitie Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning is de laagdrempelige, gelaagde ondersteuning van opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding van kinderen

3 Wat zijn uitgangspunten van opvoedingsondersteuning? - Heel laagdrempelig - Opvoedingsonzekerheid is normaal - Datgene wat ouders zelf als ondersteunend ervaren - Geen hulpverlening - Een recht voor iedereen - Niet gestandaardiseerd - Versterkt de vaardigheden van ouders - Een gedeelde verantwoordelijkheid - Houdt rekening met de context

4 Wat doet een Lokale Coördinator Opvoedingsondersteuning (LCO)? De Lokale Coördinator OO organiseert en coördineert het Lokaal Overleg OO Brengt opvoedingsondersteuning in het Lokaal Sociaal Beleid en bewaakt de uitvoering van de geplande acties. Vormt de brug naar andere sectoren (jeugd, gezin, onderwijs…) en naar het bovenlokaal overleg.

5 Wat doet een Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning? Bereidt het LSB-plan voor en brengt Opvoedingsondersteuning in het LSB-plan Ontwikkelen van opvoedingsondersteunende acties op basis van afstemming en samenwerking Informatieverstrekking en sensibilisatie en vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of opvoedingsproblemen Het Lokaal Overleg OO bestaat uit vertegenwoordigers van volgende actoren: OCMW, huisartsen, scholen, maatschappelijk opbouwwerk, ouderverenigingen, gezinszorg, CLB, politie, verenigingen waar armen het woord nemen, K&G, Opvoedingswinkel Gent, sociaal-cultureel werk,…

6

7 Vindt jaarlijks plaats Vlaams initiatief georganiseerd vanuit EXPOO (Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning) Meer informatie: www.expoo.bewww.expoo.be Thema: “Opvoeden is meegroeien”

8 Doelstellingen Week van de Opvoeding in Gent:  “positieve boodschap” aan ouders geven  Ouders de kans geven om over opvoeding te praten  Decentrale activiteiten organiseren

9  Het LOOGent bekendmaken Opvoedingswinkel Gent promoten Organisaties die bezig zijn met opvoedingsondersteuning in the picture zetten. Inventariseren van alle activiteiten die georganiseerd worden tijdens deze week

10 Concreet:  Alle organisaties die met O.O. bezig zijn hangen ballonnen  Aanbod workshops aan Brede School, brugfiguren, kinderopvang door VCOK en Opvoedingswinkel

11 Opvoedingswinkel organiseert ballonnenwedstrijd Brunch op vrijdag 27 mei voor professionelen en stadsdiensten om Opvoedingswinkel in de verf te zetten

12 Voorstel om alle activiteiten bekend te maken onder het logo Week van de Opvoeding www.expoo.be Vraag alle activiteiten door te geven patricia.derdelinckx@gent.be patricia.derdelinckx@gent.be

13 Patricia Derdelinckx AC Portus Keizer Karelstraat 1 9000 Gent Tel: 09/268.20.73 GSM: 0473/94.32.20 patricia.derdelinckx@gent.be Bereikbaar op maandag en donderdag


Download ppt "Lokaal Overleg Opvoedingsondersteunig Gent. Decreet van 13/07/07 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning Raamdecreet – schept een structuur."

Verwante presentaties


Ads door Google