De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspiratiedag “Kinderopvang in de praktijk” Actualiteit à la carte 2 oktober 2008 Mechelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspiratiedag “Kinderopvang in de praktijk” Actualiteit à la carte 2 oktober 2008 Mechelen."— Transcript van de presentatie:

1 Inspiratiedag “Kinderopvang in de praktijk” Actualiteit à la carte 2 oktober 2008 Mechelen

2 “96% van de ouders zoekt opvang om te kunnen (blijven) werken. 4% om studie of opleiding te volgen.”

3 “9,8% van de ouders die opvang zoekt heeft er geen gevonden. Daarnaast zijn er voor 16,6% van de ouders die opvang zoeken en vonden gevolgen voor werk.”

4 “Onderzoek bevestigt dat gesubsidieerde opvang vooral kinderen van tweeverdieners opvangt. 36% van de alleenstaande ouders bijvoorbeeld vindt geen opvang. ”

5 “Gemiddeld hebben ouders die opvang zoeken en gevonden hebben 13 voorzieningen gecontacteerd.”

6 “Via wijziging voorrangsregels wil minister Vanackere gelijke toegang kansengroepen beter garanderen.”

7 Op basis van conclusies Mas-onderzoek: Voorstel voorrangsregel: “De voorzieningen stellen hun dienstverlening open voor alle kinderen, maar vangen in elk geval kinderen op uit elk van de volgende categorieën: - van alleenstaande ouders die door werkomstandigheden of het volgen van een opleiding hun kinderen overdag niet zelf kunnen opvangen; -van wie de ouders het laagste inkomen hebben (+ definitie van laag inkomen) en die door werkomstandigheden of het volgen van een opleiding hun kinderen overdag niet zelf kunnen opvangen; -voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin.” Voorrang ook voor broers en zussen

8 Op basis van conclusies Mas-onderzoek: Uitbreiding capaciteit gesubsidieerde dagopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders) beslissing half oktober over ongeveer 2100 plaatsen Mogelijkheid voor oprichten kleine vestigingsplaatsen kinderdagverblijven moet nog in regelgeving verankerd worden.

9 Op basis van conclusies Mas-onderzoek: Verhogen minimale bezettingsgraad kinderdagverblijven naar 80%. Recent al verschenen in BS: verhoogde minimale bezettingsgraad van IBO’s en gewijzigde berekeningswijze

10 “Centra voor kinderopvang krijgen 1 jaar extra tijd om doelstellingen te realiseren.”

11 “Binnen Platform vernieuwing is overleg over vergunningsvoorwaarden gestart.”

12 “Evaluatie actieplan flexibele en occasionele opvang gestart.”

13 “Opheffing FCUD nog geen feit.”

14 “Zomeropvang-buitenschoolse opvang succes. Vervolg gegarandeerd in herfst- en kerstvakantie.”

15 “Wijzigingen aan IBO-besluit zeer divers.”

16 Overzicht belangrijkste wijzigingen IBO-besluit: - erkenning en subsidiëring op niveau organiserend bestuur - in het kader van lokaal beleid kinderopvang - uitbreiding piekperiodes en impact op ratio begeleider/kind - sociaal tarief-mogelijkheid - schoolgebonden vestigingsplaatsen niet langer uitzondering en afwijking mogelijk inzake buitenruimte - min. bezetting 80% en gewijzigde berekening bezetting Week van het IBO: Beweeg!

17 “Samenwerkende onthaalouders wettelijk verankerd.”

18 “Brandveiligheid op gelijke wijze gegarandeerd in alle opvangvoorzieningen.”

19 “Inhoud volwaardig statuut onthaalouders toch nog onduidelijk op federaal overleg op kabinet Milquet.”

20 “Federale gesprekken aan de gang over dienstencheque voor buitenschoolse opvang.”

21 “VVSG ook uitgenodigd voor overleg rond inzet middelen Generatiepact in buitenschoolse opvang.”

22 “Tussentijdse indexverhoging kostenvergoeding onthaalouders goedgekeurd. Extra vergoeding voor door onthaalouders gepresteerde flexibele opvang ook al in Belgisch Staatsblad gepubliceerd.”

23 “Vlaamse regering neemt ook maatregelen om zelfstandige kinderopvangvoorzieningen te laten uitbreiden en financieel voortbestaan te garanderen.”

24 Overzicht maatregelen ondersteuning zelfstandige kinderopvanginitiatieven: - uitbreiding mogelijkheden financiële ondersteuning van 500 euro (3 miljoen) - inkomensgerelateerde opvang in de zelfstandige sector (17,5 miljoen) - ondersteuning zelfstandige voorzieningen (VLAO) voor een fonds voor financiële, pedagogische en kwalitatieve ondersteuning

25 En dan nog: - hervorming procedure voor erkenning en subsidiëring van opvangvoorzieningen - evaluatie kwaliteitsdecreet - verplichting attest reanimatie - rechtszekerheid zorgverleners via decreet zorg- en bijstandsverlening En nog…..

26 En nog: - overleg wanbetalers - aanpassingen aan BVR kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders - vereenvoudiging administratieve procedure inclusieve opvang - duurzaamheidspremie onthaalouders


Download ppt "Inspiratiedag “Kinderopvang in de praktijk” Actualiteit à la carte 2 oktober 2008 Mechelen."

Verwante presentaties


Ads door Google