De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Beleidsaanbevelingen SP2SP symposium 8 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Beleidsaanbevelingen SP2SP symposium 8 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 Beleidsaanbevelingen SP2SP symposium 8 maart 2010

2 SP2SP Symposium 8 maart 2010 2 Bedoeling Achtergronden voor de ‘politieke’ discussie.

3 SP2SP Symposium 8 maart 2010 3 Op wat gebaseerd? Onderzoek in het kader van het onderzoeksproject SP2SP gefinancierd door IWT en begeleid door een gebruikersgroep Het praktijkboek “Strategische Ruimtelijke Projecten” Politeia 2010 Academisch boek “Bridging the gap between planning and implementation” Routledge 2010 Onderzoek en opgedane (praktijk)ervaring

4 SP2SP Symposium 8 maart 2010 4 Wat zou ruimtelijke planning moeten zijn? Moet antwoord (helpen) geven op (structurele) problemen, uitdagingen, kansen Moet uitgaan van een visie Moet afstappen van alomvattend plan en eenzijdige focus op ruimtegebruik en ruimtebeslag Moet een duidelijk maatschappelijk project worden Moet gericht zijn op uitvoering/implementatie

5 SP2SP Symposium 8 maart 2010 5 Welke structurele problemen? Veroudering Milieu Financiële en daaruit volgende economische crisis Kost energie Ongelijkheid Diversiteit De sectorale integratie, wisselwerking en afstemming tussen beleidniveaus

6 SP2SP Symposium 8 maart 2010 6 Welke structurele problemen? Meer van hetzelfde gaat deze problemen niet oplossen; Er zal een trendbreuk nodig zijn. Dit zal ingaan tegen gevestigde belangen, traditionele concepten, instrumenten, vertogen en praktijken

7 SP2SP Symposium 8 maart 2010 7 Transformatief Richt zich naar de structurele problemen in de samenleving. Construeert beelden/visies van hoe we een stad, regio in de toekomst zien en hoe we dat denken te realiseren Transformaties gebeuren niet via revolutie maar door een heleboel vaak kleine beslissingen die samenkomen in wat de geschiedenis dan als een transformatief moment kan bestempelen

8 SP2SP Symposium 8 maart 2010 8 Strategisch Ruimtelijk Planning We definiëren Strategisch Ruimtelijke Planning als een transformatief, geïntegreerd, sociaal-ruimtelijk proces, waarbij visies/referentiekaders worden opgemaakt en middelen/instrumenten voorzien voor implementatie. Op die manier creëren we beelden en kaders van wat een stad een regio is en zou kunnen worden.

9 SP2SP Symposium 8 maart 2010 9 Enkele kenmerken Gebiedsoverheid voert de regie SP is beperkt van inhoud (sleutelelementen) Betrekt stakeholders bij het proces Werkt met onzekerheden Gaat uit van wetenschappelijke en lokale kennis Koppelt LT-visie aan korte termijn acties Houdt rekening met machtstructuren Overstijgt een sectorale benadering

10 SP2SP Symposium 8 maart 2010 10 Enkele kenmerken Specifieke sleutelelementen; Contextueel (maatschappelijk, tijd, plek, schaal); Vermits een ruimtelijk plan niet neutraal is zitten er waarden achter (duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid; Ieder planniveau eigen relatieve autonomie; Doel is niet ‘het plan’ maar wel de beoogde veranderingen/transformaties te weeg te brengen.

11 SP2SP Symposium 8 maart 2010 11 Uitdaging Hoe evolueren van een ‘wat-zit-er-voor-mij- in’ cultuur naar een nieuwe vorm van burgerschap. Burgers meekrijgen, maatschappelijk draagvlak dit vraagt vertrouwen Cultuur van kwaliteit, duurzaamheid, gelijkheid, rechtvaardigheid moeten een onlosmakelijk deel van het breder beeld worden Ruimte creëren voor creativiteit en innovatie.

12 SP2SP Symposium 8 maart 2010 12 14 Aanbevelingen Onderscheid naar types van beleid SP als hefboom voor verandering SP als leer-, zoek- en transformatie processen met open karakter gekoppeld aan product SP vereisen maatwerk Belang van ontwerpend onderzoek (andere kennis, medium voor coproductie) SP moeten bijdragen tot lokale gebiedsontwikkeling SP koppelen meerdere beleidsdomeinen

13 SP2SP Symposium 8 maart 2010 13 14 Aanbevelingen Gebiedsoverheid voert de regie Van participatie naar co-productie SP werken met conflicten Onderscheid ruimtelijke planning vergunningenbeleid Herdenken van decreet Reflecteren over brownfield decreet Invoering van strategische planning vraagt andere houding, verschuiving in opleiding en andere beleidsorganisatie


Download ppt "1 Beleidsaanbevelingen SP2SP symposium 8 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google