De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal en coöperatief ondernemen in de Social Profit: kansen en 4 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal en coöperatief ondernemen in de Social Profit: kansen en 4 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal en coöperatief ondernemen in de Social Profit: kansen en knelpunten @WimVanOpstal (@CESOC_KHLeuven) 4 maart 2013

2 Menu Sociaal ondernemen Concept Ervaringen Kansen en knelpunten Coöperatief ondernemen Concept Ervaringen Kansen en knelpunten 2

3 Sociaal ondernemen Concept Kort samengevat maatschappelijke meerwaardecreatie door productie van goederen en diensten Geografische verschillen VS: ondernemen t.b.v. stichtingen, non-profit, kerken, … Europa: – kruispunt tussen markt, beleid en burger – met/door maatschappelijk middenveld – met/voor doelgroep 3

4 Sociaal ondernemen Concept (2) Economische criteria productie/verkoop van goederen/diensten autonome en vrijwillige burgerinitiatieven economisch risico betaalde tewerkstelling (naast eventuele vrijwilligers) Sociale criteria burgerinitiatief t.b.v noden van een gemeenschap/groep loskoppeling beslissingsrecht  kapitaalsinbreng gebruikersparticipatie beperking of verbod op winstuitkering ten bate van de gemeenschap 4

5 Sociaal ondernemen Ervaringen Maatwerkbedrijven historische houding  marktontwikkelingen 21 ste eeuw innovaties door samenwerking professionalisering & corporate governance traditioneel VZW-landschap  VSO-statuut Woonzorg voor PH wachtlijsten  budgettaire ruimte vraaggestuurd werken innovaties: coöperatieve woon/zorg? 5

6 Sociaal ondernemen Ervaringen (2) Sociocultureel volwassenenwerk inkrimping budgetten nieuwe markten verkennen nieuwe partnerschappen Kinderopvang mix profit / non-profit / publiek stijgende vraag  budgettaire ruimte innovaties: bv. verkenning oudercrèches Jeugdzorg hertekening werkveld koudwatervrees voor sociaal ondernemen 6

7 Sociaal ondernemen Kansen en knelpunten Kansen vraaggestuurd werken marktgericht denken professionalisering bestuur / management impact op organisatieprocessen Knelpunten toegankelijkheid en betaalbaarheid? verdringing missie/visie? verdringing budgetten? traditionele denken overstijgen 7

8 Coöperatief ondernemen 8

9 Concept Kort samengevat focus op onderlinge meerwaardecreatie gebruiker = eigenaar controle en zeggenschap door gebruiker Specifieke (juridische) kenmerken veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbreng loskoppeling kapitaalsinbreng  zeggenschap mogelijk verschillende aandelencategorieën mogelijk Waarom? marktvacuüm schaalvoordelen lokale verankering 9

10 Coöperatief ondernemen Ervaringen Klassieke sectoren Land- en tuinbouw Verdeling geneesmiddelen Financiële sector Daarnaast… Groot- en kleinhandel Vrije beroepen Nutsbedrijven en sociale huisvesting Social profit? 10

11 Coöperatief ondernemen Social profit? Kansen Mensen en middelen mobiliseren Schaalgrootte en schaalbreedte Vraaggestuurd werken Vermaatschappelijking en inclusie Economische activiteiten 11

12 Coöperatief ondernemen Social profit? Knelpunten Beleidsmatig kader niet (altijd) klaar Financiering werking  infrastructuur Betaalbaarheid en toegankelijkheid Prijs van risicokapitaal Rolverwarring en rolafbakening Tradities doorbreken 12

13 Kansen en knelpunten 13 Corporate Governance Operations Management H.R.M. Financieel beheer Marketing Ondernemen

14 Kansen en knelpunten Corporate Governance Operations Management H.R.M. Financieel beheer Marketing Sociaal en Coöperatief ondernemen


Download ppt "Sociaal en coöperatief ondernemen in de Social Profit: kansen en 4 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google