De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een toekomst voor de OCMW’s ?! Julien Van Geertsom Voorzitter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een toekomst voor de OCMW’s ?! Julien Van Geertsom Voorzitter."— Transcript van de presentatie:

1 Een toekomst voor de OCMW’s ?! Julien Van Geertsom Voorzitter

2 Paradox crisis Missie OCMW artikel 23 Belgische Grondwet artikel 1 organieke wet iedereen een menswaardig leven garanderen

3 Paradox crisis Stijgende vraag Stijgend aantal OCMW clienten Aandeel jongeren in het leefloon neemt toe Groeiende schuldenproblematiek Hulp via voedselbanken stijgt

4 Paradox crisis Stijgend aantal OCMW clienten

5 Paradox crisis Aandeel jongeren neemt toe

6 Paradox crisis Groeiende schuldenproblematiek Problemen bij betaling van nutsfacturen stijgt 87.869 sociale leverancier gas en elektriciteit 4.497 afgesloten van water

7 Paradox crisis Groeiende schuldenproblematiek Aantal dossiers collectieve schuldenregeling stijgt tot 101.155 in 2012

8 Paradox crisis Hulp via voedselbanken Aantal personen dat beroep doet op voedselbanken stijgt +10% klanten op 5 jaar tijd

9 Paradox crisis Middelen zijn beperkt Alle openbare besturen worden geconfronteerd met krimpende werkingsmiddelen Budgettaire ruimte op lokaal niveau is nihil voor nieuw beleid

10 Paradox crisis Toekomst Aanbod kwalitatief en kwantitatief (blijven) verzekeren Weg 1: Sociale innovatie: producten en processen herdenken Weg 2: Administratieve vereenvoudiging zowel in regelgeving als in procedures

11 Paradox individualisme Vertrekpunt: het ideale beeld is: - individu = autonoom - teruggetrokken Staat (minimal state) Probleem: door crisis kan het individu niet los gezien worden van de ‘beklemmende’ groep Gevolg: individu is afhankelijk van groep/Staat Dus toekomst: sociale cohesie herstellen en versterken

12 Paradox individualisme Geen toekomst op een sociaal kerhof

13 Actieve insluiting Actieve insluiting: Toereikend inkomen Leefloon < AROP grens Inclusieve arbeidsmarkt (oa sociale activering) Arbeidsmarkt moet afgesteld zijn op de talenten van de mensen Niet voor iedereen is regulier economisch circuit mogelijk Toegang tot kwaliteitsvolle diensten - onderwijs - huisvesting - mobiliteit

14 Kinderarmoede Kinderen hebben een verhoogd risico op armoede

15 Kinderarmoede Cirkel van de armoede doorbreken Investeren in vroege levensjaren = winst op lange termijn

16 VI de staatshervorming Uniek loket Bij herinrichting van de staat moet kwaliteitsvolle en efficiente dienstverlening het uitgangspunt zijn OCMW’s hebben nood aan een uniek loket voor terugbetaling Vb. Artikel 60§7

17 VI de staatshervorming Erkenning rol OCMW OCMW is expert bij het begeleiden van personen in armoede en het aanpakken van de multiproblematiek OCMW’s moeten erkend worden in hun rol Duidelijke afbakening van rollen in het arbeidsmarktveld tussen OCMW en VDAB. W² trajecten.

18 Besluit Problemen in de samenleving zijn ernstiger naarmate de samenleving ongelijker wordt (Wilkinson – the spirit level) 10% bezit 40% van alle rijkdom Toekomst: hoe herverdeling rechtvaardiger maken


Download ppt "Een toekomst voor de OCMW’s ?! Julien Van Geertsom Voorzitter."

Verwante presentaties


Ads door Google