De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Activering,… een inleiding Julien Van Geertsom, Voorzitter van het Directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie VVSG, 26 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Activering,… een inleiding Julien Van Geertsom, Voorzitter van het Directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie VVSG, 26 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Activering,… een inleiding Julien Van Geertsom, Voorzitter van het Directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie VVSG, 26 november 2009

2 ACTIVERING… een inleiding I ARMOEDE ALS RESULTAAT VAN COMPLEXE NETWERKEN VAN UITSLUITING II SOCIALE EN ECONOMISCHE (HER)INTEGRATIE VIA HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE III DUURZAME ACTIVERING: CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK IV EUROPESE AANBEVELINGEN INZAKE ACTIEVE INCLUSIE

3 I ARMOEDE ALS RESULTAAT VAN COMPLEXE NETWERKEN VAN UITSLUITING SOCIALE UITSLUITING: mensen slagen er niet (meer) in aansluiting te vinden met de maatschappij. Op één of meerdere levensdomeinen ontstaat er een breuk.  Hierdoor wordt de algemeen aanvaarde levensstan- daard niet meer gehaald.  Mensen in armoede slagen er vaak niet in om deze breuk zelf te herstellen.

4 STRIJD TEGEN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING: Rekening houden met complexiteit van armoede en sociale uitsluiting Erkennen dat tewerkstelling en een menswaardig inkomen de beste bescherming bieden tegen armoede Beseffen dat er altijd een armoederisico bestaat I ARMOEDE ALS RESULTAAT VAN COMPLEXE NETWERKEN VAN UITSLUITING

5 RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE ≠ enkel een inkomensgarantie RMI = tewerkstelling als voornaamste voorwaarde voor sociale insluiting met bijzondere aandacht voor jongeren TEWERKSTELLING LEEFLOON evt. met GPMI wettelijke plicht van OCMW = Maatschappelijke – en beroepsintegratie II SOCIALE EN ECONOMISCHE (HER)INTEGRATIE VIA HET RMI

6 Tewerkstellingsmaatregelen  OCMW als werkgever: art.60 § 7 ( + verhoogde toelage)  OCMW komt tegemoet in opleiding en omkadering van tewerkgestelde in privé of openbare sector(art.61)  OCMW komt tussen in loonkost van tewerkstelling in privé ACTIVAPLAN SINE-maatregel Doorstromingsprogramma’sInvoeginterim  OCMW f inanciert partnerschappen voor individuele begeleiding dmv partnerschapsovereenkomsten II SOCIALE EN ECONOMISCHE (HER)INTEGRATIE VIA HET RMI

7 DUURZAME ACTIVERING Kenmerken van duurzame tewerkstelling: –Een kwaliteitsvolle job van lange duur –Werk en levenssfeer zijn te combineren III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK loopbaantype% van totaal ondervraagden Duurzame loopbaan19.3 Gebroken duurzame loopbaan7.2 Gebroken niet-duurzame loopbaan18.8 Niet-duurzame loopbaan28.3 Leefloon8.2 Uitkering (pensioen, invaliditeit,…)12.9 Activering RVA5.3

8 4 visies op activering: –Activering als remedie tegen uitkeringsafhankelijkheid –Activering als strijd tegen werkloosheid –Activering als versterking van sociale cohesie –Activering als emancipatorisch project Conclusies studie: ALGEMENE CONCLUSIES: EERST STABILISEREN, DAN PAS ACITVEREN BETERE SAMENWERKING MET ANDERE ACTOREN CLUSTERING VAN KLEINE OCMW’S WAT BETREFT ACTIVERING MEER AANDACHT BESTEDEN AAN NAZORG III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

9 ENKELE CONCLUSIES PER TRAJECTFASE: 1.Randvoorwaarden beheren: wegwerken van de obstakels van een intake Vorming rond organisatieverandering en human capital Meer en betere samenwerking tussen trajectbegeleiders en maatschappelijk werkers 2.Trajectbegeleiding: kiezen tussen sociale activering / werkervaring en opleiding of professionele activering? Procedures vereenvoudigen Verzekeren specialisatie en coördinatie III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

10 3.Sociale activering: samenwerken in de uitbouw en toepassing van kwalitatief hoogstaande programma’s Zorgen voor begeleiding op de werkvloer 4.Aanbieden opleiding en werkervaring: Tegelijkertijd werkervaring opdoen en technische vaardigheden aanleren Samenwerken met externe partners, OCMW’s Zorg ervoor dat geen misbruik of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van artikel 60§7 5.Professionele activering Creëren van stages in privé Opbouwende trajecten met verschillende moeilijkheidsgraden Werk maken van continue vorming III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

11 6.Toeleiding naar reguliere arbeidsmarkt = kritische fase: Samenwerking is noodzakelijk! Onderzoek kansen en tekorten van de verschillende maatregelen en projecten Ontwikkel visie over samenwerking met regionale partners (in het bijzonder met de plaatsingsdiensten)  Wat is een goede samenwerking? Wederzijds respect voor eigen deskundigheden & opdrachten Permanente dialoog (communicatie en interactie, luisterbereidheid) is minimum  eerste stap op weg naar aangepaste partnerschappen? Hou rekening met verschillen tussen (sub)regio’s III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

12 7.Maak werk van nazorg! –afhankelijk van bereidheid van cliënt en beschikbaarheid van personeel OCMW. –nazorg noodzakelijk om activering écht duurzaam te maken –Afspraken tussen OCMW en regionale diensten voor tewerkstelling kunnen een eerste stap zijn. (‘goede praktijken’) DUURZAME ACTIVERING: De aanbeveling over ‘actieve inclusie’ is een belangrijk initiatief van de Europese Commissie Actieve inclusie moet in koppel met duurzame activering worden gezien de vraag blijft: is duurzame activering het doel – of duurzame inclusie, gegeven de kenmerken van de doelpopulatie III CONCLUSIES UIT DE STUDIE ‘DUURZAME ACTIVERING’ VAN OASeS/LUIK

13 ACTIEVE INCLUSIE 3 aanbevelingen van de Europese Commissie wat betreft duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling: 1.Activeringsmaatregelen afstemmen op individu rekening houden met de situatie en behoeften van het individu om een progressieve (re)integratie in de arbeidsmarkt en maatschappij te bewerkstelligen en zo een inclusieve arbeidsmarkt uit te bouwen.  zo’n groot mogelijke tewerkstelling realiseren, rekening houdend met diversiteit IV Europese aanbevelingen inzake actieve inclusie

14 2.Minimuminkomen waarborgen dat het mogelijk maakt een menswaardig leven uit te bouwen.  zij die niet in de arbeidsmarkt kunnen worden opgenomen, hebben het recht op een menswaardig inkomen. 3.Kwaliteitsvolle sociale diensten aanbieden: Passende sociale begeleiding, toegankelijke, kwaliteitsvolle sociale diensten en een betere samenwerking tussen de verschillende diensten en sectoren realiseren bv. verbeteren toegang tot kinderopvang  tewerkstelling en /of leefloon is vaak niet voldoende om armoede uit te sluiten IV Europese aanbevelingen inzake actieve inclusie

15 Meer info? www.mi-is.be vraag@mi-is.be stat@mi-is.be Frontdesk 02 508 85 85


Download ppt "Activering,… een inleiding Julien Van Geertsom, Voorzitter van het Directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie VVSG, 26 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google