De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bérénice Storms 13 december 2012 Beter samen leven : 10 jaar recht op maatschappelijke integratie- 10 jaar POD MI, werkgroep 9, De hoogte van het leefloon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bérénice Storms 13 december 2012 Beter samen leven : 10 jaar recht op maatschappelijke integratie- 10 jaar POD MI, werkgroep 9, De hoogte van het leefloon."— Transcript van de presentatie:

1 Bérénice Storms 13 december 2012 Beter samen leven : 10 jaar recht op maatschappelijke integratie- 10 jaar POD MI, werkgroep 9, De hoogte van het leefloon Genoeg om van te leven?

2 Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie

3 Wat hebben gezinnen minimaal nodig om menswaardig te leven? Referentiebudgetten 1/2012

4 De doeltreffendheid van het leefloon gemeten met de referentiebudgetten (Vlaanderen, gezinnen in goede gezondheid)

5 Referentiebudgetten, gehergroepeerd naar bestedingscategorieën en vergeleken met het leefloon voor enkele typegezinnen, 2012

6 -Belgische minimuminkomens zijn onvoldoende adequaat om alle burgers een menswaardig inkomen te garanderen. -Vooral de hoge huisvestingskosten zorgen ervoor dat heel wat minimuminkomens, zowel uit sociale zekerheid als uit arbeid, niet volstaan om alle noodzakelijke uitgaven te kunnen bekostigen. -De situatie is gunstiger voor gezinnen met beperkte huisvestingskosten. Doch, voor heel wat gezinstypes volstaan de laagste inkomens (leefloon en minimum werkloosheids- uitkeringen) ook niet wanneer ze zich in een relatief gunstige woonsituatie bevinden. -De minimuminkomensbescherming voor gezinnen op actieve leeftijd is beter voor alleenstaanden dan voor koppels en slechter naarmate de kinderen ouder zijn. Dit komt omdat de gezinstoeslagen in de verschillende uitkeringen onvoldoende hoog zijn om de kosten van een extra volwassene te dekken, en omdat dat de leeftijdstoeslagen geen gelijke tred houden met de toename van de kosten van kinderen naarmate zij ouder worden. Doeltreffendheid Belgische minimuminkomens

7 Opgelet!  Referentiebudgetten geven het referentie- inkomen dat minimaal nodig is om rond te komen voor bepaalde typegezinnen in welbepaalde leefsituaties:  Er is niemand ziek  Er heeft niemand extra zorgen nodig  De huishuur en de verbruikerskosten liggen niet hoger dan gemiddeld  Gezinnen zijn goed geïnformeerd en kunnen hun budget goed beheren  Met het oog op een veralgemeend gebruik van de referentiebudgetten in de praktijk van de OCMW’s werd REMI ontwikkeld

8 REMI, berekent referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen op maat -Online webapplicatie -referentie-budgetten op maat van iedere cliëntsituatie -Output: een haalbaar budgetoverzicht van noodzakelijke: -vaste kosten -leefkosten -reserveringsuitgaven -Verschaft inzicht in welke inspanningen door de cliënt en het OCMW kunnen geleverd worden met het oog op het garanderen van een menswaardig inkomen info@cebud.be

9 Hartelijk dank voor uw aandacht! www.menswaardiginkomen.be Berenice.storms@khk.be BereniceML.storms@ua.ac.be


Download ppt "Bérénice Storms 13 december 2012 Beter samen leven : 10 jaar recht op maatschappelijke integratie- 10 jaar POD MI, werkgroep 9, De hoogte van het leefloon."

Verwante presentaties


Ads door Google