De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale dienst Liliane Moons

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale dienst Liliane Moons"— Transcript van de presentatie:

1 Sociale dienst Liliane Moons

2 Inleiding Woningpatrimonium OCMW Doorgangswoningen
Huurwaarborg en OCMW installatiepremie Leefloon Voordelen verbonden aan het leefloon Andere (financiële) tussenkomsten Mogelijk te maken afspraken Minderjarigen

3 Woningpatrimonium OCMW
Verschillend van OCMW tot OCMW Sociale verhuring?

4 Doorgangswoning OCMW Verschillend van OCMW tot OCMW Leuvense situatie
5 doorgangswoningen Daklozen Voorrang aan gezinnen met kinderen

5 Huurwaarborg en OCMW Wanneer kan men een huurwaarborg aanvragen
Waar kan men deze aanvragen? bank Op wiens rekening wordt deze waarborg betaald Hoe terugbetalen

6 Installatiepremie Binnen wetgeving RMI Leefloon/leefgeld Dakloos zijn Samenwonenden komen elk in aanmerking voor de installatiepremie 876,50 €

7 Installatiepremie Binnen organieke wet (OCMW) Vervangingsinkomen of inkomen lager dan OCMW-uitkering Dakloos Bij samenwonenden enkel één installatiepremie 876,50 €

8 Installatiepremie Wanneer aanvragen? Waar aanvragen? Installatiepremie geen alternatief voor huurwaarborg

9 installatiepremie Wanneer aanvragen? Waar aanvragen? Installatiepremie verschilt van huurwaarborg

10 RMI: voorwaarden De belangrijkste voorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie zijn: Belg zijn, ofwel EG-werknemer, erkend vluchteling of staatsloze, vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister meerderjarig zijn in België verblijven Werkbereid zijn, tenzij je gezondheidsproblemen hebt of andere ernstige redenen.

11 RMI: voorwaarden rechten op sociale uitkeringen laten gelden. Bijvoorbeeld: op werkloosheidsuitkering, op ziektevergoeding, op loon rechten op onderhoudsgelden laten gelden (echtgenoot, ex-echtgenoot, ouders, kindern, adoptant, geadopteerde) over onvoldoende bestaansmiddelen kunnen beschikken Als je eigen inkomen hoger ligt dan het bedrag van het bestaansminimum, heb je geen recht. Ligt het lager, dan is een bijpassing mogelijk

12 RMI en jongeren vooral gericht op maatschappelijke integratie van jongeren (-25 jarigen). Sterke koppeling van de uitkering aan de tewerkstellingsverplichting. binnen de 3 maanden een aangepaste tewerkstelling vinden. Kan dit niet, slechts leefloon toekennen als er een individueel traject afgesproken is, dat leidt naar tewerkstelling. (ook vorming of studies) Voor + 25 jarigen mogelijk, maar niet verplicht.

13 RMI: bedrag Het bedrag van het RMI verschilt volgens de gezinssituatie: Samenwonenden : ,25EUR/maand Alleenstaanden : ,37EUR/maand Persoon die samenwoont : 876,50 EUR/maand met een minderjarig kind ten zijne laste

14 voordelen gekoppeld aan het leefloon
Voorkeurtarief ziekteverzekering Attest de lijn Sociaal tarief gas- en elektriciteit Sociaal tarief telefoon Vrijstelling inschrijvingsgeld volwassenonderwijs Vrijstelling heffing op waterverontreiniging Eventueel tussenkomst socio-culturele participatie, sportcheques…

15 Financiële hulp Verschil tussen OCMW’s huurtussenkomst Tussenkomst in medicatie Tussenkomst in therapeutische kosten ….

16 Te maken afspraken Wanneer kan men bij het OCMW terecht Terugbetaling waarborg begeleiding

17 Minderjarigen Principe: geen OCMW-hulpverlening tenzij gehuwd zwanger kind ten laste Illegale minderjarigen Niet begeleide minderjarigen

18 Beroepsmogelijkheden
Bij aanvraag: ontvangstbewijs afleveren Binnen de maand gemotiveerde beslissing Beroeps mogelijk bij de arbeidsrechtbank


Download ppt "Sociale dienst Liliane Moons"

Verwante presentaties


Ads door Google