De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doel -werkervaring; -volledige opbouw sociale zekerheids-rechten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doel -werkervaring; -volledige opbouw sociale zekerheids-rechten."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 Doel -werkervaring; -volledige opbouw sociale zekerheids-rechten.

5 OCMW = werkgever werknemer: - recht op (aanvullend) leefloon (≈ steun) - IBR of IVR (≠ IWR) Terbeschikkingstelling (tbs) betoelaging OCMW door federale overheid: 948,74 euro/m =bedrag leefloon samenwonende met een gezin ten laste (°1.9.2008; + 25% < 25 jaar) - contingent verhoogde toelage voor tbs aan erkend sociaal economie-initiatief: volledige bruto jaarloon (max. 22.663,65 euro/j voor 2009) RSZ-vrijstelling werkgeversbijdragen

6 Arbeidsovereenkomst Duur (onbepaalde of bepaalde duur) < 36 jaar -312 dagen gedurende de 18 maanden voorafgaand aan aanvraag werkloosheidsuitkering (wu); 36 - 49 jaar -468 dagen gedurende de 27 maanden voorafgaand aan aanvraag wu; 50 + -624 dagen gedurende de 36 maanden voorafgaand aan aanvraag wu.

7 Loon - OCMW weddenschaal of - paritair comité gebruiker of - gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (NAR). Jobtime- voltijds; - 4/5 (onder voorwaarden); - maximum 6 maanden halftijds. Arbeidsvoorwaarden

8 Terbeschikkingstelling artikel zestiger Tbs-overeenkomst met gebruiker: ! Kost gebruiker ≠ erkend initiatief sociale economie: bruto loonkost – federale subsidie Kost gebruiker = erkend initiatief sociale economie: contingent verhoogde toelage bruto loonkost – verhoogde federale subsidie = in de praktijk volledige loonkost → geen kost voor gebruiker

9 Werkgevers: privé en publiek Werknemers: niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij VDAB, Actiris, Forem (en gelijkstellingen) Werkuitkering: 500 euro/m voltijds (pro rata) OCMW subsidieert loonkost voor leefloon-(≈ steun-) trekkers en art60-ers → IBR of IVR (≠ IWR) RVA subsidieert loonkost voor langdurig en oudere ingeschreven werkloze werkzoekenden Werkgever betaalt volledige loon aan werknemer. OCMW/RVA betaalt tussenkomst aan werkgever.

10 RSZ-doelgroepvermindering 1000 (400) euro per kwartaal († 31 maart 2009!) - werkkaart ==) duur afhankelijk van - leeftijd - periode inschrijving als NWW.

11

12 Werkervaringspromotor = werkgever limitatief – non profit Leerwerkbedrijf Werknemer- 12 maanden (aanvullend) leefloon (≈ steun) ontvangen - IBR of IVR (≠ IWR) Duur = min. 6 – max. 18 maanden

13

14 Doel Werknemer een opleiding en een omkadering op de werkvloer aanbieden OCMW = werkgever en stelt ter beschikking van privéonderneming OCMW ≠ werkgever en sluit samenwerkingsovereenkomst met privéonderneming die werkgever is werknemer: - recht op (aanvullend) leefloon (≈ steun) - IBR of IVR (≠ IWR)

15 250 euro omkaderings- en opleidingspremie voor een voltijdse betrekking aan het OCMW of de privéonderneming duur premie: max 12 maanden over max 24 maanden gespreid combinatie met ACTIVA (ook RSZ- vermindering & tussenkomst in de loonkost) combinatie met artikel 60 § 7 OCMW-wet

16

17 OCMW (of RVA) → loonsubsidie Loonsubsidie 500 euro/m/VTE; deeltijds: 750 euro x tewerkstellingsbreuk vant max. 500 euro RSZ-vermindering: 1000 euro per kwartaal ->45j: onbeperkt in de tijd -< of = 45 j: afhankelijk van de periode van inactiviteit (verlenging met max. 10 kwartalen)

18 Omgevingsanalyse Lokaal sociaal beleid OCMW- en gemeentebeleid OCMW sociaal beleid – aanbod

19 Petra Dombrecht Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Tel 02 211 56 22 petra.dombrecht@vvsg.be


Download ppt "Doel -werkervaring; -volledige opbouw sociale zekerheids-rechten."

Verwante presentaties


Ads door Google