De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OCMW’s en activering, een discussie van binnenuit OCMW Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OCMW’s en activering, een discussie van binnenuit OCMW Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 OCMW’s en activering, een discussie van binnenuit OCMW Leuven

2 Inleiding Cijfergegevens leefloon & leefgeld, en aandeel -25 jarigen; Cijfergegevens arbeidsbemiddeling en sociale tewerkstelling; RMI & activering, en de koppeling met het nieuwe onthaalconcept; Nood aan maatwerk; Nood aan netwerk. OCMW's en activering, een discussie van binnenuit

3 Aantal dossiers leefloon/leefgeld & aandeel jongeren (periode 2007-2009) OCMW's en activering, een discussie van binnenuit

4 Arbeidsbemiddeling en sociale tewerkstelling OCMW's en activering, een discussie van binnenuit

5 Resultaten arbeidsbemiddeling 2008 OCMW's en activering, een discussie van binnenuit

6 Resultaten sociale tewerkstelling: 84 cliënten (= 77% van het totaal aantal dossiers) maken traject af. OCMW's en activering, een discussie van binnenuit

7 Resultaten sociale tewerkstelling: 25 cliënten (= 23% van het totaal aantal dossiers) maken traject niet af. OCMW's en activering, een discussie van binnenuit

8 RMI & activering: de wet Het recht op maatschappelijke integratie is afhankelijk van de werkbereidheid van de betrokkene, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is (art.3,5°) Onderscheid tussen –25 en +25 jarigen: -Voor -25 jarigen is er het recht op maatschappelijke integratie door tewerkstelling, hetzij door het afsluiten van een arbeidsovereenkomst, hetzij een GPMI (gericht op tewerkstelling, op vorming, of studies met voltijds leerplan) -Ook voor +25 jarigen (recht op leefloon) gelden de algemene voorwaarden, m.n. dat de arbeidsgeschikte personen werkbereid zijn. Minimale versus maximale invulling van de rechtspositie. OCMW's en activering, een discussie van binnenuit

9 Het onthaalconcept van de sociale dienst Een vraaggerichte en geïntegreerde dienstverlening; -De behoefte van de cliënt is leidend in de dienstverlening; -Een samenhangend aanbod van diensten als antwoord. Intake centraliseren met volgende aandachtspunten: -Gebruik van criteriumgericht interview; -Gebruik van een onthaal- en trajectmodule met nadruk op cliëntvolgsysteem dat volledig en actueel is. Van een curatief naar een preventieve aanpak (bv. opvolging schorsingen RVA, infosessies VDAB) Van een individuele naar een groepsmatige aanpak (bv. collectieve screening, sollicitatietraining). OCMW's en activering, een discussie van binnenuit

10 Het onthaalconcept: procesmodel OCMW's en activering, een discussie van binnenuit

11 Nood aan maatwerk OCMW's en activering, een discussie van binnenuit Betere verwijzing -intern: algemeen maatschappelijk werk versus tewerkstelling -extern: kennis van de sociale kaart en gerichte verwijzing Gebruik van screeningsinstrument voor de meting van -basiscompetenties -technische competenties Traject naar tewerkstelling als vorm van maatschappelijke integratie: -arbeidsovereenkomst rechtspositie -gepersonaliseerd project maatschappelijke integratie op maat

12 Nood aan netwerk OCMW's en activering, een discussie van binnenuit Van een interne oriëntatie naar een klantgerichte oriëntatie -Vraag van de cliënt voorop: nood aan betere kennis van de mogelijkheden voor de cliënt buiten het eigen aanbod Noodzaak van netwerken -werkgevers en sectorfondsen -sociale economie als middel, niet als doel -streven naar integrale processen Randvoorwaarden -samenwerking tussen diverse bestuursniveaus (CVS) -Lokaal Sociaal Beleid als mogelijkheid tot versterking van de lokale autonomie


Download ppt "OCMW’s en activering, een discussie van binnenuit OCMW Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google