De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het regeerakkoord van 1 dec. 2011 Werkgroep activering 20 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het regeerakkoord van 1 dec. 2011 Werkgroep activering 20 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Het regeerakkoord van 1 dec. 2011 Werkgroep activering 20 januari 2012

2 Inleiding Ontwerpverklaring over het algemeen beleid (1 dec. 2011) –Deel I: Staatshervorming Art.60 en 61 Startbanen EIF –Deel II: Sociaal-economische vraagstukken Strijd tegen de sociale uitsluiting en voor maatschappelijke integratie

3 Staatshervorming Politieke keuzes Technische en juridische concretisering in latere fase Timing ongekend

4 I. Staatshervorming: Art.60 en art.61 “De Gewesten worden bevoegd voor de programma’s voor de arbeidsmarktbegeleiding van leefloners om ze opnieuw te integreren in de arbeidsmarkt (art.60 en art.61)” => Overheveling van budget van 138,7 miljoen €

5 I. Staatshervorming: Startbaanovereenkomsten “Overheveling van programma’s: Startbanen ikv globale projecten overgeheveld naar Gemeenschappen en Gewesten” Wat de POD betreft: –Startbanen interculturele bemiddeling en clusters –Startbanen sociale economie –Startbanen grootstedenbeleid

6 I. Staatshervorming: Europees Integratiefonds Opheffen, middelen naar de gemeenschappen overhevelen Over te hevelen budget: 0.7 miljoen € (publiek deel + EIF deel)

7 II. Maatschappelijke Integratie Instrumenten art.60 en 61 ikv RMI-wet worden overgeheveld Maar andere activeringsinstrumenten maken geen deel uit van de staatshervorming: –Activeringsmaatregelen voor OCMW-begunstigden (Activa, Sine, DSP) –Invoeginterim –Partnerschapsovereenkomst –Clusterplan/Verhoogde staatstoelage –GPMI –ESF –SPI

8 II. Maatschappelijke Integratie Maatschappelijke integratie door werk en activering blijft federale bevoegdheid –Activering via overleg met de Gewesten, de Gemeenschappen en ism de lokale besturen –Hervorming SPI –Hervorming partnerschapsovereenkomst –Sociale activering voor doelgroep die te ver afstaat van de arbeidsmarkt

9 II. Maatschappelijke Integratie “Onder voorbehoud van overleg met de Gewesten zullen de OCMW’s, ingeval van toekenning van het leefloon, verplicht zijn de begustigde te activeren door hem in te schrijven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling”

10 Brainstroming inschrijving leefloners Stelling 1: Iedereen die een leefloon krijgt, dient beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en zich in te schrijven als werkzoekende bij de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling (Vdab/Actiris/Forem/Arbeitsamt) Studenten? Ouderen? Personen die niet kunnen werken owv gezondheids- en billijkheidsredenen?

11 Brainstroming inschrijving leefloners Stelling 2: OCMW’s zijn het best geplaatst om op individueel niveau te achterhalen wat precies de behoeften zijn van een begunstigde. De OCMW’s beschikken over geschikte screeningsinstrumenten om uit te maken wie beschikbaar dient te zijn voor de arbeidsmarkt.

12 Brainstroming inschrijving leefloners Stelling 3: Afspraken met de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling inzake de doorverwijzing van begunstigden, worden best niet op lokaal niveau gemaakt.


Download ppt "Het regeerakkoord van 1 dec. 2011 Werkgroep activering 20 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google