De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

"Beter samen leven: 10 jaar recht op maatschappelijke integratie, 10 jaar POD MI" – 13 december 2012 Atelier nr. 7 gewijd aan het "Recht op werk".

Verwante presentaties


Presentatie over: ""Beter samen leven: 10 jaar recht op maatschappelijke integratie, 10 jaar POD MI" – 13 december 2012 Atelier nr. 7 gewijd aan het "Recht op werk"."— Transcript van de presentatie:

1 "Beter samen leven: 10 jaar recht op maatschappelijke integratie, 10 jaar POD MI" – 13 december 2012 Atelier nr. 7 gewijd aan het "Recht op werk".

2 Recht op werk: de genodigden Daniel Dumont doctor in de rechten en licentiaat in de filosofie. Doctoraatsthesis over de juridische vertalingen van het concept actieve sociale Staat op het domein van de werkloosheidsverzekering en de maatschappelijke dienstverlening. Docent rechten van de sociale zekerheid aan de ULB

3 Recht op werk: de genodigden Jacqueline Dewulf werkt sinds 1994 bij de federale overheidsdienst voor Maatschappelijk Welzijn, de latere POD MI Sinds 2009 is zij werkzaam bij het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, aanvankelijk als coördinator van het milieuzorgprogramma Agenda 21. Sinds begin 2011 staat zij aan het hoofd van het Departement Socioprofessionele Inschakeling.

4 Recht op werk: de genodigden Tina MARTENS Secretaris van het OCMW van Sint-Jans- Molenbeek sinds 2004 Lid van het directiecomité van de VSGB Bestuurder van sociale economieondernemingen Gastspreekster bij de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur Bezoekt regelmatig sociale woningen in Vlaanderen

5 Recht op werk Molenbeek De presentatie van het OCMW van Molenbeek getiteld "Leefloner: Quo vadis? Het recht op tewerkstelling, uitgevoerd door het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek" Daniel Dumont Het artikel van Daniel Dumont getiteld "van het bestaansminimum naar het recht op maatschappelijke integratie: veel geschreeuw en weinig wol" In extenso gepubliceerd samen met de notulen van de werkgroep op de site van de POD

6 Recht op werk: de grote lijnen Het verband tussen de maatschappelijke dienstverlening en integratie via arbeid dateert niet van de wet van 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Sinds de wet van 1974 wordt de rechthebbende gevraagd om over een werkbereidheid te beschikken. Sinds 1976 kunnen de OCMW's een beroep doen op de tewerkstelling bij toepassing van artikel 60§7.

7 Recht op werk: de grote lijnen Wat met de nieuwigheden 2002? Prioritair publiek: de gerechtigden van jonger dan 25 jaar. Volgens professor Dumont mogen we juridisch niet spreken over een recht op tewerkstelling. Zo was er geen veroordeling van een OCMW voor de Arbeidsrechtbank als de gerechtigde van jonger dan 25 jaar niet binnen de 3 maanden werd tewerkgesteld. Inspanningsverplichting voor de OCMW's en geen resultaat.

8 Recht op werk: de grote lijnen Wat zijn, op het niveau van de statistieken, de resultaten van dit beleid sinds 2002? Sinds 2003 stijgen de tewerkstellingen duidelijk. Het aantal gerechtigden stijgt eveneens. Het aantal blijft bijna constant 10 % tewerkstelling, hoofdzakelijk bij toepassing van artikel 60§7. De grootste vooruitgang wordt geboekt in het aantal studenten: de populatie is verdubbeld sinds 2002.

9 Recht op werk: de grote lijnen Goede praktijk: Molenbeek facilitator In 2008 heeft de gemeente de beleidsbeslissing genomen om een geïndividualiseerde opvolging te verzekeren van de gerechtigden. Invoering van integratietrajecten op maat. Bereidheid om niemand uit te sluiten: voorrang aan de - 25- jarigen en op het volledige publiek tot 55 jaar. Invoeren van een nieuwe functie, buiten de cel Tewerkstelling: de facilitator, die een opleiding heeft als maatschappelijk werker Human resources: 55 maatschappelijk werkers SPI en 33 bij de sociale dienst. Het grootste deel van het inschakelingstraject wordt gevolgd vóór de indiensttreding SPI.

10 Recht op tewerkstelling: reacties van de zaal Geen recht op tewerkstelling, maar vaak precaire tewerkstellingsplicht, in volle economische crisis Druk op de OCMW's om snel tewerk te stellen: risico voor de kwaliteit van de opvolging Nadenken over de werklast in de OCMW's: verdeling van de dossiers door maatschappelijk werkers. De aanwerving van bijkomende MW wordt gekoppeld aan het aantal behandelde dossiers: het is misschien aangewezen om erover na te denken dit systeem, dat ongewijzigd is gebleven sinds 2007, te indexeren.

11 Focus OCMW van Ciney OCMW van Ciney: een goede praktijk op het vlak van werklastmeting: voorstellen om hen uit te nodigen tijdens onze volgende werkgroep om hun wegingssysteem voor te stellen.


Download ppt ""Beter samen leven: 10 jaar recht op maatschappelijke integratie, 10 jaar POD MI" – 13 december 2012 Atelier nr. 7 gewijd aan het "Recht op werk"."

Verwante presentaties


Ads door Google