De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale bescherming en armoede Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie 18 december 2013 Verslag 2012 - 2013 www.armoedebestrijding.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale bescherming en armoede Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie 18 december 2013 Verslag 2012 - 2013 www.armoedebestrijding.be."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale bescherming en armoede Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie 18 december 2013 Verslag 2012 - 2013 www.armoedebestrijding.be

2 Welkom Ides Nicaise Voorzitter van het Beheerscomité van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

3 Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, met oprichting van het Steunpunt als interfederale overheidsinstelling Opdracht: evaluatie van de effectiviteit van de uitoefening van grondrechten, vanuit een invalshoek van armoede Op basis van de dialoogmethode: overleg met talrijke verschillende actoren in de strijd tegen armoede, vertrekkende van de ervaringen van mensen in armoede en hun verenigingen

4 Voorstelling Verslag 2012-2013 Françoise De Boe en Henk Van Hootegem Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

5 Inleiding

6 Armoederisico15,3 % Armoederisico zonder sociale uitkeringen met uitzondering van pensioenen26,8 % zonder alle sociale uitkeringen42 % Maar beschermt sociale bescherming iedereen even goed?

7 Sociale bescherming voor wie ziek is of een handicap heeft

8 Gezondheidszorgen zijn van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar maar- niet-toegang - blijvende socio-economische ongelijkheden Rol van de OCMW’s maar heel verschillende praktijken, indruk van willekeur Invaliditeitsuitkeringen en tegemoetkomingen voor personen met een handicap: terug naar een job?

9 Sociale bescherming voor kinderen en hun gezin

10 Kinderbijslag = vast en regelmatig bedrag dat de gezinnen vrij kunnen besteden om hun kinderen op te voeden Een complex systeem maar geen problemen met betrekking tot de toegang Kinderbijslag = recht verbonden aan het bestaan van het kind en afschaffing van de passage via de rechthebbende

11 Sociale bescherming voor wie geen werk heeft

12 Tendens naar activering, maar effecten op de levenssituatie van de betrokkenen inzetten op de oorzaken van armoede en werkloosheid Failissementsverzekering voor zelfstandigen : omvorming naar een soort stopzettingsvergoeding Statuut van samenwonende: rem op gezinsvorming, familiale solidariteit, groepswonen sociale zekerheid: debat over afschaffing sociale bijstand: onderzoek naar kosten en baten

13 Sociale bescherming voor huidige en toekomstige gepensioneerden

14 Verhogen van pensioenleeftijd? voor mensen in armoede is langer werken geen evidentie: vroegtijdige veroudering en socio-econ. gezondheidsongelijkheden Belang van de gelijkgestelde perioden Tweede en derde pensioenpijler versterken de ongelijkheden; belang van versterking van de eerste pijler Complexiteit van het systeem, problematiek van de non take-up

15 Bij wijze van besluit

16 Sociale bescherming als grondrecht (cfr. art. 23 van de Grondwet) Druk op sociale bescherming verminderen door: belang van preventie en voorkomen van risico’s, diversifiëren financieringsbronnen, uitvoeren Europese aanbeveling actieve inclusie Belang van algemeen beleid, selectieve maatregelen zijn soms noodzakelijk maar ze mogen niet de hoeksteen worden van de sociale zekerheid

17 Reacties Dhr. Harald Mollers, minister van Gezin, Gezondheid en Sociale zaken van de Duitstalige Gemeenschap en voorzitter van de Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving Mevr. Eliane Tillieux, minister van Gezondheid, Sociale actie en Gelijkheid van kansen van Wallonië Mevr. Brigitte Grouwels, Brussels minister en lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met Welzijn en Gezondheid, en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen Dhr. Cédric Verschooten, kabinet mevr. Maggie De Block, staatssecretaris voor Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding en voorzitster van de Begeleidingscommissie van het Steunpunt www.armoedebestrijding.be


Download ppt "Sociale bescherming en armoede Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie 18 december 2013 Verslag 2012 - 2013 www.armoedebestrijding.be."

Verwante presentaties


Ads door Google