De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009

2 Kader Lissabon-strategie (2000) Tegen 2010 Verhogen van economische groei met respect voor de duurzame ontwikkeling Het verhogen van de werkgelegenheid en de kwaliteit ervan Een beslissende impact hebben op de uitroeiing van de armoede

3 Kader Lissabon-strategie (2000) Open Methode van Coördinatie Gemeenschappelijke doelstellingen Gemeenschappelijke indicatoren Nationale Actieplannen Gemeenschappelijk rapport van de EC Uitwisseling goede praktijken

4 Joint Report Gebaseerd op Strategische Rapporten Lidstaten  Beleidsprioriteiten tot 2011  Ingediend September 2008 : voor de Financiële Crisis Analyses door onafhankelijke experten Studies en onderzoek in het kader van de OMC

5 Joint Report Algemeen 16 % van Europeanen kent armoederisico (79.000.000 mensen) Sociale overdrachten verminderen het risico op armoede met 36 % (Variërend van 17 % tot 60 %) Werkende armen is groeiend probleem Net zoals integratie van migranten in de arbeidsmarkt

6 Overkoepelende doelstellingen Synergie tussen de drie luiken (sociale insluiting, pensioenen, gezondheid) Hervorming van systemen van pensioen en sociale bescherming –Meer mensen langer aan het werk –Verhogen van het aantal gezonde levensjaren –Vangnet van minimumvoorzieningen Door gebrek aan monitoring geen evidence- based en systematische benadering Active inclusion en kinderarmoede meest vernoemd als prioriteiten

7 Overkoepelende doelstellingen Interactie tussen economische groei en sociale insluiting Sociale bescherming en sociale insluiting dragen effectief bij tot groei en jobs Groei en jobs dragen niet altijd bij tot sociale doelstellingen –Niet alle doelgroepen profiteren er op gelijke manier van –Sociale ongelijkheid blijft bestaan of neemt toe

8 Overkoepelende doelstellingen Participatie Groeiende participatie van stakeholders Maar er is nog ruimte voor verbetering –Lokale besturen, personen in armoede –Media-aandacht –Sensibilisering Meer targeting Meer aandacht voor multi-dimensionele benadering

9 Sociale insluiting : Kinderarmoede In 2/3de van lidstaten (Niet lidstaten met minder dan gemiddelde kinderarmoede) 20 lidstaten met targets Multidimensionele en geïntegreerde benadering –Inkomen Werk lonend maken voor ouders Fiscale stimulansen –Verzoenen van werk en familieleven Betaalbare en toegankelijke kinderopvang

10 Sociale insluiting : Kinderarmoede –Een veilige, gezonde en stimulerende thuisomgeving Huisvesting (Eenoudergezinnen en grote gezinnen) Gezinsondersteuning Toegang tot gezondheidsdiensten –Onderwijs Voorschoolse opleiding Integratie van kinderen met handicap door aangepaste infrastructuur en personeel Vroegtijdige schoolverlaters Digitale kloof –Jeugdbescherming Vermijden van institutionalisering –Steun voor kwetsbaarste kinderen Roma, migrantenkinderen

11 Sociale insluiting : Active Inclusion Inclusieve arbeidsmarkten –Functionele herstructurering, decentralisatie en versterkte samenwerking tussen lokale overheiden, NGO’s, werkgevers en openbare tewerkstellingsdiensten –Steunende, gezonde en niet-discriminatoire werkomgevingen –Steun aan werkgevers –Stijgende rol van sociale economie

12 Sociale insluiting : Active Inclusion Toegang tot kwaliteitsvolle dienstverlening –Betrekken van gebruikers bij het ontwikkelen van het aanbod –Gelijkheid van toegang –Non-take-up Informatie automatisering –Coördinatie van dienstverlening (horizontaal – verticaal)

13 Sociale insluiting : Huisvesting Dakloosheid –Toenemende aandacht en verdieping (verbreding concept) Aanbod van huisvesting –Sociale huisvesting, woontoelages, fiscale aftrekken, huurcontrole Financiele insluiting : Schuldoverlast

14 Beter Bestuur Voorbereiding NAP’s NAP als resultaat van strategisch besluitvormingsproces NAP als rapportage-oefening Goede praktijken maar verbetering is mogelijk Kwaliteit van participatie –Capacity-building support –Continue of eenmalig ? –Vermijden participatiemoeheid Horizontale en verticale coördinatie


Download ppt "Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google