De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan.be Armoede, vergrijzing en economische context: basiscijfers 1 Uiteenzetting: Michel Englert Adviseur bij het Plan Auteurs:Greet De Vil, Michel Englert,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan.be Armoede, vergrijzing en economische context: basiscijfers 1 Uiteenzetting: Michel Englert Adviseur bij het Plan Auteurs:Greet De Vil, Michel Englert,"— Transcript van de presentatie:

1 plan.be Armoede, vergrijzing en economische context: basiscijfers 1 Uiteenzetting: Michel Englert Adviseur bij het Plan Auteurs:Greet De Vil, Michel Englert, Jean-Maurice Frère Uiteenzetting op de conferentie «Armoede en verouderen», georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting, Brussel, 27 april 2010

2 plan.be Overzicht van de uiteenzetting 1.Relatief en multidimensioneel karakter van armoede. 2.Armoederisico in België: enkele basiscijfers. 3.Armoederisicograad, ongelijkheden op vlak van inkomen en levensstandaard: België in perspectief geplaatst. 4.Levensstandaard en herverdeling: welk verband? 2

3 plan.be 1. Relatief en multidimensioneel karakter van armoede Belgische context Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen. (Vranken, et. Al. (2007) Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2007, Leuven: Acco). → Zie Nationaal Actieplan Sociale Inclusie 2006-2008, POD Maatschappelijke Integratie. → Zie Strategisch Rapport inzake Sociale Bescherming en Sociale inclusie 2006- 2008 en 2008-2010 3 → Multidimensioneel karakter → Relatief karakter → Blijvend karakter

4 plan.be Europese context Poor: “individuals or families whose resources are so small as to exclude them from the minimal acceptable way of life of the member state in which they live” (Council of Ministers in 1975) “Poverty defined in relation to the general level of prosperity in a country …at a given point of time” (European Union’s Open Method of Coordination on Social Protection and Social Inclusion) 4 → Relativity of poverty: spatial and temporal dimension 1. Relatief en multidimensioneel karakter van armoede

5 plan.be Armoede meten − Multidimensionaliteit: reeks van indicatoren of synthetische indicatoren. Voorbeelden: − Interfederale armoedebarometer. − Indicators of the social inclusion strand of the OMC (Open Method of Coordination). − Dekkers, G., (2002), Dualisering in het Digitale Tijdperk, Working Paper 402,Federaal Planbureau, Brussel. − De Keulenaer, F., De ontwikkeling van een meervoudige armoede- index, Vranken, J. e.a. (2000) Armoede en Sociale Uitsluiting Haarboek 2000, Leuven: Acco, p. 103-115. − Raymaeckers, P., De wilde, C., Multidimensionele armoede gemeten en becijferd op basis van de Belgische SILC 2004, Vranken, J. e.a. (2007) Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2007, Leuven: Acco, p. 113-134. − Guio, A.C., “What can be learned from material deprivation indicators in Belgium and its regions?”, IWEPS Discussion Paper, DP 0901, maart 2009. 1. Relatief en multidimensioneel karakter van armoede 5

6 plan.be Inkomensdimensie: - armoederisicograad = percentage van de bevolking van wie het equivalent beschikbaar inkomen lager is dan de armoederisicodrempel, die gelijk is aan 60% van het mediaan equivalent beschikbaar inkomen van de bevolking. - intensiteit armoederisico = relatieve mediane armoederisicokloof = verschil tussen het mediaan equivalent beschikbaar inkomen van de bevolking met een armoederisico en de armoederisicodrempel, in % van de armoederisicodrempel. - mate van ongelijkheid in de inkomensverdeling (equivalent inkomen) gemeten met behulp van de Gini-coëfficiënt 1. Relatief en multidimensioneel karakter van armoede 6

7 plan.be 2. Armoederisico in België: enkele basiscijfers. Armoede volgens het inkomen in België Drempels armoederisico in België Bron Criterium Inkomensjaar Drempel Eurostat EU-SILC 2008 60% van het MEI (1) 2007 10788 euro van 2007 FPB (op basis van EU-SILC 2008) 60% van het MEI (1) 2009 11479 euro (3) van 2009 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Belgische wetgeving Leefloon 2009 8638 euro (2) van 2009 Belgische wetgeving Inkomensgarantie voor ouderen 2009 10680 euro (2) van 2009 (1) (Beschikbaar) mediaan equivalent inkomen (2) Jaargemiddelde – voor alleenstaande (3) Schatting 7

8 plan.be 2. Armoederisico in België: enkele basiscijfers. Inkomensarmoede in België Armoederisicograad in België Bron CriteriumInkomensjaar Graad armoederisico Eurostat EU-SILC 2008 EI (1) <10788 euro van 2007 2007 15% (totale bevolking) EI (1) <10788 euro van 2007 2007 21% (bevolking van 65 jaar en meer) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Administratieve gegevens Begunstigden Leefloon 2009 1,3% (bevolking van 18 tot 64 jaar) Administratieve gegevens Begunstigden IGO 2009 5,4% (bevolking van 65 jaar en meer) Intensiteit armoede in België Bron Criterium Inkomensjaar Intensiteit Eurostat EU-SILC 2008 Relatieve mediane armoederisicokloof 2007 17% 8 (1) (Beschikbaar) equivalent inkomen

9 plan.be 2. Armoederisico in België: enkele basiscijfers. Inkomensverdeling en armoederisicodrempel (België,2007) Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (op basis van EU-SILC 2008) 9

10 plan.be 2. Armoederisico in België: enkele basiscijfers. Inkomensverdeling van gepensioneerden en armoederisicodrempel (België,2007) 10 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (op basis van EU-SILC 2008)

11 plan.be Inkomensdimensie van armoede in de EU 11 Armoederisicopercentage (totale bevolking – inkomensjaar 2007) Bron: Eurostat, EU-SILC 2008 3. Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en levensstandaard: België in perspectief geplaatst

12 plan.be 12 Inkomensdimensie van armoede in de EU Armoederisicopercentage (bevolking 65 jaar en meer - inkomensjaar 2007) 3. Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en levensstandaard: België in perspectief geplaatst

13 plan.be 13 Inkomensverdeling in de EU (ongelijkheidsgraad) Gini-coëfficiënt (inkomensjaar 2007) 3. Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en levensstandaard: België in perspectief geplaatst

14 plan.be 14 Gemiddelde levensstandaard in de EU BBP in euro per inwoner - 2007 3. Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en levensstandaard: België in perspectief geplaatst

15 plan.be Armoederisicopercentage Totale bevolking Bevolking 65 jaar en + GiniBBP per inwoner Tsjechische Rep.13418 Nederland24144 Slovakije35220 Denemarken41152 Hongarije51621 Slovenië7151 Zweden8103 3 Luxemburg10213* België12 108 VK2123 6 15 Ranking in de EU (volgens toenemende armoederisicograad, toenemende ongelijkheid en dalend bbp per inwoner – inkomen 2007) Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en levensstandaard 3. Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en levensstandaard: België in perspectief geplaatst

16 plan.be Evolutie armoederisico in België Bron: 1994-2000: ECHP 1995-2001 (European Community Household Panel); 2002-2007: EU-SILC 2003-2008 16 3. Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en levensstandaard: België in perspectief geplaatst

17 plan.be Evolutie armoederisico in België Bron: 1994-2000: ECHP 1995-2001 (European Community Household Panel); 2002- 2007: EU-SILC 2003-2008 17 3. Armoederisicograad, inkomensongelijkheid en levensstandaard: België in perspectief geplaatst

18 plan.be 4. Levensstandaard en herverdeling: het verband? Het argument van de «grootte van de taart», een verstandig argument? Als de «taart» toeneemt met de productiviteit en het loon per hoofd: Situatie 1 Situatie 2: dubbele productiviteit Situatie 2: idem, logica van “hoorn des overvloeds” 18 Beschikbaar inkomen Bruto inkomen (mediaan) Verplichte inhoudingen Dubbel bruto inkomen (mediaan) Verplichte inhoudingen Beschikbaar inkomen Dubbel bruto inkomen (mediaan) Verplichte inhoudingen Beschikbaar inkomen Armoededrempel

19 plan.be 4. Levensstandaard en herverdeling: welk verband? 19 Evolutie graad verplichte inhoudingen Total Tax Revenue 1995-2006, in % of GDP (GDP weighted averages) Bron: European Commission – Taxation and customs union (2008), “Taxation trends in the European Union” - Edition 2008, p. 5.

20 plan.be 4. Levensstandaard en herverdeling: welk verband? 20 Evolutie van de maximale marginale belastingsvoet (PB) Development of top personal income tax rate 1995-2008, in % (arithmetic averages) Bron: European Commission – Taxation and customs union (2009), “Taxation trends in the European Union” - Edition 2009, p. 9.

21 plan.be 4. Levensstandaard en herverdeling: welk verband? 21 Het argument van de «grootte van de taart», een verstandig argument? Als de «taart» groeit volgens de werkgelegenheidsgraad: Situatie 1: Bruto inkomen (mediaan) Situatie 2: Hogere werkgelegenheidsgraad Bruto inkomen (mediaan) Uitkeringstrekkers

22 plan.be 4. Levensstandaard en herverdeling: welk verband?  Motor van de toenemende levensstandaard op lange termijn: productiviteit, niet werkgelegenheidsgraad.  Ranking in de EU (volgens stijgende armoederisicograad en dalende werkgelegenheidsgraad). 22 Armoederisicograad Totale bevolking Werkgelegenheidsgraad Tsjechische Rep.1 14 Nederland2 2 Slovakije3 22 Denemarken4 1 Hongarije5 25 Slovenië7 13 Zweden8 3 Luxemburg10 18 België12 19 VK21 4

23 plan.be 23 Dank u


Download ppt "Plan.be Armoede, vergrijzing en economische context: basiscijfers 1 Uiteenzetting: Michel Englert Adviseur bij het Plan Auteurs:Greet De Vil, Michel Englert,"

Verwante presentaties


Ads door Google