De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pledge schoonmaak Ik beloof mij in te zetten voor: • gewoon goed werk en leefbaar loon voor alle Europese werknemers, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pledge schoonmaak Ik beloof mij in te zetten voor: • gewoon goed werk en leefbaar loon voor alle Europese werknemers, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt,"— Transcript van de presentatie:

1

2 Pledge schoonmaak Ik beloof mij in te zetten voor: • gewoon goed werk en leefbaar loon voor alle Europese werknemers, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals in de schoonmaak; • werkbaar werk en respect voor werknemers bij aanbestedingstrajecten. Niet alleen een lage prijs mag bepalend zijn, sociale normen moeten nog beter geborgd worden; • Ik onderschrijf de pledge van Uni Europa voor een gezonde Europese dienstensector

3 Pledge onderwijs Ik beloof mij in te zetten voor: • goed en toegankelijk onderwijs als publieke voorziening. Daarom teken ik de pledge van ETUCE voor kwaliteit van onderwijs in Europa, http://etuce.homestead.com/UNITE4- PLEDGE.html;http://etuce.homestead.com/UNITE4- PLEDGE.html • het stimuleren van sociale dialoog in het onderwijs, ook op Europees niveau, en het doen uitvoeren van onderhandelingsresultaten daarvan; • zekere en werkbare banen in het onderwijs. Want voor goed onderwijs zijn goede docenten nodig.

4 Pledge bouw Ik beloof mij in te zetten voor: • gelijke rechten en plichten op de werkplaats; • het uitbannen van verdringing, uitbuiting en het werken met schijnzelfstandigen in de hele keten; • een principiële verantwoordelijkheid voor de hele bouwketen bij de opdrachtgevers, waaronder de overheid; • gezond en veilig werk met fatsoenlijke arbeidstijden; • voldoende handhaving en controle op het bovenstaande.

5 Pledge zorg Ik beloof mij in te zetten: • voor gezondheidszorg die beschikbaar en betaalbaar blijft voor iedereen, want goede zorg is een mensenrecht; • voor goede arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijk loon voor zorgmedewerkers; • dat bij aanbestedingen de kwaliteit van de zorg en de sociale rechten van werknemers belangrijker moeten zijn dan de prijs; • om de toepassing van de Europese aanbestedingsregels voor zorg en welzijnsdiensten ter discussie te stellen.

6 Pledge veilig en gezond werken 1 Ik beloof mij in te zetten voor een langere termijn strategie voor Veilig en Gezond werken in Europa: • met gelijke en goede bescherming voor alle werknemers in Europa, ongeacht de bedrijfsgrootte; • dat gericht is op verhoging van de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers, in plaats van vermindering van de regeldruk; • dat werkgevers en werknemers in alle bedrijven in staat stelt invulling te geven aan een schriftelijke Risico-inventarisatie- en evaluatie.

7 Pledge veilig en gezond werken 2 Ik beloof mij in te zetten voor: • uitbreiding van de huidige lijst van (amper) 3 bindende grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen met minstens de 25 nieuwe grenswaarden waar Europese werkgevers en werknemers het al over eens waren in het Europees raadgevend comité voor veiligheid en gezondheid; • uitbreiding van de bestaande Europese beschermingsregels rond kankerverwekkende stoffen tot de stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid of voor het ongeboren kind (reprotoxische stoffen).

8 Pledge Investeer in Gewoon Goed Werk 1 De FNV wil een Europees investeringsplan dat: • zorgt voor koopkracht en echte banen; • zorgt voor een echte aanpak van jeugdwerkloosheid, met aandacht voor herverdeling van werk tussen jong en oud; • langere termijn productiviteitswinst combineert met economisch herstel op korte termijn; • fiscale aanmoedigingsmaatregelen bevat voor investeringen die groei en duurzame, echte banen bevorderen en die bedrijven aansporen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen; • (kleine) bedrijven met een keurmerk Goed Werk makkelijker toegang biedt tot financiering; • bijdraagt aan herverdeling van inkomsten om ongelijkheid en armoede tegen te gaan; • belastingontduiking en-ontwijking bestrijdt; • de sociale dialoog, collectieve onderhandelingen en de zeggenschap van werknemers versterkt.

9 Pledge Investeer in Gewoon Goed Werk 2 Pledge Europees investeringsplan: Ik beloof mij in te zetten voor een Europees investeringsplan dat werkt!


Download ppt "Pledge schoonmaak Ik beloof mij in te zetten voor: • gewoon goed werk en leefbaar loon voor alle Europese werknemers, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt,"

Verwante presentaties


Ads door Google