De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei"— Transcript van de presentatie:

1 Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei
Inspelen op determinanten economische groei Kapitaal (sparen en investeren) Arbeid Technologische vooruitgang

2 Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei
1. Stimuleren van investeren en sparen (KAPITAAL) Investeringssubsidies Belastingvoordelen Instellingen oprichten ter financiering investeringen Participatiefonds = openbare kredietinstelling Kredieten aan zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s en starters Achtergestelde leningen Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) Door Vlaamse overheid opgericht Ter financiering KMO’s die investeren in Vlaanderen Risicokapitaal / durfkapitaal (venture capital) ( Waarborgen bij kredietverstrekking KMO’s Overheidsinvesteringen (bv infrastructuurwerken) => werkgelegenheid => bestedingen gezinnen Notionele intrestaftrek Investeringen  voldoende sparen Aantrekkelijk maken => fiscale voordelen bepaalde formules Roerende voorheffing Garantie spaardeposito

3 Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei
2. Stimuleren werkgelegenheid & scholing beroepsbevolking (ARBEID) Vermindering patronale lasten en fiscale stimuli Jobcreatie Tewerkstellingspremie (50+) Ervaring en kennis Degelijke scholing Onderwijs Zelf aanbieden van onderwijs Instellingen die onderwijs aanbieden subsidiëren ET afstemmen op bedrijfsnoden Stimuleren hoger onderwijs Studiebeurzen opleidingschèques VDAB: bijscholingen Noden ondernemingen knelpuntberoepen Werkzoekenden stimuleren zich om te scholen Extra vergoeding verplaatsingskosten Kosten kinderopvang

4 Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei
3. Stimuleren O&O(&O) (TECHNOLOGIE) Intellectuele eigendomsrechten Bescherming immateriële / intellectuele prestaties tegen onrechtmatige toe-eigening (plagiaat) (Beperkte duur) Jobcreatie Zelf durfkapitaal inbrengen in jonge ondernemingen Notionele intrestaftrek Innoverende ondernemingen financieel steunen Fiscale voordelen Subsidies Zelf bestellingen plaatsen

5 Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei
4. Goede overheidsinstellingen en INSTITUTEN Politieke stabiliteit (ondernemingsklimaat) Juridisch apparaat (rechtszekerheid) Formele / informele instituten Vertrouwen / zekerheid bij economische actoren Vertrouwen / zekerheid bij buitenlandse instellingen


Download ppt "Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei"

Verwante presentaties


Ads door Google