De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Langer doorwerken in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Langer doorwerken in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Langer doorwerken in Nederland
Dr. D. Scheele Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Arbeidsmarkt en Sociaaleconomische Aangelegenheden Beleidsseminarie over mobiliteit in de latere loopbaan HIVA KU Leuven, 4 december 2012

2 Inhoud Oudere werknemers terug van weg geweest
Achtergronden en beleid van langer doorwerken De imperfecte arbeidsmarkt van oudere werknemers

3 Vervroegd uittreden van 55+werknemer in jaren ’80 is bron van huidige problematiek
Economische malaise begin jaren ‘80 Grote instroom van jongeren op de arbeidsmarkt Ruimhartig vorm gegeven sociale zekerheid Ouderen op de arbeidsmarkt moeten plaats maken voor jongeren Vervroegde uittredingsregeling in cao’s (VUT regeling) (1980) Sociaal pensioen tegen jeugdwerkloosheid Vervangingsratio bijna 100%; rond 60 jaar met de VUT Oneigenlijk gebruik arbeidsongeschiktheidsregeling Uitvoering door sociale partners Algemene rekenkamer (1992), Parlementair onderzoek (1993) Langer doorwerken in Nederland 4 december 2012

4 Controle over arbeidsrisico’s
Langer doorwerken in Nederland 4 december 2012

5 Netto arbeidsparticipatie 55 tot 65 jaar
Langer doorwerken in Nederland 4 december 2012

6 Ommekeer door activerend beleid
Ontmoediging vervroegde uittreding Afbouw VUT en prepensionering (62 jr, 75%) Vervroegde uittreding actuarieel kloppend gemaakt Terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Lagere vervangingsratio (70% sinds 1987) Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte ( jr, jr) Premiedifferentiatie (1998) Herziening arbeidsongeschiktheidsregelingen door onderscheid volledig en gedeeltelijk ongeschikt (2006) Langer doorwerken in Nederland 4 december 2012

7 Pensioneringsleeftijd naar opleidingsniveau
Langer doorwerken in Nederland 4 december 2012

8 Het perspectief van langer doorwerken
Overheidsbeleid Pensioengerechtigde leeftijd 2018: 66 jr : 67 jr vervolgens stijging met levensverwachting Verbetering ontslagrecht versobering werkloosheidsverzekering Private kosten van pensionering gestegen door afbouw regelingen Willen en kunnen doorwerken Arbeidsomstandigheden fysiek en psychosociaal Baankenmerken en loopbaan Gezondheid Houding van werkgevers Minderheid positief over langer doorwerken in eigen bedrijf Langer doorwerken in Nederland 4 december 2012

9 Arbeidsmobiliteit van werknemers naar leeftijd
Langer doorwerken in Nederland 4 december 2012

10 Dilemma mobiliteit en/of participatie
Arbeidsmarkt voor ouderen functioneert niet goed Institutionele belemmeringen voor mobiliteit (meenemen pensioenrechten, verlies anciënniteitsrechten, van vaste baan naar flexibele baan, ‘gouden kooi’) Oudere werknemers zijn duur (loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, ontziemaatregelen, afstand loon en productiviteit) Imagoprobleem (‘leeftijdsdiscriminatie’) Bij werkloosheid 55+ kans op nieuwe baan 20% Verbetering ontslagrecht versobering werkloosheidsverzekering Arbeidsmarktwerking (juiste persoon op juiste plek) Sociale rechtvaardigheid (balans vaste en flexibele banen) Risico van uitstroom van ouderen Langer doorwerken in Nederland 4 december 2012

11 Maatschappelijke opgave langer doorwerken
Van bovenaf Overheid: fiscale stimulering langer doorwerken (< € 50k), sociale overreding Sociale partners: langer doorwerken in cao’s (van generieke ontziemaatregen naar … , flexibiliteit in loonschalen), doorstroomarrangementen zware beroepen (bouwnijverheid) Van onderop (bedrijven) Wennen aan ouderen op de werkvloer (herstelbehoefte) Arsenaal aan (bewezen effectieve) HR interventies (ontwikkelen, motiveren, in eigen kracht zetten) Arbeidstijden (onregelmatige werktijden, deeltijd) Gezondheidsbevordering (werkdruk en autonomie) Langer doorwerken in Nederland 4 december 2012

12 Verbetering arbeidsmarkt ouderen
Wat is de juiste maatvoering van bescherming en activering? Hoe creëren we qua arbeidskosten een gelijk speelveld tussen oud en jong? Maatschappelijke gewenning neemt tijd Geen wonderen verwachten Langer doorwerken in Nederland 4 december 2012


Download ppt "Langer doorwerken in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google