De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderbescherming en proactief handelen geduid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderbescherming en proactief handelen geduid"— Transcript van de presentatie:

1 Onderbescherming en proactief handelen geduid
Katrien Steenssens 14 juni 2012

2 Kadering in het EMPOWERMENT paradigma:
volwaardig burgerschap, sociale inclusie, actieve participatie focus op krachten, welzijn & kwaliteit van leven en sociale omgevingsinvloeden positieve basishouding versterkend en verbindend werken toegankelijkheid van hulp- en dienstverlening Tine Van Regenmortel

3 Onderbescherming omschreven becijferd verklaard
Tine Van Regenmortel

4 Onderbescherming omschreven
Sociale grondrechten als uitgangspunt Niet-gebruik van financiële tegemoetkomingen Niet-realiseren van rechten en diensten Tine Van Regenmortel

5 Onderbescherming becijferd (1)
! Beperkt tot ‘financiële onderbescherming’ uitgangscriterium: leefloon ! Omzichtigheid geboden verschil in gegevensbronnen en/of populatie Aandeel rechthebbenden dat het minimuminkomen niet realiseert: 65% (Bouckaert & Schokkaert, 2011, o.b.v. EU-SILC inkomensgegevens uit 2005) Aandeel Belgische bevolking dat per jaar minstens 1 maand het minimuminkomen niet realiseert: gemiddeld 4,2% (Steenssens e.a., 2007, o.b.v. Europees huishoudpanel ECHP periode ) Tine Van Regenmortel

6 Onderbescherming becijferd (2)
risicofactoren éénpersoonshuishouden platteland zelfstandige beschermingsfactoren werk jonge kinderen minder goede gezondheid Tine Van Regenmortel

7 Onderbescherming verklaard (1)
cliëntniveau subjectieve nood Kennis Verzet sociaal-psychologisch uitvoeringsniveau (boven)wettelijke drempels ontmoedigende procedures en behandelingswijzen foutieve niet-toekenning beleidsniveau veel regels en richtlijnen ingewikkelde regelgeving vage criteria / discretionaire ruimte bestaansmiddelentoets negatief daglicht initiatief: rechthebbende onstabiele rechtspositie Het interactief multi-level gedragsmodel (Van Oorschot, 1998) Tine Van Regenmortel

8 Onderbescherming verklaard (2)
beleidsmakers + uitvoerders + cliënten + actoren betrokken bij scharnierpunten in proces onderbescherming (Steenssens e.a., 2007) scharnierpunt = gebeurtenis waardoor inkomen beneden leefloon zakt grote variatie tal van organisaties / actoren bij betrokken potentieel opsporende en meezorgende rol Tine Van Regenmortel

9 Onderbescherming verklaard (3)
niet-gebruik als gedragskwestie van groepen actoren op verschillende niveaus (beleidsmakers, uitvoerders, cliënten, actoren scharnierpunten) + niet-gebruik als burgerschapskwestie (Warin, 2010) begrijpen van ‘bewust niet-gebruik door keuze’ oog hebben voor: betekenis van het aanbod kwetsbaarheid t.o. toenemende voorwaardelijkheid sociale omgeving gerechtigden breuk in sociale verbinding van gerechtigden met publieke aanbod belang van participatie doelgroep in formulering aanbod Tine Van Regenmortel

10 Proactief handelen omschreven vertaald getoetst
Tine Van Regenmortel

11 Proactief handelen omschreven (1)
(©HIVA, Sannen e.a., 2007) Tine Van Regenmortel

12 Proactief handelen omschreven (2)
“die vorm van dienstverlening waarbij de overheid op eigen initiatief een dienstverleningsproces richting de klant start op basis van reeds bekende informatie bij de overheid zelf” (Hak, Piepers & van Putten, 2001) Tine Van Regenmortel

13 Proactief handelen vertaald (1)
De Rechtencirkel (©HIVA, Sannen e.a., 2007) Tine Van Regenmortel

14 Proactief handelen vertaald (2)
een instrument voor zelfreflectie Tine Van Regenmortel

15 Proactief handelen vertaald (3)
Raamkader voor actieplannen visie draagvlak actieplan: specifieke en bredere acties bestaande en nieuwe acties link met Lokaal Sociaal Beleid (LSB) korte termijn en lange termijn bovenlokale acties → mentaliteitswijziging en samenwerking Tine Van Regenmortel

16 de praktijk Hartelijk dank voor uw aandacht! www.hiva.be
Proactief handelen getoetst de praktijk Hartelijk dank voor uw aandacht! Tine Van Regenmortel


Download ppt "Onderbescherming en proactief handelen geduid"

Verwante presentaties


Ads door Google