De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impact van de dienstenrichtlijn op de sector van de sociale economie Hans De Vriese vzw Kleis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impact van de dienstenrichtlijn op de sector van de sociale economie Hans De Vriese vzw Kleis."— Transcript van de presentatie:

1 Impact van de dienstenrichtlijn op de sector van de sociale economie Hans De Vriese vzw Kleis

2 Voorstelling Kleis  Een krachtenbundeling ten aanzien van Europa van 7 belangrijke Vlaamse koepelorganisaties  Informatiedeskundige inzake Europa voor de Vlaamse social-profitsector  tijdschrift Europees Nieuws, 24uur mailservice, individueel advies en ondersteuning, …  Ledenvereniging: individueel lidmaatschap

3 Impact van de dienstenrichtlijn op de sector van de sociale economie 1. Diensten op de interne markt: waarover gaat het ? 2. Context Bolkesteinrichtlijn 3. Wat houdt de Bolkesteinrichtlijn in ? 4. Problemen voor onze sociale sector 5. Beleidsproces 6. Uiteindelijke goedgekeurde dienstenrichtlijn 7. Algemene conclusies

4 1. Diensten op de interne markt: waarover gaat het ?  Doel: vrije markt voor diensten in Europa Vrij verkeer van diensten Vrij verkeer van diensten Vrijheid van vestiging Vrijheid van vestiging  Belang dienstensector: 70 % van de economische activiteit  De interne Europese handel in diensten doet het vandaag slechter dan 10 jaar geleden  Veel obstakels

5 2. Context Bolkesteinrichtlijn   Europese Commissie wou vooruitgang boeken   Algemene horizontale richtlijn van toepassing op (bijna) alle diensten   Zonder veel debat   Geen effectbeoordeling op sectoren

6 2. Context Bolkesteinrichtlijn   Alle diensten op één hoop   Duidelijk eenzijdig marktgericht voorstel   ‘Vergeet’ parallel beleidsproces diensten van algemeen belang

7 3. Wat houdt de Bolkesteinrichtlijn in?  Vrijheid van vestiging: Administratieve vereenvoudiging: 1 loket, elektronisch Administratieve vereenvoudiging: 1 loket, elektronisch Europa-proof: verplichting nationale regelgeving te scannen Europa-proof: verplichting nationale regelgeving te scannen Europa-proof: noodzakelijkheid, evenredigheid en niet-discriminatie Europa-proof: noodzakelijkheid, evenredigheid en niet-discriminatie

8 3. Wat houdt de Bolkesteinrichtlijn in?  Vrij verkeer van diensten: Invoering oorspronglandbeginsel Invoering oorspronglandbeginsel Verdeling taken lidstaten Verdeling taken lidstaten Recht diensten uit andere lidstaten af te nemen zonder dat lidstaat restrictieve maatregelen mag nemen Recht diensten uit andere lidstaten af te nemen zonder dat lidstaat restrictieve maatregelen mag nemen

9 4. Problemen voor onze sociale sector 1. Positie van socialprofit binnen de Europese interne markt Bekeken door vrijemarktbril Bekeken door vrijemarktbril 2. Problematische definitie van diensten Te ruim: alles wat niet gratis is valt onder diensten Te ruim: alles wat niet gratis is valt onder diensten Geen onderscheid commerciële en niet-commerciële dienstverlening Geen onderscheid commerciële en niet-commerciële dienstverlening Steeds meer diensten worden als een economische activiteit beschouwd Steeds meer diensten worden als een economische activiteit beschouwd

10 4. Problemen voor onze sociale sector 3. Principe van het land van oorsprong: Zet de deur open voor sociale dumping en kwaliteitsverlaging Zet de deur open voor sociale dumping en kwaliteitsverlaging 4. Ondoordacht karakter van het wegwerken van nationale beperkingen 5. Geen rekening met Belgische/Vlaamse non- profit realiteit

11 5. Beleidsproces  Geeft inzicht in Europees beleidsproces Betrokkenheid actoren en instellingen is groot Betrokkenheid actoren en instellingen is groot Open karakter Open karakter Goedkeuring wet neemt tijd in beslag Goedkeuring wet neemt tijd in beslag Lobby: veel mogelijkheden Lobby: veel mogelijkheden Grote mobilisatie Grote mobilisatie Rol Europees Parlement Rol Europees Parlement

12 6. Uiteindelijke goedgekeurde dienstenrichtlijn  Knap staaltje van Europees compromis  Meest omstreden principe van het land van oorsprong geschrapt  Aantal diensten waarop dienstenrichtlijn van toepassing is werd teruggeschroefd : Lijst sociale diensten Lijst sociale diensten Gezondheidsdiensten Gezondheidsdiensten

13 6. Uiteindelijke goedgekeurde dienstenrichtlijn  Erkenning socialprofitsector maar grijze zone en onzekerheid blijven bestaan  Op 27.12.2006 gepubliceerd  3 jaar de tijd om in nationale wetgeving om te zetten  Geen eenvoudige opdracht

14 7. Algemene conclusies  Commissie: op een drafje een voorstel …  Kernprobleem: definitie diensten en alle diensten op één hoop !  Sociaal middenveld strijdbaar  Sociale politieke klasse in Europa wakker  Europees democratisch proces heeft gewerkt

15 7. Algemene conclusies  Rol van Europees Parlement  Geen hoerastemming voor de sociale sector: Grijze zone blijft Grijze zone blijft Welke diensten vallen daaronder en welke niet? Welke diensten vallen daaronder en welke niet?  Beleidsproces gaat door  Positie van sociale diensten nog niet in orde wel afzonderlijk bekeken

16 Vraagstelling


Download ppt "Impact van de dienstenrichtlijn op de sector van de sociale economie Hans De Vriese vzw Kleis."

Verwante presentaties


Ads door Google