De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies"— Transcript van de presentatie:

1 Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies
Algemene Inleiding Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: doorwerking in de verschillende rechtstakken. Nieuwe uitdagingen, nieuwe perspectieven? Dr Gauthier de Beco Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies 13 februari 2014

2 Hoeveel mensen met een handicap zijn er in Vlaanderen?
Introductie Hoeveel mensen met een handicap zijn er in Vlaanderen?

3 Introductie Wat is een handicap?

4

5 Introductie Modellen: Medisch model van handicap
Sociaal model van handicap

6 Introductie Definitie “personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving”. Handicap = maatschappelijk probleem

7 Introductie Handicap en recht: Disability Studies
Waarin kan het recht bijdragen?

8 Introductie Verdrag Doorwerking van het VRPH in de nationale rechtsorde: Rechtstreekse werking Omzetting Interpretatie in het licht van het Verdrag Bindend voor alle entiteiten van de federale Staat

9

10 Verdrag Geschiedenis: Voorafgaande instrumenten Onderhandelingen
“Nothing about us without us” Inhoud: Algemene verplichtingen (artikelen 3 – 9) Specifieke rechten (artikelen 10 – 30) Uitvoering (artikelen 31 – 40)

11 Verdrag Algemene verplichtingen:
Relevante wetgevende, administratieve en andere maatregelen voor de uitvoering van de rechten erkend in het Verdrag Universeel ontworpen goederen, diensten, uitrusting en faciliteiten Passende maatregelen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden gemaakt Bewustwording van rechten van personen met een handicap Overleg met personen met een handicap in de uitvoering van het Verdrag

12 Verdrag Specifieke rechten:
Burger- en politieke rechten (vb. recht op leven, gelijkheid voor de wet, recht op toegang tot de rechter, recht op privé leven enz.) Economische, sociale en culturele rechten (recht op zelfstandig wonen, recht op onderwijs, recht op gezondheid, recht op werk enz.) Progressieve realisatie van economische, sociale en culturele rechten

13 Verdrag Uitvoering: VN Comité inzake de rechten van personen met een handicap (rapportage en klachtenprocedure) Focal point, onafhankelijk mechanisme en participatie van personen met een handicap Nationaal en internationale uitvoeringsmechanismen

14 Nationaal Recht Grondwet: Artikelen 23 en 24 Artikel 22 ter
Federaal niveau: Antidiscriminatiewet Andere wetten

15 Nationaal Recht Vlaams niveau: Gelijkekansendecreet Andere decreten
Daarover gaat het voornamelijk vandaag

16 … door Annelies D’Espallier
Non-discriminatie … door Annelies D’Espallier

17 Inclusie Sociaal model van handicap Maatregelen:
Aanpassing van de samenleving Ondersteuning Exclusie, segregatie, integratie en inclusie

18

19 Vervolg Panels: Recht en praktijk Evaluatie Verslaggeving
Slotbeschouwingen: Vorming en opleiding Beleid

20 Conclusie Is het nationaal recht conform aan het sociaal model van handicap vervat in het VRPH?

21 Conclusie Wat moet er gedaan worden om het nationaal recht dichter bij het VRPH te brengen?

22 Conclusie Hoe kunnen juristen een (betere) bijdrage leveren aan de inclusie van personen met een handicap?

23 Conclusie Dank u voor uw aandacht!


Download ppt "Leuven Institute for Human Rights and Critical Studies"

Verwante presentaties


Ads door Google