De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Breuklijnen: ontstaan (cursus p. 137)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Breuklijnen: ontstaan (cursus p. 137)"— Transcript van de presentatie:

1 Breuklijnen: ontstaan (cursus p. 137)
OUT-GROUP = Mensen die behoren tot onze groep = WIJ Door gemeenschappelijke doelstellingen: Samenhorigheidsgevoel en solidariteit → zorgt voor Sociale cohesie IN-GROUP = Mensen die NIET behoren tot onze groep = ZIJ Voorbeelden van groepen waar we lid van zijn en waardoor een scheidingslijn getrokken wordt met niet-leden: Arm-rijk/ christen- niet-christen/ Dik-dun/ Normaal IQ-Laag IQ enz.

2 1. Breuklijnen: ontstaan (cursus p. 137)
IN-GROUP OUT-GROUP tegengestelde belangen ↓ Ernstige conflicten Kloof tussen verschillende groepen in de samenleving = BREUKLIJN

3 2. Breuklijnen: Gradaties (cursus p. 139)
Tegenstellingen = conflicten om één probleem Voorbeelden? ↓ Scheidingslijnen = Meningsverschillen rond geheel van conflicten Breuklijnen = splijting = bedreigt samenleving = samenleving verliest cohesie Voorbeelden: Immigratie: Scheidingslijn/meningsverschil Rellen in Tunesië: Breuklijn Betoging/straatprotest tegen politieke stilstand: Tegenstelling/conflict

4 3. Breuklijnen: Niveaus (cursus p. 139)
Relationele breuk: Breuk met personen, groepen en netwerken Geen toegang tot maatschappelijke goederen (inkomen, status, macht) Geen maatschappelijke erkenning contacten = bedreigend Gevoel van onmacht en machteloosheid Voorbeelden? Allochtonen → minder netwerken ... Huisvrouwen → geen netwerken, geen inkomen ...

5 3. Breuklijnen: Niveaus (cursus p. 139)
Maatschappelijke breuk Uitgesloten uit arbeidsmarkt Uitgesloten uit cultureel en maatschappelijk leven (vb. sport, verenigingsleven, jeugdwerk, ICT, media, gezondheid, toerisme ...) Voorbeelden? Allochtonen zonder verblijfsrecht kunnen enkel een beroep doen op de informele economie (zwartwerk) Lager opgeleiden nemen minder deel aan het verenigingsleven dan hoger opgeleiden Personen met een handicap nemen amper deel aan het verenigingsleven (behalve bij verenigingen voor PmH)

6 3. Breuklijnen: Niveaus (cursus p. 141)
Ruimtelijke breuk Uitgesloten qua woonplaats → wonen in specifieke wijken of buurten = Residentiële segregatie Concentratie van sociaal en economisch meest uitgesloten leden → onzichtbare sociale muur rond de achtergestelde buurten (ontsnapping vrijwel onmogelijk) Voorbeelden? Brussel → zorgt voor breuk tussen Vlaanderen en Wallonië Breuk tussen Noord- en Zuid-Korea Sociale woonwijken

7 3. Breuklijnen: Niveaus (cursus p. 141)
Breuklijn tussen werkenden en niet-werkenden: Relationeel niveau: Maatschappelijk niveau: Ruimtelijk niveau: Breuklijn tussen godsdiensten: Breuklijn tussen autochtoon en allochtoon:

8 4. Breuklijn tussen arm en rijk
= hardnekkige en fundamentele breuklijn (blijft bestaan ondanks maatregelen) 8% van de Belgen leven lange tijd onder de armoedegrens A. Kansarmoede = Mensen met een ongelijke startpositie = Meer dan enkel inkomen = Bij cumulatie van risicofactoren, zoals: (zie filmpje)

9 4. Breuklijn tussen arm en rijk
B. Sociale uitsluiting = Mechanismen die mensen uitsluiten van o.m. scholing, tewerkstelling, voorzieningen, huisvesting enz. Eigen voorbeelden? = SL stelt actieve daad om mensen uit te sluiten = Dynamische invalshoek ↕ Kansarmoede = statische invalshoek → de uitgangspositie biedt een negatieve uitkomst → Sociale uitsluiting treft vooral maatschappelijk kwetsbaren

10 4. Breuklijn tussen arm en rijk
C. Maatschappelijke kwetsing Voorbeeld: Onderwijs: Te grote culturele kloof tussen leefwerelden → moeite met: normen op school de verbale denkpatronen schoolse gebruiken → Spiraal: problemen op school – geen of laag diploma – geen of beperkt inkomen – moeilijk om rond te komen enz. Andere voorbeelden: p. 145 Artikel p. 140 lezen: niveaus onderscheiden


Download ppt "Breuklijnen: ontstaan (cursus p. 137)"

Verwante presentaties


Ads door Google