De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Vereniging VOS/ABB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Vereniging VOS/ABB"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Vereniging VOS/ABB
“De visie van VOS/ABB op levensbeschouwelijk onderwijs” Lizzy Wijnen Ma Beleidsadviseur Vereniging VOS/ABB M: T:

2 Vereniging VOS/ABB Belangenbehartiger voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Besturen zijn lid van ons. Beleidsterreinen: Belangenbehartigen in de politiek, media en maatschappelijk debat. Sterk maken van het openbaar onderwijs (stichten) Identiteit van het openbaar onderwijs versterken

3 Kernwaarden Openbaar Onderwijs

4 Levensbeschouwing in het openbaar onderwijs
4

5 Bijzonder Onderwijs Bijzonder onderwijs & openbaar onderwijs
WPO art. 8 lid 3 “Het onderwijs: Gaat er mede van uit leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en Is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.

6 Theorie Openbaar Onderwijs
Art 50 en 51 WPO Godsdienstig vormingsonderwijs Hindoe / Rooms Katholiek / protestants christelijk / islamitisch humanistische vormingsonderwijs Art. 46 WPO Volgens de huidige wetgeving moet het openbaar onderwijs aandacht schenken aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en aan onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

7 Ontwikkelingen in de praktijk
Burgerschaps- vorming G/HVO Sociaal Emotioneel Geestelijke stromingen Normen en waarden

8 Visie VOS/ABB Levensbeschouwelijke educatie in het openbaar onderwijs
Teaching into religion GVO/HVO Teaching about religion Groepsleerkracht Teaching from religion Groepsleerkracht Bron: Grimmitt Integrale vorm van professionele levensbeschouwelijke educatie

9 Matrix Levensbeschouwing
week B o u w September Oktober Kanjermaand (Waarden en Normen) November 1 O N D E R Wie ben ik? Dierendag Kanjertraining 2 Dag van het Respect 2 Kanjertraining 1 Sint Maarten Culturele Tradities 3 Prinsjesdag xxxxxxxxxxxxxxxxx Sinterklaas 4 Thema: Dromen Maaltijden en betekenis Wereldreligies M I Nederland & grenzen Zorg voor Milieu Dag van het respect Voorzieningen Nederland & Staat Rituelen rond dood Tip: begraafplaats Geschiedenis sinterklaas Culturele tradities Nederlanderschap Maaltijden en Betekenis (ramadan) Heilige Boeken

10 Levensbeschouwing Wat verstaan we hieronder? Filosofie
Feitenkennis van de wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen Levensbeschouwelijk vocabulair ontwikkelen Levensbeschouwelijke thema’s behandelen

11 Doel VOS/ABB Taboesfeer rondom levensbeschouwing opheffen
Wederzijds begrip en respect ontwikkelen Meer diepgang geven aan de ontwikkeling van het kind Verdieping aanbrengen in het openbaar onderwijs Ziel geven aan de huidige maatschappij

12 Levensbeschouwelijk onderwijs als kans voor het openbaar onderwijs
Uitgangspunt VOS/ABB Levensbeschouwelijk onderwijs als kans voor het openbaar onderwijs

13 Unique Selling Point LEVENSBESCHOUWING IN HET NU
GERICHT OP DE TOEKOMST

14 Projecten Openbaar Onderwijs
OOK Kampen Spilbasisscholen Dronten Samenwerkingsbestuur Voila, ‘ School: ‘t Palet Zeeland Obase Nobego Escalda Archipel BOOR

15 Competenties Wat is hiervoor nodig? Curriculum Levensbeschouwing
Leiderschap Betrokken leraren Een verweven curriculum Competenties Hoge verwachtingen Curriculum Levensbeschouwing Respect voor elkaar Aanmoediging van verandering Betrokken ouders en leerlingen Positief gedrag

16 Diploma Openbaar Onderwijs
Competentieontwikkeling voor een openbare leerkracht (SBL) 16


Download ppt "Presentatie Vereniging VOS/ABB"

Verwante presentaties


Ads door Google