De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Ontmoetingsprojecten” 20 januari 2011 LEA-congres “Ontmoetingsprojecten” 20 januari 2011 LEA-congres.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Ontmoetingsprojecten” 20 januari 2011 LEA-congres “Ontmoetingsprojecten” 20 januari 2011 LEA-congres."— Transcript van de presentatie:

1 “Ontmoetingsprojecten” 20 januari 2011 LEA-congres “Ontmoetingsprojecten” 20 januari 2011 LEA-congres

2 Verwachtingen?

3 Agenda (voorstel) Segregatie in PO Segregatie in PO Waarom Ontmoetingsprojecten? Waarom Ontmoetingsprojecten? Invulling op school-niveau Invulling op school-niveau Aanpak op gemeente-niveau Aanpak op gemeente-niveau Succes- en faalfactoren Succes- en faalfactoren

4 Wettelijke Opdracht Regeerakkoord Balkenende IV: afspraak om segregatie tegen te gaan en integratie te bevorderen Regeerakkoord Balkenende IV: afspraak om segregatie tegen te gaan en integratie te bevorderen Februari 2006 onderwijswetten: ‘onderwijs dient het actief burgerschap en de sociale integratie te bevorderen’ Februari 2006 onderwijswetten: ‘onderwijs dient het actief burgerschap en de sociale integratie te bevorderen’ Opdracht voor scholen en gemeenten om samen in LEA afspraken te maken over bevorderen van integratie en tegengaan segregatie Opdracht voor scholen en gemeenten om samen in LEA afspraken te maken over bevorderen van integratie en tegengaan segregatie

5 Waarom Ontmoetingen? Hoe zou u op dit moment een collega/de gemeenteraad/uw team overtuigen van het belang van ontmoetingsprojecten…?

6

7 Waarom Ontmoetingsprojecten? “[…] Met het oog op later functioneren in de Nederlandse samenleving moet voorkomen worden dat leerlingen gedurende hun schoolperiode uitsluitend in aanraking komen met leeftijdsgenoten uit hun eigen deel van de samenleving en cultuur.[…]”(Tweede Kamer 2003-2004) “[…] Met het oog op later functioneren in de Nederlandse samenleving moet voorkomen worden dat leerlingen gedurende hun schoolperiode uitsluitend in aanraking komen met leeftijdsgenoten uit hun eigen deel van de samenleving en cultuur.[…]”(Tweede Kamer 2003-2004)  zwarte/witte school is per definitie een probleem, ongeacht de leerprestaties  zwarte/witte school is per definitie een probleem, ongeacht de leerprestaties Als er geen kans is op menging  ontmoeting organiseren Als er geen kans is op menging  ontmoeting organiseren

8 Wat verwachten jullie van ontmoetingen? Wanneer zouden jullie spreken van ‘succes’? Wanneer zouden jullie spreken van ‘succes’? Aan welke voorwaarden zouden de ontmoetingen volgens u moeten voldoen om ‘succesvol’ te kunnen worden? Aan welke voorwaarden zouden de ontmoetingen volgens u moeten voldoen om ‘succesvol’ te kunnen worden?

9 Theorie over ontmoetingen Gordon Allport: contacthypothese  direct contact leidt tot vermindering stereotypering en vooroordelen. Gordon Allport: contacthypothese  direct contact leidt tot vermindering stereotypering en vooroordelen. Radboud Universiteit Nijmegen  contact leidt niet automatisch tot meer acceptatie Radboud Universiteit Nijmegen  contact leidt niet automatisch tot meer acceptatie

10 Voorwaarden voor kansrijk contact Dezelfde status Dezelfde status Wederzijdse afhankelijkheid Wederzijdse afhankelijkheid Samenwerking aan gemeenschappelijk doel Samenwerking aan gemeenschappelijk doel Contact moet herhaaldelijk zijn Contact moet herhaaldelijk zijn Institutionele steun van autoriteiten Institutionele steun van autoriteiten (WRR, 2007)

11 Bindingsladder van RMO 1.Elkaar ontmoeten 2.Elkaar leren kennen 3.Samen werken/afspraken maken 4.Wederzijdse hulprelaties

12 Theorie vertaald naar de praktijk Langdurig proces Langdurig proces Regelmatig contact Regelmatig contact Gemengde teams Gemengde teams Gelijkwaardigheid tussen leerlingen waarborgen Gelijkwaardigheid tussen leerlingen waarborgen Wederzijdse afhankelijkheid en gezamenlijk doel Wederzijdse afhankelijkheid en gezamenlijk doel Gemeenschappelijke interesses en belangen Gemeenschappelijke interesses en belangen Inhoudelijk doe-programma Inhoudelijk doe-programma Team en ouders betrekken Team en ouders betrekken Inbedding van activiteiten in reguliere schoolprogramma Inbedding van activiteiten in reguliere schoolprogramma Inbedding in beleid van besturen en directies Inbedding in beleid van besturen en directies

13 Voorbeelden uit de praktijk

14 Welkom in mijn Wijk Groepen: midden- en bovenbouw Groepen: midden- en bovenbouw Door directe interactie en het gezamenlijk werken aan doelen, maken kinderen kennis met elkaar én verschillende wijken in de stad. Door directe interactie en het gezamenlijk werken aan doelen, maken kinderen kennis met elkaar én verschillende wijken in de stad. Doel van Welkom in mijn Wijk is het stimuleren van burgerschapscompetenties, met name: binding aan de stad en vaardigheid om te gaan met mensen anders dan jezelf. Doel van Welkom in mijn Wijk is het stimuleren van burgerschapscompetenties, met name: binding aan de stad en vaardigheid om te gaan met mensen anders dan jezelf.

15 Welkom in mijn Wijk (II) Email-contact Email-contact Speurtocht in de wijk Speurtocht in de wijk MSN/Email/Brieven MSN/Email/Brieven

16 Kinderconferentie Burgerland

17 Rol van de Gemeente Welke rol/taak ziet u voor de gemeente? Welke rol/taak ziet u voor de gemeente?

18 Stappenplan Gemeente 1. Bepaal plek van deze maatregel in algemeen beleid rondom aanpak segregatie en bevorderen integratie 2. Bespreek met schoolbesturen welke rol de gemeente zal spelen 3. Ontwikkel helder subsidiekader, met heldere doelstelling en voorwaarden voor subsidie 4. Bepaal aanpak om scholen te werven 5. Maak afspraken over begeleiding, ondersteuning, monitoring & evaluatie

19 Vb. Doelstelling Subsidie Rdam: “Leerlingen met verschillende culturele achtergronden op verschillende scholen op een positieve manier met elkaar in contact brengen, zodat dit kan uitgroeien tot een meerjarige verbinding” Rdam: “Leerlingen met verschillende culturele achtergronden op verschillende scholen op een positieve manier met elkaar in contact brengen, zodat dit kan uitgroeien tot een meerjarige verbinding” Den Haag: […] “Het uiteindelijke doel is het wegnemen van eventuele vooroordelen en het kweken van meer wederzijds begrip en respect tussen deze kinderen onderling.” Den Haag: […] “Het uiteindelijke doel is het wegnemen van eventuele vooroordelen en het kweken van meer wederzijds begrip en respect tussen deze kinderen onderling.”

20 Begeleiding/Ondersteuning  Monitoren van het project  Vraagbaak voor de deelnemende scholen (vraag- en knelpunten)  Verdere ontwikkeling van het project (lesmaterialen, aanpak andere steden)  Onderhouden (inhoudelijk) van een website voor ontmoetingsprojecten  Belangstelling tonen voor de deelnemende scholen

21 Valkuilen Vrijblijvendheid Vrijblijvendheid Draagvlak in school Draagvlak in school Gebrek aan kwaliteit Gebrek aan kwaliteit Uitvoerbaarheid Uitvoerbaarheid

22 Succesfactoren Inhoudelijk doe-programma Inhoudelijk doe-programma Team en ouders betrekken Team en ouders betrekken Inbedding van activiteiten in reguliere schoolprogramma Inbedding van activiteiten in reguliere schoolprogramma Inbedding in beleid van besturen en directies Inbedding in beleid van besturen en directies Gefaseerde aanpak Gefaseerde aanpak Steun van autoriteiten Steun van autoriteiten

23 Vragen???

24 Bronnen & Contact www.gemengdescholen.nl www.gemengdescholen.nl www.gemengdescholen.nl www.vriendschapsscholen.nl www.vriendschapsscholen.nl www.vriendschapsscholen.nl www.denhaagontmoetdenhaag.nl www.denhaagontmoetdenhaag.nl www.denhaagontmoetdenhaag.nl www.welkominmijnwijk.nl www.welkominmijnwijk.nl www.welkominmijnwijk.nl www.schoolindewereld.nl www.schoolindewereld.nl www.schoolindewereld.nl Contact: r.frans@cedgroep.nl r.frans@cedgroep.nl


Download ppt "“Ontmoetingsprojecten” 20 januari 2011 LEA-congres “Ontmoetingsprojecten” 20 januari 2011 LEA-congres."

Verwante presentaties


Ads door Google