De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE"— Transcript van de presentatie:

1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
(VGC) Guy Vermeulen  Frans van Cauwelaertlaan Sint-Niklaas 0475/ Vlaamse Gemeenschapscommissie Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel Deskundige Non-Profit Directie Personeel – Non-Profitcel

2 Onderdelen van de presentatie
Inleiding Geschiedenis en ontstaan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) De Vlaamse Gemeenschapscommissie en wat haar administratie doet.

3 Inleiding: de Vlamingen in Brussel
Wie vandaag over Brussel spreekt, heeft het eigenlijk over de negentien gemeenten die samen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen. Toch is Brussel altijd een beetje anders geweest dan een doorsnee stad in België: Vlamingen en Franstaligen wonen er samen op één grondgebied. Middeleeuwen: Brussel is een Nederlandstalige Brabantse stad 19de eeuw: de Franse taal wint veel aan belang eind jaren tachtig: Franstaligen overheersen Brussel, ook in de politiek 1989 = ommekeer: de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 1. Inleiding

4 VLAANDEREN Vlamingen: Nederlands HOOFDSTAD Brussel (19 gemeenten)
BELGIË VLAANDEREN Vlamingen: Nederlands WALLONIË Walen: Frans 1. Inleiding HOOFDSTAD Brussel (19 gemeenten)

5 Een beetje geschiedenis 2. Geschiedenis en ontstaan van de VGC
1830: Ontstaan België + vastlegging eerste grondwet 1970: * België wordt opgesplitst in 3 Gemeenschappen (de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige) en 3 Gewesten (het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke) * Oprichting Nederlandse Cultuurcommissie (NCC), de voorloper van de VGC. 2. Geschiedenis en ontstaan van de VGC 1980: * Vlaanderen en Wallonië krijgen hun eigen bevoegdheden en instellingen * In Brussel is er nog geen oplossing, toch blijft de NCC gewoon verder werken. 1988 – 1989: * Gewesten en Gemeenschappen krijgen meer bevoegdheden in bijna alle belangrijke domeinen * Brussel: eigen Parlement en eigen Regering  conclusie: de drie Gewesten hebben een eigen bestuur * De Nederlandse Cultuurcommissie (NCC) verandert meteen van naam en wordt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Zo wordt de link met Vlaanderen extra benadrukt. * Bevoegdheden van NCC = Onderwijs, Cultuur, Welzijn en Gezondheid

6 2. Geschiedenis en ontstaan van de VGC
: Wijziging grondwet dankzij de regering-Dehaene: * Gemeenschappen en Gewesten verkiezen rechtstreeks hun vertegen woordigers voor hun Raden * 6 Vlamingen uit de Raad van de VGC zetelen in het Vlaams Parlement. Ze beslissen rechtsteeks mee over de Vlaamse Gemeenschapszaken. Zo wordt de band tussen Brussel en Vlaanderen nog eens extra benadrukt. 2. Geschiedenis en ontstaan van de VGC : Voorlopig de laatste wijzigingen in de hervorming van ons land: * De zelfstandigheid van de 3 landsgebieden wordt nog versterkt. * De Gemeenschappen krijgen meer geld en de Gewesten krijgen meer mogelijkheden om geld te innen via belastingen.  Brussel krijgt meer zelfstandigheid: * eigen gemeentelijke wet * eigen kiesstelsel * eigen belastingssysteem * Meer Vlamingen in het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement, het politieke gewicht van de Vlamingen stijgt hierdoor.

7 2. Geschiedenis en ontstaan van de VGC
België: Een overzicht van de gemeenschappen en gewesten 2. Geschiedenis en ontstaan van de VGC

8 Werking van de VGC 3. Werking van de VGC De Raad VGC Het College VGC
13 juni 2004: Brussels Hoofdstedelijk Parlement telt 17 Vlaamse leden. Deze 17 vormen de Raad van de VGC. Het College van de VGC: * uitvoerend orgaan * bestaat uit 2 Nederlandstalige ministers + Collegevoorzitter. De Raad + het College + administratie = de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 3. Werking van de VGC De Raad VGC Het College VGC Administratie VGC

9 De Raad van de VGC 4. De Raad van de VGC
De Raad van de VGC is het centrale orgaan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hij heeft het hoogste gezag en heeft in alle zaken het laatste woord. Taken: de jaarlijkse begroting* goedkeuren controle voeren op het beleid van het College advies geven en voorstellen doen aan het College verordeningen* stemmen 4. De Raad van de VGC * Begroting = alle financiële middelen die de VGC gebruikt en ter beschikking heeft * Verordening = een besluit wordt in Brussel zo genoemd

10 Het College van de VGC 5. Het College van de VGC
De drie leden van het College van de VGC staan in voor het beleid van de drie gemeenschapsbevoegdheden Onderwijs, Cultuur en Welzijn en Gezondheid. De beleidsopties en de financiële middelen die hiervoor nodig zijn, legt men vast in een beleidsverklaring en en beleidsbegroting. De Raad keurt deze goed. 5. Het College van de VGC Het VGC-College Guy Vanhengel: Collegevoorzitter en verantwoordelijk voor Onderwijs Pascal Smet: Collegelid voor Cultuur Brigitte Grouwels: Collegelid voor Welzijn en Gezondheid

11 De administratie van de VGC
De administratie van de VGC telt meer dan 660 medewerkers, die elke dag in de weer zijn voor Brussel. U bent op zoek naar een nieuwe woonst in Brussel of u wil gewoon genieten van de gratis Cultuurwaardebonnen… de administratie zal u steeds op een klantgerichte manier helpen. Hierna volgt een greep uit wat de VGC-administratie zoal te bieden heeft: Cultuur en Sport Onderwijs en Vorming Welzijn en Gezondheid 6. Wat doet de administratie van de VGC voor u?

12 6. Wat doet de administratie van de VGC voor u?
Cultuur en Sport 6. Wat doet de administratie van de VGC voor u?

13 6. Wat doet de administratie van de VGC voor u?
Cultuur en Sport 6. Wat doet de administratie van de VGC voor u?

14 Onderwijs en Vorming 6. Wat doet de administratie van de VGC voor u?
School voor buitengewoon onderwijs 6. Wat doet de administratie van de VGC voor u? Informatica - ondersteuning aan scholen Logopedisten ondersteunen de Nederlandstalige basisscholen in Brussel Centrum voor Leerlingenbegeleiding

15 6. Wat doet de administratie van de VGC voor u?
Welzijn en Gezondheid 6. Wat doet de administratie van de VGC voor u?


Download ppt "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE"

Verwante presentaties


Ads door Google