De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er zijn vele goede redenen om niet, blanco of ongeldig te stemmen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er zijn vele goede redenen om niet, blanco of ongeldig te stemmen."— Transcript van de presentatie:

1 Er zijn vele goede redenen om niet, blanco of ongeldig te stemmen.

2 Bijvoorbeeld… Zo zijn er nog wel meer.

3 Maar deze had u zelf wel kunnen bedenken…

4 DOE ANDEREN NIET AAN WAT U NIET WILT DAT ZIJ U AANDOEN !

5 Of, als dat voor u te christelijk klinkt,… Houd zelf de controle over uw leven ! Werk niet mee aan uw eigen verslaving. Laat u niet reduceren tot een electorale statistiek.

6 Wat is stemmen? Stemmen is onbekenden machtigen u en alle andere ingezetenen dingen aan te doen die u in de gevangenis zouden doen belanden, als u ze zelf zoudt doen.

7 Denk eraan: Stemmen is NIET uw verantwoordelijkheid opnemen

8 Maar WEL: Uw verantwoordelijkheid afstaan aan partijen die voor niets aansprakelijk zijn

9 Denk Niet: Dit is toch een rechtsstaat… Met scheiding der machten, onafhankelijke rechters, en andere dergelijke ‘waarborgen’.

10 Weet: ER IS HIER GEEN SCHEIDING DER MACHTEN De parlementaire meerderheidspartijen zijn de regeringspartijen. Dezelfde partijen controleren regering én parlement. De zwaargewichten van de meerderheid zitten in de regering: verwacht niet dat de partijknechtjes in het parlement hun politieke zetbazen serieus gaan controleren. (Wee degenen die, al was het maar even, dwarsliggen – vraag dat maar aan Coveliers of De Gucht: Disziplin muss sein.)

11 Weet: ER IS HIER GEEN ONAFHANKELIJKE RECHTERLIJKE MACHT De rechters zijn leden van hetzelfde staatsapparaat als de regering en het parlement. Zij passen de wetten toe die hun politieke meerderen (en betaalmeesters) uitvaardigen.

12 Weet: In een echte rechtsstaat staat de Staat In dienst van het recht -- Buiten een echte rechtsstaat Is er alleen een machtsstaat: Die stelt zijn ‘recht’ in de plaats van het uwe -- Dat betekent bestuur, regel- en wetgeving Volgens de willekeur of de politieke berekening van de toevallige meerderheid

13 Weet: Stemmen in een machtsstaat is uw spreken reduceren tot een stomme kreet (die u mag slaken telkens u daartoe gevorderd wordt). tot vrijblijvend gebabbel in de marge (steekproefgewijs verwerkt in anonieme opiniepeilingen). -- Stemmen is de doeltreffendste manier om uzelf en anderen het zwijgen op te leggen. -- « De kiezer heeft gestemd; het woord is aan de politici »

14 Denk eraan: De staat is de illusie dat iedereen op kosten van alle anderen kan leven. (Vraag het maar aan Steve.)

15 Beschouw uzelf  niet als een politiek excuus een dictator-in-spe: « Ik vind dit goed; er moet een wet komen die het voor iedereen verplicht maakt. » « Ik vind dit niet goed; er moet een wet komen die het voor iedereen verbiedt. » een wandelende schuldvordering: « De anderen moeten voor mij zorgen. »  maar als niet meer en niet minder dan de gelijke van uw medemensen

16 U hoeft geen politiek excuus te zijn… -- U hoeft het spel niet mee te spelen !

17 Wees volwassen, wentel uw verantwoordelijkheid niet af: Stem niet ! Stem blanco ! Stem ongeldig !

18 Ten slotte: laat u niet afleiden…  « Niet stemmen is stemmen voor de grote partijen. » Dat de kieswet de grote partijen bevoordeelt, illustreert alleen maar dat zijzelf bepalen of, wanneer en hoe zij met uw mening rekening zullen houden.  « U moet stemmen omdat de anderen het ook doen. » Denk daaraan wanneer uw kind zijn wangedrag probeert goed te praten met het excuus dat ‘de anderen het ook deden’.  « U kunt beter een proteststem uitbrengen. » Nee, een proteststem is een stem voor een partij. Wat uzelf wilt uitdrukken met uw stem is totaal irrelevant. Over de betekenis van uw stem beslissen alleen de verkozen politici.  « Het alternatief voor een dictatuur die zich kan beroepen op een verkiezingsuitslag is een dictatuur zonder verkiezingen. » Nee, het alternatief voor een dictatuur is een echte rechtsstaat.

19 Maar stel u de volgende vragen:  Heb ik het recht anderen mijn wet op te leggen?  Als ik dat recht niet heb, hoe zou ik dan door te stemmen een derde kunnen machtigen dat onbestaande recht in mijn naam uit te oefenen? --  Hebben anderen het recht mij hun wet op te leggen?  Als zij dat recht niet hebben, hoe zouden zij dan door te stemmen een derde kunnen machtigen dat onbestaande recht in hun naam over mij uit te oefenen? --  Als wij elkaar niet kunnen vertrouwen, hoe zouden wij dan onze ‘vertegenwoordigers’ kunnen vertrouwen?

20 U wilt toch stemmen? Druk dan nu op de toets, Of beter, denk aan het volgende…


Download ppt "Er zijn vele goede redenen om niet, blanco of ongeldig te stemmen."

Verwante presentaties


Ads door Google