De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organen van de Volksmacht Electoraal systeem Cuba

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organen van de Volksmacht Electoraal systeem Cuba"— Transcript van de presentatie:

1 Organen van de Volksmacht Electoraal systeem Cuba

2 Cubaanse republiek 110,860Km2 Bevolking % Blank Zwart ,9 Halfbloed 21,9 11´200,000 Inwoners 14 Provincies 169 Gemeentes

3 Algemene Assemblee van de Volksmacht
X Legislatuur 601 Volksvertegenwoordigers Opperste orgaan van de Staatsmacht Enig orgaan met (Grond-)wetgevende macht Expressie van de soevereine wil van gans het volk

4 Algemene Assemblee van de Volksmacht
Verkiest overeenkomstig zijn bevoegdheden Staatsraad Voorzitter Vice-Voorzitter Secretaris van de Vergadering Openbare aanklager Vice Openbare Aanklagers van de Republiek Voorzitter Vice-Voorzitter Rechters van de Opperste Rechtbank van het Volk

5 Nationale Vergadering van de Volksmacht
Enkele bevoegdheden Grondwetsherzieningen. Goedkeuren, wijzigen of afschaffen van wetten. Beslissen over de grondwettelijkheid van de wetten. Geheel of gedeeltelijk wetten herroepen. De plannen van nationale ontwikkeling goedkeuren. De begroting van de Staat goedkeuren.

6 Nationale Assemblee van de Volksmacht
Enkele bevoegdheden De hoogste fiscale macht over de organen van de Staat en de Regering uitoefenen. De pertinente beslissingen over de rapporten die aan de Vergadering worden voorgelegd en die rekenschap afleggen kennen, evalueren en aanpassen. Andere die door de eigen Grondwet worden toegekend.

7 Nationale Assemblee van de Volksmacht
Commissies De Commissies helpen de Vergadering met haar werk Locale organen Defensie Grondwetgevende zaken Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Gezondheid, Sport en Milieu Dienstverlening Activiteiten op productie gericht Economie Internationale relaties Kind, Jeugd en Gelijke rechten van de vrouw Ze werken permanent Belangrijkste activiteiten: Wetgevend Controle en fiscaal

8 heeft een colegiaal karakter
Staatsraad heeft een colegiaal karakter Voorzitter Eerste vice-voorzitter 5 vice-voorzitters Secretaris 23 leden TOTAAL 31 Permanent orgaan van de Volksraad dat hem vertegenwoordigt in de periodes tussen de sessies De Voorzitter van de Staatsraad is tegelijkertijd Voorzitter van de Ministerraad Is de hoogste vertegen- woordiging van de Cubaanse staat

9 Vormt de regering van de Republiek
Ministerraad Vormt de regering van de Republiek Hoogste administratief en uitvoerend orgaan Samenstelling: Voorzitter 1ste vice voorzitter Vicevoorzitters Secretaris Ministers

10 Locale organen van de Volksmacht
14 Provincieraden 169 Gemeenteraden 1505 Volksraden

11 Provincieraden Uitvoerende macht Samengesteld uit minstens 75 leden
Verkiest de Voorzitter en de vice-voorzitter, Benoemt de secretaris van de Raad Benoemt de Raad van de Administratie die het administratief Orgaan is Organiseert Werkcommissies

12 Gemeenteraden Uitvoerende macht Verkiest de Voorzitter en de
Samengesteld uit minstens 30 leden Verkiest de Voorzitter en de vice-Voorzitter van de Raad en benoemt de secretaris Benoemt de administratieve Raad die het administratief Orgaan is Organiseert werkcommissies

13 Volksraden Orgaan van de lokale Volksmacht, representatief karakter
Belangrijkste functies : Fiscaal en controlerend Staat ter beschikking van de bevolking De samenwerking bevorderen De participatie bevorderen Vertegenwoordiger van de Staat binnen zijn territorium Organiseert zich in dorpen, steden en rurale zones Heeft een Voorzitter Maken er deel van uit: De gedelegeerden massaorganisaties Belangrijkste entiteiten en instituties

14 Electorale Commissies Kandidatuurcommissies
Cubaans electoraal systeem Electorale Commissies Nationaal Provinciaal Gemeentelijk District Kiesomschrijvingen Speciale Kandidatuurcommissies Nationaal Provinciaal Gemeentelijk

15 Worden gecreëerd om het electoraal proces te leiden, te organiseren
Electorale Commissies Worden gecreëerd om het electoraal proces te leiden, te organiseren en te valideren conform de wet

16 Kandidatuur- commissies Worden samengesteld door vertegenwoordigers van massaorganisaties : CTC. FMC. CDR. ANAP. FEEM. FEU Stellen de kandidaten aan de respectievelijke raden voor.

17 Gemeenteraads- verkiezingen HET VOLK benoemt Kiest Stelt voor de kandidaten: op een vrije manier in de buurtraden De kandidaten bij een open en directe stemming Via een vrije, directe en geheime stem

18 Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeentes tellen minstens 30 kiesomschrijvingen Verkiezen de vertegenwoordigers van de AMPP voor een periode van twee en een half jaar

19 Gemeenteraadsverkiezingen Iedere kiesomschrijving telt tot 8 gebieden
Elk gebied nomineert een kandidaat Een vertegenwoordiger van de AMPP wordt in elke kiesomschrijving verkozen

20 Om de vertegenwoordigers in de provincieraden en de vertegenwoordigers
Algemene Verkiezingen Om de vertegenwoordigers in de provincieraden en de vertegenwoordigers in het nationaal parlement te verkiezen 5 jaar

21 Keurt de voorstellen al of niet goed
Kandidatuur- commissies Consulteren Werkt voorstellen uit, keurt ze goed en voert ze uit Stelt de kandidaturen aan de gemeenteraden voor Stellen prekandidaten voor aan de plenaire vergaderingen van de massa-organisaties op nationaal, provinciaal en gemeentelijk vlak Gemeenteraden Keurt de voorstellen al of niet goed Benoemt de kandidaten HET VOLK Kiest via een vrije, directe en geheime stemming

22 Cubaans electoraal systeem
Kenmerken Zonder electorale politieke partijen. De verkozen leggen rekenschap af over hun daden. Gelijke publiciteit voor alle kandidaten. De stemming is vrijwillig en massaal. Grote kwaliteit van de stemming. De stemming is publiek. Keurig en etisch proces.

23 Zonder repressie. Grote participatievan het volk, inclusief kinderen. Algemene, automatische en gratis inschrijving van alle burgers met stemrecht., Om verkozen te worden moet men de meerderheid van de stemmen halen. De verkozenen krijgen geen wedde om hun mandaat uit te oefenen. Ze kunnen afgezet worden. De Communistische Partij benoemt noch promoveert kandidaten. Tot 50% van de afgevaardigden van de APPP kunnen tegelijkertijd vertegenwoordiger van hun kiesomschrijving zijn.

24


Download ppt "Organen van de Volksmacht Electoraal systeem Cuba"

Verwante presentaties


Ads door Google