De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanvraag sofinummer Door wie, hoe en waar? Erik Rietbergen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanvraag sofinummer Door wie, hoe en waar? Erik Rietbergen"— Transcript van de presentatie:

1 Aanvraag sofinummer Door wie, hoe en waar? Erik Rietbergen
Euraxess studiedag 1 december 2011 Erik Rietbergen landelijk coördinator uitgifte sofinummers

2 ONDERWERPEN Wat is een sofinummer?
Wie kan een sofinummer aanvragen en hoe verloopt de aanvraagprocedure? Wat gaat er veranderen?

3 Wat is een sofinummer? Het nummer dat door de rijksbelastingdienst is toegekend aan de natuurlijke persoon aan wie geen burgerservicenummer is toegekend. Burgerservicenummer: Het college van burgemeester en wethouders kent onmiddellijk na de inschrijving van een persoon in de GBA aan deze ingeschrevene een burgerservicenummer toe, tenzij aan hem reeds een burgerservicenummer is toegekend.

4 Wie kan een sofinummer aanvragen en hoe verloopt de aanvraagprocedure (1)?
HOOFDREGEL

5 Een sofinummer kan aangevraagd worden door iedereen die:
Geen burgerservicenummer heeft èn zich kan identificeren met een identiteitsbewijs genoemd in artikel 1 WID met uitzondering van het rijbewijs. Hoe en waar? Op afspraak (telefonisch via de Belastingtelefoon of aan de balie van een uitgiftepunt) persoonlijk bij één van de 16 uitgiftepunten sofinummers.

6

7 Wie heeft een burgerservicenummer?
Iedereen die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente of ingeschreven heeft gestaan bij een Nederlandse gemeente na 1 oktober 1994. Welke identiteitsbewijzen? Nederlandse reisdocumenten. Niet EU/EER paspoorten, voorzien van een verblijfsaan- tekening (arbeid toegestaan) en, indien vereist, een TWV. EU/EER paspoorten en identiteitsbewijzen voor zover de houder de nationaliteit van dat land heeft. Een JFC-pas (NAVO-militairen). Nooddocumenten worden NIET geaccepteerd ! EER = Europese Economische Ruimte

8 Wie kan een sofinummer aanvragen en hoe verloopt de aanvraagprocedure (2)?
UITZONDERING

9 NEN-Procedure NEN gecertificeerde uitzendbureaus kunnen schriftelijk verzoeken indienen voor toekenning van sofinummers bij het coördinatiepunt uitgifte sofinummers in Goes met een standaard aanvraagformulier. Voorwaarden: Ondertekening verzoek door werkgever en werknemer. Identiteitsvaststelling door werkgever (aansprakelijkheid). Werkgever controleert identiteitsbewijs op echtheid en geldigheid en stuurt een kopie mee met het verzoek. Ook voor Bulgaren en Roemenen moet een TWV worden overgelegd. Geen verzoeken achteraf. Sofiverklaring moet overhandigd worden aan werknemer. De gecertificeerde uitzendbureaus mogen van deze regeling gebruik maken, maar het is geen verplichting!

10 Wie kan een sofinummer aanvragen en hoe verloopt de aanvraagprocedure (3)?
UITZONDERING

11 Een sofinummer kan aangevraagd worden door iedereen die:
- Geen burgerservicenummer heeft èn niet in Nederland woont, werkt of verblijft èn niet in Nederland gaat wonen, werken of verblijven èn niet op een bereisbare afstand woont van een uitgiftepunt èn een fiscale of sociale reden heeft voor de aanvraag. Hoe en waar? - Schriftelijk verzoek, met reden omkleed aan de Belastingdienst/kantoor Buitenland onder bijvoeging van: Kopie paspoort (voor EU/EER onderdanen ook ID-kaart). Kopie arbeidsovereenkomst. Recent bewijs van inschrijving (woonplaatsverklaring) lokale gemeente in het buitenland.

12 Wat gaat er veranderen? Eind 2012 gaat de Belastingdienst stoppen met het verstrekken van sofinummers!

13 Na invoering van de wet BRP (Basisregistratie Personen) wordt ook aan niet-ingezetenen een burgerservicenummer uitgereikt, onder verantwoordelijkheid van het Min. van BZK. Er komen 18 inschrijfvoorzieningen (gemeenten) waar niet-ingezetenen zich op afspraak kunnen laten inschrijven (niet verplicht). Kopieën van verklaringen burgerservicenummer kunnen bij elke gemeente in Nederland worden afgehaald. De procedure voor NEN gecertificeerde uitzend- bureaus komt te vervallen. Gemeenten kennen geen schriftelijke aanvraagprocedure! Aangewezen bestuursorganen (o.a. Belastingdienst) kunnen de beheervoorziening BSN verzoeken om toekenning BSN.

14


Download ppt "Aanvraag sofinummer Door wie, hoe en waar? Erik Rietbergen"

Verwante presentaties


Ads door Google