De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Immigratieprocedures in de praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Immigratieprocedures in de praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Immigratieprocedures in de praktijk
Studie- en netwerkdag Euraxess The Netherlands 20 oktober 2009 Kitty Hemmer Immigratieprocedures in de praktijk

2 Modernisering wetgeving
Modernisering Vreemdelingenwet 2000 (Modern Migratiebeleid) Herziening Wet arbeid vreemdelingen

3 Modern Migratiebeleid in vogelvlucht
2004: Algemene Rekenkamer constateert: Vreemdelingenwet (Vw) te complex. Devies = eenvoudiger en efficiënter! 2006: Beleidsnotitie ‘Naar een Modern Migratiebeleid’ 2008 (febr.): Blauwdruk Modern Migratiebeleid  Consultatieronde veld (o.a. Euraxess) 2009 (jan.): Conceptvoorstel Vreemdelingenwet, -besluit en –voorschrift  Consultatieronde veld (o.a. Euraxess) 2009 (sept.): Wetsvoorstel MoMi naar Tweede Kamer 2010 (febr.): Parlementaire behandeling wetsvoorstel 2011 (jan.): Inwerking treden nieuwe Vreemdelingenwet

4 Modern Migratiebeleid in vogelvlucht
Waar staan we nu? Voorstel voor wijziging vreemdelingenwet ingediend bij Tweede Kamer Ministerie van Justitie draagt Project MoMi over aan IND. IND aan zet met Project implementatie MoMi.

5 Modern Migratiebeleid
Uitgangspunten: Selectief toelatingsbeleid.  Uitnodigend voor migranten waaraan economisch behoefte is (zoals studenten, kennismigranten).  Restrictief voor anderen. Kernwoorden: efficiënt en eenvoudig

6 Enkele hoofdpunten Modern Migratiebeleid
Algemeen: Toelatings- en verblijfsprocedure (MVV en VVR) ineengeschoven Verblijfsvergunning voor volledig beoogde verblijfsduur (max. 5 jaar) VVR en TWV-aanvraag tegelijk indienen Referent vereist bij verblijf kennismigrant, arbeid in loondienst, wetenschappelijk onderzoek Aantal verblijfsdoelen verminderd

7 Ad. 4 Referent Verplichtingen referent:
Bewaarplicht administratie (5 jaar) Tussentijds verstrekken gegevens Verplichtingen kunnen worden afgedwongen door bestuurlijke boete en aansprakelijkheid voor deel van kosten indien vreemdeling wordt uitgezet (tot 6 maanden na afmelden). Daar staat tegenover: Toegang tot versnelde procedures  Referent beoordeelt zelf of vreemdeling aan voorwaarden voor toelating en verblijf voldoet. Referent volstaat met indienen eigen verklaring. Controle IND achteraf Per referent accountmanager IND Referent krijgt eigen portal IND-website

8 Ad. 5 Vermindering verblijfsdoelen
Verblijfsdoelen ondergebracht in 8 kolommen.  Rechten en plichten binnen 1 kolom ongeveer gelijk. Kolom V (Kennis en talent): kennismigranten, wetenschappelijk onderzoekers. Opvallende punten kolom V: onbezoldigde gastdocenten verblijfsvergunning als kennismigrant Onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker geen verblijfsdoel meer – vallen onder EU-richtlijn voor wetenschappelijk onderzoek.

9 Modern Migratiebeleid
Geleidelijke invoering Modern Migratiebeleid d.m.v. Proeftuinen (experimenteren met voorgestelde wetswijzigingen)  Vb: TEF- en REF-procedure studie Quick wins (wijzigingen doorvoeren die mogelijk zijn binnen huidige wet- en regelgeving)  Vb: MVV en TWV aanvraag tegelijkertijd indienen

10 Herziening Wav Wav = Wet arbeid vreemdelingen
Aanleiding herziening Wav: kabinetsvoorstellen in het kader van Modern Migratiebeleid Betere uitvoerbaarheid Wav door UWV en handhaving Arbeidsinspectie

11 Herziening Wav Februari 2009: consultatieronde herziening Wav (o.a. Euraxess) September 2009: Notitie ‘Herziening Wav’ naar de Tweede Kamer Januari 2011: Inwerkingtreding herziene Wav parallel aan invoering nieuwe Vreemdelingenwet.

12 Herziening Wav Belangrijkste punt voor wetenschappelijk onderzoek:
Kort verblijf (< 3 mnd.) zonder TWV mogelijk voor kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers in de zin van richtlijn 2005/71/EG  Kabinet acht proeftuin wenselijk.

13 Vragen??? Discussie!


Download ppt "Immigratieprocedures in de praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google