De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerpen Herziening Financieel toetsingskader

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerpen Herziening Financieel toetsingskader"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerpen Herziening Financieel toetsingskader
Fiscaal kader beroepspensioenregelingen Verhoging AOW-leeftijd

2 Status wetswijzigingen
Herziening Financieel toetsingskader Keuze nominaal / reëel contract van de baan Maar “tussenvariant” per 1 januari 2015 Fiscaal kader beroepspensioenregelingen Per 1 januari 2015 dezelfde regels als voor werknemerspensioenen Verhoging AOW-leeftijd / pensioenrichtleeftijd Geleidelijke verhoging AOW van 65 naar 67 Vanaf 2015 (fiscale) pensioenrichtleeftijd 67 jaar voor beroepspensioenregelingen Voor overige pensioenregelingen vanaf 2014

3 Wetgevingsstatus herziening FTK 1 januari 2015
1 januari Pensioenwet / Wet Verplichte Beroepspensioenregeling Voorjaar Commissies Frijns en Goudswaard (evaluatie FTK) Voorjaar Pensioenakkoord Voorjaar Uitwerking Pensioenakkoord 30 mei Hoofdlijnennota herziening FTK door SZW 12 juli Consultatie “Wet invoering reële ambitieovereenkomst” 1 oktober 2013 Klijnsma kiest voor “tussenvariant”

4 Wetgevingsstatus herziening FTK 1 januari 2015
Tot 1 oktober 2013 herziening FTK gericht op keuze tussen “nominaal kader” en “reëel kader” Nominaal kader: Toezegging is nominaal pensioen (geen inflatiecompensatie) Korten van pensioen is uiterste redmiddel Indexatie wordt pas verleend bij voldoende buffer Beleggingsrisico’s afstemmen op nakomen nominale toezegging Reëel kader: Toezegging is reëel pensioen (verplichte inflatiecompensatie) Beleggingsresultaten worden jaarlijks vertaald naar gespreide verlagingen of verhogingen van het pensioen Beleggingsrisico’s afstemmen op langetermijn ambitie Op 1 oktober keuze voor “tussenvariant” na lobby door (onder andere) Pensioenfederatie

5 Wetgevingsstatus herziening FTK 1 januari 2015
Kenmerken “tussenvariant” op basis van brief Klijnsma 1 oktober 2013 Geen keuze tussen twee stelsels en daardoor geen invaar-discussie Korten van pensioen blijft uiterste redmiddel Spreidingsmethodiek voor financiële schokken om abrupte kortingen te voorkomen Ruimte bieden voor verschillende indexatie-ambities Verdeelregels voor indexatie eerlijk voor jong en oud Ruimte voor lange-termijn beleggingsbeleid om indexatie-ambitie te financieren Vooraf aangeven hoe risico’s opgevangen worden (“compleet contract”) Premiedemping met gemiddelde marktrente blijft mogelijk

6 Wetgevingsstatus herziening FTK 1 januari 2015
Nadere invulling “tussenvariant” nog onbekend Algemene kenmerken op vorige slide laten veel vragen onbeantwoord Planning Klijnsma Wetsvoorstel aan Tweede Kamer: eind januari 2014 Wetsvoorstel aan Eerste Kamer: april 2014 Onderliggende regelgeving: medio 2014 Invoering nieuw FTK: 1 januari 2015

7 Gevolgen wetgevingsstatus FTK 1 januari 2015
Projectgroep DPD/SPD heeft tot 1 oktober gewerkt aan: Onderzoek hoe huidige regeling het beste ingepast kan worden in FTK vanaf 1 januari 2015 (nominaal of reëel kader) Risicobereidheidsonderzoek Onderzoek naar pensioenleeftijd: 65 jaar of 67 jaar Verder onderzoek na bekend worden nadere invulling tussenvariant (begin 2014) Wat betreft herziening FTK nu afwachten

8 Wetgevingsstatus fiscaal kader 1 januari 2015
Doel fiscale wetgeving pensioenen Beperken maximale pensioenopbouw waarbij fiscaal voordeel van toepassing is Fiscaal voordeel: Pensioenpremie aftrekbaar, uitkering belast Fiscale wetgeving pensioenen voor werknemers per 1 januari 2015 ook van toepassing op beroepspensioenregelingen Fiscale wetgeving pensioenen voor werknemers wordt per 1 januari herzien Herziene maximum dan ook van toepassing op beroepspensioenregelingen

9 Wetgevingsstatus fiscaal kader 1 januari 2015
Voorstel regering maximale pensioenopbouw per 1 januari 2015: Opbouwpercentage 1,75% voor middelloonregeling (2014: 2,15%) Heeft gevolgen voor beschikbare premiestaffel SPD Eerste Kamer heeft regeringsvoorstel op 8 oktober 2013 aangehouden Klijnsma en Weekers gaan studeren op alternatief voorstel Naar verwachting wordt een wat hoger opbouwpercentage dan 1,75% voorgesteld Er komt een Fiscaal Uitvoeringsbesluit Beroepspensioenregelingen Geeft in meer detail aan hoe fiscale pensioenwetgeving op zelfstandigen moet worden toegepast Gaat onder andere over inkomensdefinitie voor fiscale toets Nog niet beschikbaar

10 AOW ingevoerd in 1957 met 65 jaar als ingangsdatum

11 Ontwikkeling AOW-gerechtigde leeftijd
Jaar Huidige Wetgeving Regeerakkoord 2013 65 jaar en 1 maand 2014 65 jaar en 2 maanden 2015 65 jaar en 3 maanden 2016 65 jaar en 5 maanden 65 jaar en 6 maanden 2017 65 jaar en 7 maanden 65 jaar en 9 maanden 2018 66 jaar 2019 66 jaar en 4 maanden 2020 66 jaar en 3 maanden 66 jaar en 8 maanden 2021 66 jaar en 6 maanden 67 jaar 2022 66 jaar en 9 maanden 2023


Download ppt "Onderwerpen Herziening Financieel toetsingskader"

Verwante presentaties


Ads door Google