De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standpunt van de OCMW's in het automatiseringsproces van de sociale zekerheid Huidige toestand, vastgelegde projecten en perspectieven Sante Broccolo Chef.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standpunt van de OCMW's in het automatiseringsproces van de sociale zekerheid Huidige toestand, vastgelegde projecten en perspectieven Sante Broccolo Chef."— Transcript van de presentatie:

1 Standpunt van de OCMW's in het automatiseringsproces van de sociale zekerheid Huidige toestand, vastgelegde projecten en perspectieven Sante Broccolo Chef van het project "Automatisering van de OCMW's“ Kruispuntbank van de sociale zekerheid

2 Inhoud 1. De OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid: Inleiding 2. Uitbreiding van de sociale enquête 3. Terbeschikkingstelling van de gegevens van de OCMW's in het kader van de afgeleide stromen 4. Nieuwe projecten reeds in uitvoering 5. Nieuwe domeinen - perspectieven

3 De OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid - Inleiding 1.1 Fases in een dossier waarvoor de OCMW's geautomatiseerde gegevens uitwisselen

4 De OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid – Inleiding 1.2 De activiteiten van de OCMW's in enkele cijfers •Raadplegingen on line - +/- 1.450.000 per maand • Gemiddelde antwoordtijden (behandeling door de KSZ) -2,30 sec. • Mutaties: -+/- 175.000 per maand De OCMW's zijn de sector die het meest onlineberichten uitwisselt via Webservices

5 De OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid – Inleiding 1.3 Verwachte evolutie: •De uitbreiding van de sociale enquête; •De terbeschikkingstelling van de gegevens van de OCMW's in het kader van de afgeleide rechten; •Nieuwe projecten reeds in uitvoering; •Bepaalde nieuwe domeinen automatiseren (perspectieven).

6 De OCMW's in het netwerk van de sociale zekerheid – Inleiding 1.4 Vormende elementen van de sector - deelnemende partijen •OCMW - Initiatiefnemer van de uitwisselingen, beheerder van het dossier van de verzekerde • Federaties van steden en gemeenten -geven het standpunt van de OCMW's weer, meer algemeen de belangen verdedigen van de OCMW's • POD MI -als instelling van het primaire netwerk beheert de POD MI een sectoraal repertorium van de OCMW's waardoor de routering naar de OCMW's adequaat gebeurt -De POD MI beheert bovendien verschillende DB met informatie die van de OCMW's komt

7 2.De uitbreiding van de sociale enquête 2.1 Verwachte evolutie: 2010 •De mutaties van het wachtregister; •De raadpleging van de FOD Financiën (signaal/ aanslagbiljet); •De mutaties van de IT H195, H197, H198 en H202; •De raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag (RKW);

8 2.De uitbreiding van de sociale enquête 2010 •De raadpleging van het rijksregister dat dezelfde gegevens verstrekt dan de rechtstreekse lijn van de OCMW's (transactie 25 genoemd) •Raadpleging van de RSZ en van de RSZ/PPO (effectieve prestaties en vergoedingen per kwartaal) •De werkloosheidsdatabank van de RVA •De raadpleging van de FOD Financiën (Cadnet/ onroerende inkomsten)

9 2.De uitbreiding van de sociale enquête 2011 •Raadpleging van de databank van de werknemers met een handicap •enz.

10 3.Terbeschikkingstelling van de gegevens van de OCMW's in het kader van de afgeleide rechten 3.1 Doelstelling •Uitbreiding van de automatische toekenning van de afgeleide rechten onder de volgende voorwaarden: -De toekenning van zulk een recht gebeurt uitsluitend op basis van de multifunctionele attesten van de OCMW's -Het OCMW moet een indicatie hebben van de toekenning of van het gebrek aan toekenning van een recht

11 3.Terbeschikkingstelling van de gegevens van de OCMW's in het kader van de afgeleide rechten 3.2 Partners waarvoor de ontwikkelingen gepland zijn •De Lijn -Jaarabonnement aan verminderd tarief •De MIVB -Jaarabonnement Leefloon (aan 5 €) •De KBI Inburgering -Inburgering in Vlaanderen 3.3 Partners waarmee onderhandelingen werden opgestart •De Waalse fiscale cel in het kader van de vrijstelling van de heffing op het kijk- en luistergeld. •Nieuwe partners uit de gewesten en/of gemeenschappen

12 4.Nieuwe projecten reeds in uitvoering •Het project van de voorschotten: -De directie van de werknemers met een handicap zou de pilootsector moeten worden, andere, bijv. werkloosheid, zullen volgen. •Het project van de medische kaart geïmplementeerd in 3 fasen: 1de ziekenhuiskosten voor de illegalen; 2alle medische kosten voor de illegalen; 3alle medische kosten voor de verzekerden.

13 •De registratie van de gevallen van schuldenlast: op langere termijn. •SOA (Objectgerichte architectuur): Systeem van achtereenvolgende raadplegingen, beheerd door de KSZ •De projecten van de voorschotten, van de medische kaart en van de schuldenlast zouden moeten afgerond worden in 2011. 4.Nieuwe projecten reeds in uitvoering

14 •Uitwisseling met de instellingen van de deelstaten •Uitwisseling met de sociale verhuurkantoren (meer bepaald in het kader van de inburgering in Vlaanderen) •Uitbreiding van de raadpleging van het rijksregister (dicht bij wat de gemeenten ontvangen). •Uitwisselingen met de FOD Justitie (bijv. gevangenen met enkelband) •Evolutie van het KSZ-register -> functionaliteiten = die van het Rijksregister 5.Nieuwe domeinen - perspectieven

15 Vragen? Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Standpunt van de OCMW's in het automatiseringsproces van de sociale zekerheid Huidige toestand, vastgelegde projecten en perspectieven Sante Broccolo Chef."

Verwante presentaties


Ads door Google