De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overeenkomsten en Algemene Voorwaarden 19 juni 2006 NMV Mediapark Hilversum Linda Eijpe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overeenkomsten en Algemene Voorwaarden 19 juni 2006 NMV Mediapark Hilversum Linda Eijpe."— Transcript van de presentatie:

1 Overeenkomsten en Algemene Voorwaarden 19 juni 2006 NMV Mediapark Hilversum Linda Eijpe

2 Indeling  Overeenkomst - Wat is het - Totstandkoming en uitleg - bijzondere overeenkomsten  Algemene voorwaarden - Wat zijn het - Gebruik van algemene voorwaarden - Battle of forms - Onredelijk bezwarende bedingen - IE clausules  Pauze

3 Wat is een overeenkomst  Afspraak tussen één of meer partijen, die bepaalde rechtsgevolgen met zich meebrengt  Contractsvrijheid  Vormvrijheid

4 Totstandkoming Overeenkomst  Aanbod en aanvaarding  Wilsovereenstemming  Pre contractuele fase  Intentieverklaring

5 Uitleg overeenkomst De inhoud van het contract wordt bepaald door:  Onderlinge afspraken  Dwingend recht  Regelend/aanvullend recht  Redelijkheid & Billijkheid

6 Bijzondere overeenkomsten  Ontwikkeling overeenkomst  Licentie overeenkomst  Akte van overdracht  Geheimhoudingsovereenkomst

7 Overeenkomsten Wees helder! (geen kleine lettertjes)

8 Algemene voorwaarden  Wat zijn het?  Gebruik van algemene voorwaarden  Battle of forms  Onredelijk bezwarende bedingen  IE clausules

9 Wat zijn algemene voorwaarden Eén of meer schriftelijke bedingen, die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van prestaties weergeven.

10 Gebruik van algemene voorwaarden  Van toepassing verklaren vóór of tijdens sluiten van de overeenkomst  Ter hand stellen van algemene voorwaarden  Anders vernietiging !

11 Battle of Forms In principe gelden de algemene voorwaarden van degene die deze als eerste toepasselijk verklaart. De andere partij kan dit uitsluitend voorkomen door de algemene voorwaarden van de eerste uitdrukkelijk af te wijzen.

12 Onredelijke bezwarende bedingen  Een algemene voorwaarde kan vernietigd worden wanneer deze een onredelijk bezwarend beding is.  zwarte lijst (onredelijk bezwarend)  Grijze lijst (vermoed onr. bezw.)

13 IE-clausules in licentie  IE-rechten komen toe aan licentiegever  Geen inbreuk maken  Informatieplicht indien derden inbreuk maken  Verstrekking van gebruiksrecht plus beperking  Aansprakelijk voor schade a.g.v. gebruik  Boete voor inbreuk of ander gebruik  Geheimhoudingsverplichting  Verbod op registreren van bijv. verwarrend merk of domeinnaam

14


Download ppt "Overeenkomsten en Algemene Voorwaarden 19 juni 2006 NMV Mediapark Hilversum Linda Eijpe."

Verwante presentaties


Ads door Google