De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contract, AV, incoterms, E-commerce en Weens koopverdrag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contract, AV, incoterms, E-commerce en Weens koopverdrag"— Transcript van de presentatie:

1 Contract, AV, incoterms, E-commerce en Weens koopverdrag
Week 6

2 Contract I wat is een contract? partijen bij een contract
een schriftelijk vastgestelde overeenkomst partijen bij een contract tekeningsbevoegdheid juridisch taalgebruik, modellen de overeenkomst, de kern, essentialia clausules, bedingen en afspraken © 2008 mr. J. Keizer

3 Contract II termijnen, aanvang, opzegging en einde
onderhands, registratie, notarieel de wettelijke regelingen © 2008 mr. J. Keizer

4 Opbouw v/e contract partijen considerans de overeenkomst
de afspraken (verbintenissen), bedingen, artikelen ondertekening © 2008 mr. J. Keizer

5 Algemene voorwaarden (AV)
definitie (art. 6:231 BW) schriftelijk bedoeld om voor meerdere ovk. gebruikt te worden geen kernbeding © 2008 mr. J. Keizer

6 Wanneer van toepassing? I
op het moment van het sluiten van de ovk (aanbod + acceptatie) als een (mondelinge)- ovk schriftelijk wordt bevestigd en in de bevestiging worden de AV van toepassing verklaard als pp al een aantal keren ( 3 keer) met elkaar hebben gehandeld en in de facturen worden AV van toepassing verklaard © 2008 mr. J. Keizer

7 Wanneer van toepassing? II
niet van belang is of wederpartij wist van AV, van belang is of hij het had kunnen weten © 2008 mr. J. Keizer

8 Battle of the forms eerste Av geldt, tenzij er nadrukkelijk bezwaar wordt gemaakt maar dan is er ook geen ovk (art 19 WKV) © 2008 mr. J. Keizer

9 Incoterms onderscheid: feitelijk leveren  juridisch leveren
feitelijk leveren: hoe krijg je de goederen juridisch leveren: wanneer wordt je eigenaar (dus ook de risico's) incoterms bepalen niet de juridische eigendomsoverdracht © 2008 mr. J. Keizer

10 Hoofdverplichtingen Incoterms
wie verzorgt welk deel van het vervoer? waar gaat het risico over van verkoper naar koper? waar is de plaats van levering? wie dient welk deel van de douane werkzaamheden te verzorgen en te betalen? bestaat er een verzekeringsplicht voor de verkoper? © 2008 mr. J. Keizer

11 Weens Koopverdrag structuur art 1ev algemeen
art 14ev totstandkoming (aanbod & aanvaarding) art 25ev wanprestatie art 30 ev verplichtingen verkoper art 53 ev verplichtingen koper © 2008 mr. J. Keizer

12 Toepassing WKV wanneer van toepassing? niet alles is geregeld
proffessionele internationale koopovereenkomst voor roerende zaken. niet alles is geregeld met name eigendomsoverdracht indien zaken niet in het WKV zijn geregeld: oplossen via het, via het EVO-V, toepasselijke recht © 2008 mr. J. Keizer

13 Verschillen WKV en BW Weens koopverdrag BW Algemene voorwaarden
Art. 14ev, 8 en 9 art. 6: 232, snelle toepassing Battle of forms art. 7, 14, 18 en 19 ”last shot theorie” art. 6:225 “first shot theorie” Inspectie en controle zeer korte termijn (art 38 ev) bekwame tijd wanprestatie ontbinding alleen bij ‘fundamental breach’ ontbinding in beginsel iedere tekortkoming © 2008 mr. J. Keizer

14 Rangorde de koopovereenkomst en de overeengekomen algemene voorwaarden; de bepalingen van het WKV voor die aspecten die niet in (1.) zijn geregeld; de bepalingen van nationaal toepasselijk recht voor die onderwerpen die niet door (1.) en (2.) geregeld zijn. Dit wordt bepaald via het EVO-V © 2008 mr. J. Keizer

15 Vervoersovereenkomst en incoterms
koopovereenkomst, evt incoterms Verkoper evt.afzender Koper vervoers- overeenkomst vervoers- overeenkomst of Vervoerder © 2008 mr. J. Keizer

16 E-commerce welk recht is van toepassing op een website?
alle juridische (wettelijke) regels blijven van toepassing op het internet vb. auteursrecht, merkenrecht handelsnaamwet © 2008 mr. J. Keizer

17 Domeinnamen wie het eerst komt wie het eerst maalt
merkenrecht en handelsnaamwet blijven van toepassing © 2008 mr. J. Keizer

18 Koop op afstand nieuwe wettelijke regeling, art 7:46a t/m 46j BW
geldt alleen voor consumentenkoop © 2008 mr. J. Keizer


Download ppt "Contract, AV, incoterms, E-commerce en Weens koopverdrag"

Verwante presentaties


Ads door Google