De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KampsVanBaar Advocaten Sittard “Groei en Samenwerking”

Verwante presentaties


Presentatie over: "KampsVanBaar Advocaten Sittard “Groei en Samenwerking”"— Transcript van de presentatie:

1 KampsVanBaar Advocaten Sittard “Groei en Samenwerking”
A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n KampsVanBaar Advocaten Sittard “Groei en Samenwerking” Presentatie ICT Loket 29 maart 2011

2 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Economische situatie in Nederland: “Van crisis naar pril herstel” Bron: Miljoenennota 2011

3 Oprichten Rechtspersoon (BV) of Personenvennootschap (VOF):
A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n Oprichten Rechtspersoon (BV) of Personenvennootschap (VOF): Keuze is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en wensen Wetsvoorstel personenvennootschappen: 1 juli 2011

4 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Vennootschap Onder Firma=Exit Openbare Vennootschap (OV) met of zonder rechtspersoonlijkheid (OVR) = nieuw! Vereiste rechtspersoonlijkheid: * opname in vennootschapsovereenkomst; * opname overeenkomst in notariële akte

5 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Wat verandert of verandert niet? * de vennoot blijft (gelijk VOF) naast de vennootschap aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap * uittreden en opvolgen van vennoten wordt eenvoudiger * OVR kan eenvoudig worden omgezet in BV * OVR is fiscaal transparant * verplichte inschrijving in KvK

6 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Fusie/Oprichten van een Joint Venture * Aandelenfusie: geen wijziging in structuur van een vennootschap/onderneming * Juridische fusie: fusie door overname of fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap (Joint Venture) * Samenwerkingsovereenkomst

7 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Juridische fusie kan leiden tot overgang van onderneming ex artikel 7:662 BW Gevolg: alle rechten en verplichtingen van de werknemers gaan mee over naar de Joint Venture Voorbeeld: A en B gaan samenwerken in de schoonmaak en richten onderneming C (BV/OV(R))op. Wanneer een wezenlijk deel van het personeel mee overgaat naar C, ontstaat een 7:662 BW overgang

8 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Alternatief? * De kenmerkende prestatie (personeel) gaat niet over naar C maar blijft bij A of B en de werknemers worden gedetacheerd naar C Zorg voor goede raamovereenkomst en individuele detacheringovereenkomst waarin rechten en verplichtingen worden neergelegd * Alternatief: C neemt zelf personeel in dienst

9 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Juridische fusie: adviesrecht Ondernemingsraad ex artikel 25 WOR

10 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Aannemen van personeel: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Let op artikel 7:668a lid 1 BW: Maximaal drie keer bepaalde tijd en 36 maanden vereiste Vierde overeenkomst = onbepaalde tijd

11 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Verruiming ketenregeling per 1 juli 2010: Artikel 7:668a lid 6 BW Doel: bevordering arbeidsparticipatie van jongeren Werkgever mag met jongeren tot 27 jaar 4 i.p.v. 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten waarbij de totale duur is opgerekt tot 48 i.p.v. 36 maanden Nieuwe regeling geldt tot 1 januari 2012 met verlenging mogelijk tot 1 januari 2014

12 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Check bestaande arbeidsovereenkomst: Is de overeenkomst nog van deze tijd? * concurrentie- en relatiebeding: schriftelijkheidsvereiste * eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen? - Anticipeer bijvoorbeeld op nieuwe fiscale werkkosten regeling verplicht per 1 januari 2014: werkgever mag maximaal 1,4% van de totale fiscale loonsom voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen gebruiken. Verstrekkingen die hoger zijn worden belast met 80% eindheffing bij werkgever -Wetsvoorstel Flexibel Werken (CDA/Groen Links) Zijn de reglementen in uw onderneming actueel? Verzuimprotocol, internetprotocol, rookprotocol, veiligheidsprotocol etc.?

13 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
ALGEMENE VOORWAARDEN Groei van de markt vraagt om een kritische blik over de algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zijn voor de onderneming een “tool of management”

14 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Weet u het nog? Klassieke missers: * Toezenden algemene voorwaarden ná het sluiten van de overeenkomst? NEE * Algemene voorwaarden op achterzijde verstopt zonder uitdrukkelijke verwijzing op voorzijde? NEE * Verwijzing op later toegezonden facturen? NEE

15 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Zijn de algemene voorwaarden “zwarte” en “grijze” lijst proof? Artikel 6:236/237 BW Zo niet dan heeft dit tot gevolg: vernietiging van uw algemene voorwaarde(n)!

16 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
* Voorbeeld zwart beding: “ beding dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden” * Voorbeeld grijs beding: “ beding dat de gebruiker de bevoegdheid verleent een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden ”

17 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
“Battle of Forms”(artikel 6:225 lid 3 BW): Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

18 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
“Alsnog de pineut”

19 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Tot slot praktische tips Denk bij groei en samenwerking ook aan: * registratie domeinnaam * check uw huurovereenkomst * een goede financiering * begeleiding door deskundige (notaris, accountant, En zoveel meer…….

20 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
KampsVanBaar Advocaten * enthousiast, ambitieus team van professionals * snelle adequate aanpak van uw juridisch probleem * commerciële praktijk (ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht, huurrecht, familierecht etc.)

21 A d v o c a t e n v o o r o n d e r n e m e n d e m e n s e n
Kom eens langs voor een kop koffie en een gesprek over uw uitdagingen! KampsVanBaar Advocaten Wilhelminastraat 21 6131 KL Sittard T F E


Download ppt "KampsVanBaar Advocaten Sittard “Groei en Samenwerking”"

Verwante presentaties


Ads door Google