De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risico? Gevaar? Bijna-ongeval? Ongeval?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risico? Gevaar? Bijna-ongeval? Ongeval?"— Transcript van de presentatie:

1 Risico? Gevaar? Bijna-ongeval? Ongeval?
Het gevaar zit in een klein hoekje Grote oorzaken … kleine gevolgen Kleine oorzaken … grote gevolgen NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

2 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2
Onveilige situatie ? Voorbeeld 1 oei NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

3 Hoe krijgen we het voor elkaar !
NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

4 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

5 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2
Risico – kans en effect Risico is: een ongewenste gebeurtenis met… Kans op: het risico dat die ongewenste gebeurtenis optreedt Effect het gevolg van die ongewenste gebeurtenis En wat is nu Gevaar? Risico = Kans X Effect NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

6 Definitie (bijna-) ongeval
ongewilde gebeurtenis met schade of letsel als gevolg Bijna-ongeval: ongewilde gebeurtenis met kans op schade of letsel als gevolg NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

7 Moet wel boven water komen
IJsbergtheorie 1 DODELIJK ONGELUK 30 ERNSTIG LETSEL 300 VERZUIM ONGEVAL 3000 LICHTE- SCHADE- ONGEVALLEN 30.000 BIJNA-ONGEVALLEN GEVAARLIJKE HANDELINGEN OF SITUATIES Deze worden wel gemeld Deze blijven onbekend! Moet wel boven water komen NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

8 Risico / gevaar en te nemen maatregelen
NEEM METEEN MAATREGELEN: welke? 1. BRONMAATREGEL 2. AFSCHERMEN: mens van bron 3. Collectieve maatregel Welke gevaren zijn er zo al bij u op het werk ? 4. Beschermingsmiddel (verstrekken/toepassen) 5. Hygiëne Voorlichting / instructie NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

9 Risico bestrijding door:
Bronaanpak Het principe: er mag geen risico op het werk zijn! En dat is praktisch onhaalbaar! 2. Beperking overdracht - blootstellingsduur beperken - verminderen van de bron 3. Beschermen van de mens - Collectieve maatregelen: Bron van de mens afscheiden - Individuele maatregelen: Persoonlijke Beschermingsmiddelen NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

10 Voorbeelden van maatregelen
Bronbestrijding: vervangen verven met oplosmiddelen door verven op waterdragende basis gevaar wegnemen alleen wordt gevaar bedwongen! Scheiden mens <-> bron bouwen aparte spuit-cabine goede railing bij steiger Collectieve maatregel: blootstellingsduur verkorten taakroulatie bij risicovol werk (Persoonlijke) bescher-mingsmiddelen Vele middelen, maar….. gevaar bijft wel bestaan.. alleen effect wordt minder (Persoonlijke) hygiëne NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

11 Oorzaken bij ontstaan van ongevallen
Directe oorzaken Onveilige handeling of onveilige situatie dus oorzaken die kort voor het ongeval op de werkplek beïnvloed kunnen worden Indirecte oorzaken Basis oorzaken Welke zijn deze? NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

12 Oorzaken – gevolg model
Gevaren e r i t s a n d o De mens: (80%) Middelen, techniek, werkplek-organisatie, omgevings-factoren: (20%) Bijna-ongeval, Incident Ongeval Letsel Persoonlijk leed Schade Verlies Oorzaken Gevolgen Melden, registreren, onderzoeken NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

13 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2
Preventietechnieken Vakbekwaamheid: ook op veiligheid Bewust zijn van (schijn-)onveiligheid Orde en netheid Goede afspraken, etc. De mens: (80%) Middelen, techniek, werkplek-organisatie, omgevings-factoren: (20%) Juiste en goede arbeidsmiddelen Juiste hulpmiddelen Goed onderhoud, etc. Doelmatige werkinstructies Doelmatige afspraken Doorlopende voorlichting en instructies Toezicht, handhaving, orde en netheid, etc. Veilige opstelling machines Goed arbobeleid, goede leiding, etc. NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

14 Domino-theorie als er ééntje omvalt………………………
Laten we met z’n allen er de schouders onder zetten en aan veilig werken werken. NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

15 Onveilige handelingen en situaties ontstaan door:
Mens  directe oorzaak Middelen en techniek  indirecte Omgeving  basis Organisatie  basis Preventie door bedrijf en werknemer HOE ? NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

16 Grote oorzaken? Kleine gevolgen? of: Kleine oorzaken? Grote gevolgen?
Grote kans ….. kleine gevolgen! Bijvoorbeeld op een bouwplaats: overal liggen losse stenen, buizen etc. Er is hier een grote kans dat iemand struikelt of zich ergens aan schaaft. Kleine kans……grote gevolgen! Als er in een besloten ruimte gewerkt moet worden, worden er tal van veiligheidsmaatregelen vooraf én tijdens het werk genomen. Ontstaat er toch een explosieve situatie, dan kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Maar dat de situatie kan optreden is klein. Grote kans……grote gevolgen! Het is natuurlijk duidelijk, dat dit te allen tijde voorkomen moet worden. NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

17 HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S
Veiligheid is subjectief , is wel beïnvloedbaar , IS HET BEWUST NEMEN VAN AANVAARDBARE RISICO’S maar zeker NIET: Vraag je eens af wat dit betekent voor jou inhoud? NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

18 Ik heb geen helm nodig. Ik blijf toch niet lang.
Want, een ‘ongeluk’ zit in een klein hoekje Ik heb geen helm nodig. Ik blijf toch niet lang. NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

19 Risicobeoordelingsmodel HEB
Wat herkennen? Gevaren! Risico’s! Gedragingen! H E B Herkennen Maar DURF ook: ERKEN GEVAREN ! Evalueren Nu de opgave: Jacht op risico’s Beheersen Hoe beheersen? NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

20 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2
Welke:  onveilige handelingen  onveilige situaties  bijna-ongevallen zijn bij jullie bekend in jullie dagelijkse werkzaamheden? Onveilige handelingen situaties (Bijna-) ongevallen incidenten NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

21 Handelen na (bijna-) ongeval
Ongeacht ‘geen gevolgen’ : ALTIJD melden! Reden: in de toekomst vermijden van ongevallen Geen reden: toewijzen van een ‘schuldige’. BHV-organisatie op peil hebben: op werkplek: EHBO-trommel Communicatie BHV-er Afspraken weten in de organisatie: voldoende opgeleide BHV-ers hebben BHV-procedure Voorlichting, oefeningen NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

22 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

23 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

24 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

25 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

26 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2
Zo was die opgesteld NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2

27 NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2
Zo had het moeten zijn NCA Opleidingen Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 2


Download ppt "Risico? Gevaar? Bijna-ongeval? Ongeval?"

Verwante presentaties


Ads door Google