De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidscommissie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidscommissie"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheidscommissie

2 Op weg naar een totale veiligheidscultuur….
Schermfabrikanten besteden alweer een aantal jaren niet alleen aandacht aan het verbeteren van de vliegcapaciteiten maar ook aan de hiermee samenhangende veiligheid. De KNVvL wil juist inspanningen leveren om organisatorische processen te verbeteren. Zij wil hier met name de nadruk leggen op gedrag- en cultuurinterventies.

3 Op weg naar een totale veiligheidscultuur….
Waar willen we uitkomen? Wie gaan op reis? Waar zijn we nu? Wat moet nog gebeuren? Kan niet zonder.... Concept handboek op afdelings-niveau Openheid over veiligheid Minder incidenten KNVvL Onze afdeling Scholen Instructeurs Piloten Implementatie op schoolniveau Openheid over veiligheid!

4 Nog even voor de beeldvorming:
Dood of blijvende geheel/gedeeltelijke invaliditeit 1 3 Zwaar letsel met langdurig herstel Licht letsel, in aanmerking komend voor behandeling 30 “Incident” (onveilige handeling/situatie of bijna ongeval) 300 Het melden van “incidenten” blijft dus essentieel om ongevallen te voorkomen !!

5 “Incident” Om piloten en scholen beter aan te kunnen spreken wanneer incidenten niet gemeld worden is Art 13. uit het schermvliegreglement tijdens de afgelopen bestuursvergadering gewijzigd! Tekst luidt nu als volgt:

6 “Elk voorval bij het schermvliegen, ten gevolge waarvan letsel van enig belang aan een persoon of schade aan enig goed is toegebracht, alsmede elk voorval dat afwijkt van de normale gang van zaken* moet binnen 7 maal 24 uur door of namens de betrokkenen ter kennis van de Veiligheidscommissie worden gebracht. Onder voorval bij het schermvliegen wordt elk voorval verstaan waarbij een schermvlieguitrusting in gebruik was”

7 Brug slaan….. “Harde veiligheid” “Zachte veiligheid” “SCHOOL” “KNVvL”
VEILIGHEIDSMANAGER VMS KNVvL BELEIDSVERKLARING PROCEDURES VMS SCHOOLNIVEAU INSTRUCTEURS HULPINSTRUCTEURS STARTLEIDER LIERMAN PILOOT “Harde veiligheid” “Zachte veiligheid”

8 Dus, er wordt actie verwacht op elk niveau!

9 Vragen?


Download ppt "Veiligheidscommissie"

Verwante presentaties


Ads door Google